Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
HUF-101
Hukuka Giriş
Zorunlu 3 4 Yazdır
HUF-103
Anayasa Hukuku
Zorunlu 3 4 Yazdır
HUF-105
Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku
Zorunlu 4 5 Yazdır
HUF-107
Roma Hukuku
Zorunlu 3 4 Yazdır
IKT-101
İktisada Giriş l
Zorunlu 3 4 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KYO-625
Siyaset Bilimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
HUF-102
Türk Anayasa Hukuku
Zorunlu 5 6 Yazdır
HUF-104
Aile Hukuku
Zorunlu 4 6 Yazdır
HUF-106
Türk Hukuk Tarihi
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-102
İktisada Giriş ll
Zorunlu 3 4 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
HUF-201
İdare Hukuku
Zorunlu 4 5 Yazdır
HUF-203
Ceza Hukuku Genel Hükümler I
Zorunlu 4 5 Yazdır
HUF-205
Milletlerarası Hukuk I
Zorunlu 3 4 Yazdır
HUF-207
Borçlar Hukukuk Genel Hükümler I
Zorunlu 4 5 Yazdır
HUF-209
Hukuk Sosyolojisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
HUF-221
Meslek Yabancı Dil I (İngilizce)
Seçmeli 2 3 Yazdır
HUF-223
Çevre Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
HUF-225
Anayasa Yargısı
Seçmeli 2 3 Yazdır
HUF-227
İslam Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
HUF-229
Mesleki Yabancı Dil I (Almanca)
Seçmeli 2 3 Yazdır
ISL-525
Muhasebe Bilgisi I
Seçmeli 2 3 Yazdır
MLY-506
Kamusal Maliye
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
HUF-202
İdari Yargılama Hukuku
Zorunlu 3 4 Yazdır
HUF-204
Ceza Hukuku Genel Hükümler II
Zorunlu 4 5 Yazdır
HUF-206
Milletlerarası Hukuk II
Zorunlu 3 4 Yazdır
HUF-208
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II
Zorunlu 4 5 Yazdır
HUF-210
Hukuk Metodolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
HUF-222
Genel Devlet Teorisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
HUF-224
Mesleki Yabancı Dil II (ingilizce)
Seçmeli 2 3 Yazdır
HUF-226
İmar Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
HUF-228
Kriminoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
HUF-230
Mesleki Yabancı Dil II (Almanca)
Seçmeli 2 3 Yazdır
HUF-232
Uluslararası Örgütler Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
HUF-236
Osmanlıca
Seçmeli 2 3 Yazdır
ISL-526
Muhasebe Bilgisi II
Seçmeli 2 3 Yazdır
MLY-507
Bütçe Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
HUF-301
Medeni Usul Hukuku I
Zorunlu 4 5 Yazdır
HUF-303
Eşya Hukuku I
Zorunlu 3 5 Yazdır
HUF-307
Ceza Hukuku Özel Hükümler
Zorunlu 4 6 Yazdır
HUF-309
Ticari İşletme Hukuku
Zorunlu 3 5 Yazdır
HUF-321
Fikri ve Sınai Haklar
Seçmeli 2 3 Yazdır
HUF-323
İnfaz Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
HUF-325
Muhasebe Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
HUF-327
Avrupa Birliği Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
HUF-329
Vergi Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
HUF-331
Kabahatler Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
HUF-333
Çocuk Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
HUF-335
Uluslararası Uyuşmazlıklar Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
HUF-302
Medeni Usul Hukuku II
Zorunlu 4 5 Yazdır
HUF-304
Eşya Hukuku II
Zorunlu 3 4 Yazdır
HUF-306
Şirketler Hukuku
Zorunlu 4 4 Yazdır
HUF-308
Borçlar Hukuku Özel Hükümler
Zorunlu 4 4 Yazdır
HUF-310
Kıymetli Evrak Hukuku
Zorunlu 3 4 Yazdır
HUF-312
Hukuk Felsefesi
Zorunlu 2 3 Yazdır
HUF-322
Rekabet Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
HUF-324
Uluslararası Ceza Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
HUF-326
Uluslararası Ticaret Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
HUF-328
Banka Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
HUF-330
Sağlık Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
HUF-332
Tüketici Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
HUF-334
İnternette Fikri Hakların Korunması
Seçmeli 2 3 Yazdır
HUF-336
Ceza Hukuku Uygulamaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
HUF-401
Ceza Muhakemesi Hukuku I
Zorunlu 4 6 Yazdır
HUF-403
Devletler Özel Hukuku I
Zorunlu 3 4 Yazdır
HUF-405
İcra ve İflas Hukuku I
Zorunlu 4 6 Yazdır
HUF-407
Miras Hukuku
Zorunlu 3 4 Yazdır
HUF-409
İş Hukuku
Zorunlu 3 4 Yazdır
HUF-421
Sermaye Piyasası ve Borsa Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
HUF-423
Avukatlık ve Noterlik Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
HUF-425
Adli Tıp
Seçmeli 2 3 Yazdır
HUF-427
Yeni Tip Sözleşmeler Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
HUF-429
Sigorta Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
HUF-431
Taşıma Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
HUF-402
Ceza Muhakemesi Hukuku II
Zorunlu 4 6 Yazdır
HUF-404
Devletler Özel Hukuku II
Zorunlu 3 4 Yazdır
HUF-406
İcra ve İflas Hukuku II
Zorunlu 4 6 Yazdır
HUF-408
İnsan Hakları Hukuku
Zorunlu 3 4 Yazdır
HUF-410
Sosyal Güvenlik Hukuku
Zorunlu 3 4 Yazdır
HUF-424
Deniz Ticaret Hukuku
Seçmeli 3 3 Yazdır
HUF-426
Hukuk Uygulamaları
Seçmeli 3 3 Yazdır
HUF-428
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
HUF-430
Mülteci Hukuku
Seçmeli 3 3 Yazdır
HUF-432
Özel Hukukta Arabuluculuk
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Toplam178,00240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Haluk SONGUR  
e-mail : haluksongur@sdu.edu.tr  
Telefon : 246 2110002  
Fax : 246 2370771  
AKTS Koordinatörü : Doç. Dr. Süleyman DOST  
e-mail : suleymandost@sdu.edu.tr  
Telefon : 246 2113184  
Fax : 246 2370771  
Adres : Doğu Kampüsü, Çünür/Isparta  
Genel Bilgi : Hukuk Fakültesi’nin amacı; hâkim, savcı, avukat, noter, akademisyen, uzman ve denetçi gibi unvanlarla kamu ve özel sektörde görev alacak, çağdaş hukuk anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip, hukuki sorunları ve uyuşmazlıkları aklın, vicdanın terazisinde tartabilen, çağcıl yorum yeteneğine sahip, çatışan çıkarları doğru ve kararlılıkla değerlendirebilen; insan haklarını ön planda tutan; güçsüzleri güçlülere karşı koruyan ve sadece yasacı değil hukukçu kimliği ağır basan iyi hukukçular yetiştirmektir. Hukuk eğitiminin genel hedefleri, hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak, hukuksal kurumları ve terimleri bilmek, hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazandırmak ve geliştirmektir. Aynı zamanda Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkındaki bilgilere sahip, mevzuata hâkim, yönetsel, siyasal, ekonomik ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, analitik düşünme ve sorun çözme yeteneğine sahip, mezuniyet sonrası sınavlar için gerekli temel bilgilerle donanmış, kamu ve özel sektörde görev alabilecek donanımlı bireyler yetiştirmektir.  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : Hukuk Fakültesine kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak/sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu’nda mevcuttur.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Hukuk eğitiminin genel hedefleri, hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak, hukuksal kurumları ve terimleri bilmek, hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazandırmak ve geliştirmektir. Aynı zamanda Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkındaki bilgilere sahip, mevzuata hâkim, yönetsel, siyasal, ekonomik ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, analitik düşünme ve sorun çözme yeteneğine sahip, mezuniyet sonrası sınavlar için gerekli temel bilgilerle donanmış, kamu ve özel sektörde görev alabilecek donanımlı bireyler yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Hakim, savcı, avukat, noter, müfettiş, akademisyen.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Hukuk alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.  
