Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 2
03BTB5101
Tıbbi Terimler
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BTB5102
Biyoistatistik
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BTB5103
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BTB5104
Örnekleme Teori ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BTB5105
Olasılık
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BTB5106
Deney Planlaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BTB5107
Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler-I
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BTB5108
Sağlık Alanına Özel İstatistiksel Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BTB5109
Kategorik Veri Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BTB5110
Matematiksel İstatistik
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BTB5111
Biyoinformatiğe Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BTB5112
Biyoinformatikte Kullanılan İstatistiksel Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BTB5113
Veri Madenciliğine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0078,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
03BTB5113
Veri Tabanları ve Veri Madenciliğine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
03BTB5114
Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BTB5115
Ölçek Geliştirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BTB5116
Biyoistatistikte Simülasyon Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BTB5117
Epidemiyoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BTB5118
Temel Matematiksel Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BTB5119
Matris Aritmetiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0036,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
03BTB5120
Akademik Eğitim Becerileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
03BTB7501
Seminer
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BTB8501
Tez Çalışması
Zorunlu 0 30 Yazdır
03BTB8502
Tez Çalışması
Zorunlu 0 30 Yazdır
03BTB9501
Uzmanlık Alan Dersi I
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BTB9502
Uzmanlık Alan Dersi II
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BTB9503
Uzmanlık Alan Dersi III
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BTB9504
Uzmanlık Alan Dersi IV
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0090,00
Toplam0,00216,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Akademik Eğitim Becerileri 5 5 5 3 3 4 4 3 3 2 4 2 1 1 2
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoinformatiğe Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoinformatikte Kullanılan İstatistiksel Yöntemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoistatistik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoistatistikte Simülasyon Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deney Planlaması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epidemiyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kategorik Veri Analizi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematiksel İstatistik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matris Aritmetiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olasılık 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ölçek Geliştirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örnekleme Teori ve Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Alanına Özel İstatistiksel Yöntemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temel Matematiksel Yöntemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Terimler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler-I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veri Madenciliğine Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veri Tabanları ve Veri Madenciliğine Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0