Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
02CEK1110
Stratejik Insan Kaynakları Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK1111
Örgütsel Sosyoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Hazırlık Sınıfı
02CEK5101
Küreselleşme Sürecinde Endüstri İlişkilerinde Yeni Eğilimler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK5102
İş Değerlendirme ve Ücret Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK5103
Emek Piyasalarının Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK5104
AB İstihdam Politikaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK5105
Dünya’da ve Türkiye’de Sosyal Güvenlik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK5106
Toplu İş Hukukunun Güncel Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK5107
Uluslar arası Çalışma Standartları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK5108
Gelir Dağılımı Politikaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK5109
İş Hukukunun Güncel Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK5110
Sosyal Güvenlikte Yeni Arayışlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK5111
Bilimsel Araştırma Metotları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK5112
Ekonometrik Modeller
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK5113
Esneklik ve Esnek Çalışma Şekilleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK5114
İnsan gücü planlaması ve Eğitimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK5115
İş Ahlakı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK5116
Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK5117
İktisat Felsefesi Açısından Endüstri İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK5118
Ücret Politikaları ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK5120
Dünyada ve Türkiye'de Kooperatifçilik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK5122
Sayısal Analiz Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00120,00
Hazırlık Sınıfı
02CEK5128
İş Hukukunun Güncel Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK5129
Sendikalar Hukuku
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK5130
Türkiye'de İşgücü Piyasası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK5131
Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK5132
Motivasyon Teorileri ve Çalışma Psikolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0030,00
Hazırlık Sınıfı
02CEK6101
Endüstri İlişkileri Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
02CEK6102
AB Sürecinde Sosyal Politika Arayışları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
02CEK6103
AB Normları Çerçevesinde İş Hukuku
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
02CEK6104
İstihdam Politikalarında Yeni Arayışlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK6106
İş Uyuşmazlıkları Hukuku
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK6108
A Tipik İş Sözleşmeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0018,00
Hazırlık Sınıfı
02CEK6109
İnsan Kaynakları Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK6110
İş Piyasalarının Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK6111
İktisat sosyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0018,00
Hazırlık Sınıfı
02CEK6112
Endüstrileşmenin Sosyal Problemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
02CEK6113
Endüstri İlişkilerinin Güncel Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
02CEK6114
Uygulamalı Sosyal Güvenlik Hukuku
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK6115
Risk Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK6116
Stratejik Yönetim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK6117
Çalışma Psikolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK6119
Sosyal Devlet ve Dönüşümü
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK6120
İş Değerlendirmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK6121
Çalışma Psikolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK6122
Örgütsel Davranış
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0048,00
Hazırlık Sınıfı
02CEK7502
Seminer (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK7601
Seminer (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Hazırlık Sınıfı
02CEK7602
Seminer 2 (Doktora)
Zorunlu 0 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,003,00
Hazırlık Sınıfı
02CEK8502
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02CEK9501
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK9502
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK9503
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK9504
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0054,00
Hazırlık Sınıfı
02CEK9505
Uzmanlık Alan Dersi 1 (Dok.)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK9506
Uzmanlık Alan Dersi 2 (Dok.)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK9507
Uzmanlık Alan Dersi 3 (Dok.)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK9508
Uzmanlık Alan Dersi 4 (dok.)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK9509
Uzmanlık Alan Dersi 5 (dok.)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK9510
Uzmanlık Alan Dersi 6 (dok.)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK9511
Uzmanlık Alan Dersi 7 (dok.)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK9512
Uzmanlık Alan Dersi 8 (dok.)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK9513
Uzmanlık Alan Dersi 3 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK9514
Uzmanlık Alan Dersi 4 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02CEK9515
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0090,00
Toplam0,00435,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :