Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01SAN5104
SANAT FELSEFESİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAN5139
Batı Sanatında Modernizm
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1110
Bizans Mimari Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1111
Bizans Küçük El Sanatları Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1112
Bizans Resim Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1113
Bizans Kültür Tarihi Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5101
Sanat Tarihi Araştırmaları ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5102
Sanat Tarihi Yöntem ve Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5103
Sanat Kuramları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5105
Mitoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5106
İkonografi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5107
Türk Sanatında Bölgesel Üsluplar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5108
Anadolu Türk Sanatında Bölgesel Üsluplar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5109
Türklerde Kentleşme
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5110
Türklerde Kent Mimarisinin Gelişimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5111
Beylikler Dönemi Sanatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5112
Beylikler Dönemi Mimarisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5113
Anadolu Selçuklu Dönemi Süslemesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5114
Anadolu Selçuklu Dönemi El Sanatları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5115
Mimaride Malzeme ve Teknik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5116
Anadolu Türk Mimarisinde Malzeme ve Teknik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5117
Türk Mimarisinde Ticaret Yapıları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5118
Anadolu’da Türk Dönemi Ticaret Yapıları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5119
Türklerde Minyatür Sanatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5120
Türk Resim Sanatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5121
Erken Osmanlı Dönemi Mimarisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5122
Klasik Osmanlı Dönemi Mimarisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5123
Osmanlı Dönemi Süsleme Sanatları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5124
Osmanlı Dönemi El Sanatları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5125
Geleneksel Türk El Sanatları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5126
Geleneksel Türk El Sanatlarının Gelişimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5127
Sivil Mimarinin Oluşumu ve Gelişimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5128
Türklerde Sivil Mimari
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5129
Osmanlı Sanatında Batılılaşma
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5130
Osmanlı Mimarisinde Batılılaşma
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5131
Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisinin Oluşumu
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5132
Cumhuriyet Dönemi Türk Mimari Eserleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5133
Bölge Sanat Tarihi Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5134
Bölge Sanat Tarihi Araştırmaları-Isparta
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5135
Ortaçağ Avrupa?sında Sanat ve Mimari
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5136
Osmanlı Döneminde Yabancı Sanatçılar ve Mimarlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5137
Anadolu Kentleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5138
XVI.-XIX Yy. Avrupa’sında Sanat ve Mimari
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5140
Tarihi Çevre ve Koruma
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00264,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
02SAN5141
Endülüs Sanatı Ve Mimarisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5142
Sanatta Oryantalizm ve Kökenleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5143
Anadolu Uygarlıklarında Kültür ve Sanat
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5145
Sanat Eseri Çözümlemeleri ve Yorumları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5146
Batı Sanatı Terminolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5147
Türk ve İslam Sanatı Terminolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0036,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
02SAN7502
Seminer (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN8502
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02SAN9501
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN9502
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN9503
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN9504
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0060,00
Toplam0,00360,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Anadolu Kentleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anadolu Selçuklu Dönemi El Sanatları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anadolu Selçuklu Dönemi Süslemesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anadolu Türk Mimarisinde Malzeme ve Teknik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anadolu Türk Sanatında Bölgesel Üsluplar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anadolu Uygarlıklarında Kültür ve Sanat 3 3 5 5 3 2 2 5 5 5 3 5 5 4 0
Anadolu’da Türk Dönemi Ticaret Yapıları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batı Sanatı Terminolojisi 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 0 3 4
Batı Sanatında Modernizm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beylikler Dönemi Mimarisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beylikler Dönemi Sanatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bizans Küçük El Sanatları Araştırmaları 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
Bizans Kültür Tarihi Araştırmaları 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
Bizans Mimari Araştırmaları 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bizans Resim Araştırmaları 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
Bölge Sanat Tarihi Araştırmaları 0 5 4 4 5 5 0 4 5 4 3 4 5 5 0
Bölge Sanat Tarihi Araştırmaları-Isparta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Türk Mimari Eserleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisinin Oluşumu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endülüs Sanatı Ve Mimarisi 3 3 5 3 5 3 3 5 4 3 4 5 5 3 0
Erken Osmanlı Dönemi Mimarisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geleneksel Türk El Sanatları 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 0
Geleneksel Türk El Sanatlarının Gelişimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İkonografi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klasik Osmanlı Dönemi Mimarisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mimaride Malzeme ve Teknik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortaçağ Avrupa?sında Sanat ve Mimari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osmanlı Dönemi El Sanatları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osmanlı Dönemi Süsleme Sanatları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osmanlı Döneminde Yabancı Sanatçılar ve Mimarlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osmanlı Mimarisinde Batılılaşma 2 5 5 4 4 5 3 4 5 4 3 4 5 5 0
Osmanlı Sanatında Batılılaşma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanat Eseri Çözümlemeleri ve Yorumları 5 5 5 3 5 4 3 5 5 5 5 3 0 5 5
SANAT FELSEFESİ 5 4 5 3 5 1 5 5 1 5 5 2 5 3 0
Sanat Kuramları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanat Tarihi Araştırmaları ve Yayın Etiği 2 5 3 3 4 5 0 3 4 5 4 4 5 5 0
Sanat Tarihi Yöntem ve Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanatta Oryantalizm ve Kökenleri 4 3 5 5 4 1 3 4 5 3 3 1 4 2 0
Sivil Mimarinin Oluşumu ve Gelişimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarihi Çevre ve Koruma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Mimarisinde Ticaret Yapıları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Resim Sanatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Sanatında Bölgesel Üsluplar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk ve İslam Sanatı Terminolojisi 5 4 4 4 5 5 3 5 5 4 5 4 4 4 4
Türklerde Kent Mimarisinin Gelişimi 2 5 5 3 4 5 4 3 5 4 3 4 5 5 0
Türklerde Kentleşme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türklerde Minyatür Sanatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türklerde Sivil Mimari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI.-XIX Yy. Avrupa’sında Sanat ve Mimari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0