Programın Amaçları : Hukuk Fakültesi’nin amacı; hâkim, savcı, avukat, noter, akademisyen, uzman ve denetçi gibi unvanlarla kamu ve özel sektörde görev alacak, çağdaş hukuk anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip, hukuki sorunları ve uyuşmazlıkları aklın, vicdanın terazisinde tartabilen, çağcıl yorum yeteneğine sahip, çatışan çıkarları doğru ve kararlılıkla değerlendirebilen; insan haklarını ön planda tutan; güçsüzleri güçlülere karşı koruyan ve sadece yasacı değil hukukçu kimliği ağır basan iyi hukukçular yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız  
Mezuniyet Koşulları : Fakülteden mezun olabilmek için mevzuatta öngörülen süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması ile tamamlamak zorunludur. Genel Not Ortalaması, aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Dereceyi alabilmek/programı tamamlamak için akademik yılsonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Hukuk öğretimi tam zamanlıdır.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Hukuka Giriş 5 5 4 5 5 5 3 4 2 3 5 5 0 0 0
Anayasa Hukuku 5 4 3 3 5 5 2 0 4 0 5 0 0 2 2
Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku 5 5 4 4 5 0 0 3 5 0 3 2 0 0 0
Roma Hukuku 5 4 4 4 5 0 0 3 5 0 3 2 0 0 0
İktisada Giriş l 0 0 0 2 2 1 0 5 0 0 0 2 0 0 0
Siyaset Bilimi 5 3 2 2 2 0 0 2 3 4 0 0 2 0 0
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İktisada Giriş ll 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 3 0 0 0 0
Türk Hukuk Tarihi 3 5 2 1 0 3 5 1 0 0 1 0 0 0 1
Aile Hukuku 3 2 4 4 3 3 3 4 5 4 2 3 1 2 2
Türk Anayasa Hukuku 5 4 3 3 5 5 2 0 4 1 5 0 0 1 0
İdare Hukuku 4 5 4 5 5 4 3 3 5 5 4 2 0 0 0
Ceza Hukuku Genel Hükümler I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milletlerarası Hukuk I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borçlar Hukukuk Genel Hükümler I 3 4 4 3 5 2 1 3 4 5 1 1 0 0 0
Hukuk Sosyolojisi 2 2 2 3 4 2 2 5 2 4 2 3 0 0 0
Muhasebe Bilgisi I 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 0 0 0 0 0
Kamusal Maliye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meslek Yabancı Dil I (İngilizce) 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Anayasa Yargısı 2 4 5 5 5 5 1 2 0 4 5 0 0 0 0
Mesleki Yabancı Dil I (Almanca) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Yabancı Dil II (Almanca) 5 5 1 1 5 1 1 2 1 5 0 0 0 1 0
Osmanlıca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
Kriminoloji 2 2 3 2 3 3 2 4 2 2 2 0 0 0 0
Mesleki Yabancı Dil II (ingilizce) 5 5 1 1 5 1 1 2 1 5 0 0 0 1 0
Muhasebe Bilgisi II 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 0 0 0 0 0
Hukuk Metodolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II 4 3 2 5 5 2 2 2 5 4 0 0 0 0 0
Milletlerarası Hukuk II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceza Hukuku Genel Hükümler II 2 2 3 3 5 4 2 2 4 5 3 2 0 0 0
İdari Yargılama Hukuku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceza Muhakemesi Hukuku I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0