Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
01SAN5104
SANAT FELSEFESİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAN5139
Batı Sanatında Modernizm
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1110
Bizans Mimari Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1111
Bizans Küçük El Sanatları Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1112
Bizans Resim Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1113
Bizans Kültür Tarihi Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0036,00
Hazırlık Sınıfı
02SAN1114
Balkanlarda Osmanlı Mimarisi Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1115
Bizans Mimarisi Sorunları ve Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1116
Bizans Küçük El Sanatları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1117
Bizans Resim Sanatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1118
Bizans Sanatında Bölgesel Araştırmalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1119
Bizans Sanatında Kültürel ve Sanatsal Etkileşim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1120
Eğitim Yapılarının Gelişimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1121
Osmanlı Döneminde Kentsel Yapı ve Planlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1122
Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Kamu Yapıları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1123
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1124
Osmanlıdan Günümüze İmalathane ve Sanayi Yapıları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1125
Anadolu Selçuklu Dönemi Sanatında Süsleme Çözümlemeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1126
18. ve 19. Yüzyılda Toplum-Sanat-Düşünce İlişkisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1127
18. ve 19. Yüzyılda Batı Dünyasında Toplum-Sanat-Düşünce İlişkisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1128
Seminer I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1129
Erken İslam Dönemi Seramik ve Cam Sanatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1130
Seminer II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1131
Anadolu Selçuklu Dönemi Ticaret Yolları ve Yapıları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1132
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1133
Endülüs Emevilerinde Kültür-Sanat-Mimari
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1134
Anadolu’da Türk-İslam Mimarisinin Etkileşim Kaynakları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1135
Anadolu Beylikleri Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1136
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1137
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1138
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1139
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1140
Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1141
Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1142
Uzmanlık Alan Dersi VIII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1143
Sosyal Bilim Felsefesi ve Bilim Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1144
19. Yüzyılda Romantizm ve Gerçekçilik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1145
19.-20. Yüzyılda Sanat ve Zanaat
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1146
Kaynak ve Kökleriyle Soyut Sanat
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1147
Kaynak ve Kökleriyle Soyut Sanat
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1148
Anadolu Selçuklu Sanatı Bölge Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1149
Anadolu Selçuklu Dönemi Sanatında Yapı Çözümlemeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1150
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1151
Çağdaş Sanat Kuramları ve Okuma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1152
İslam Resim Sanatında Analiz Yöntemleri ve Uygulama Örnekleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN1153
İslam Resim Sanatında Üslup ve Sanatçı Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00240,00
Hazırlık Sınıfı
02SAN5101
Sanat Tarihi Araştırmaları ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5102
Sanat Tarihi Yöntem ve Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5103
Sanat Kuramları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5105
Mitoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5106
İkonografi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5107
Türk Sanatında Bölgesel Üsluplar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5108
Anadolu Türk Sanatında Bölgesel Üsluplar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5109
Türklerde Kentleşme
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5110
Türklerde Kent Mimarisinin Gelişimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5111
Beylikler Dönemi Sanatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5112
Beylikler Dönemi Mimarisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5113
Anadolu Selçuklu Dönemi Süslemesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5114
Anadolu Selçuklu Dönemi El Sanatları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5115
Mimaride Malzeme ve Teknik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5116
Anadolu Türk Mimarisinde Malzeme ve Teknik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5117
Türk Mimarisinde Ticaret Yapıları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5118
Anadolu’da Türk Dönemi Ticaret Yapıları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5119
Türklerde Minyatür Sanatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5120
Türk Resim Sanatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5121
Erken Osmanlı Dönemi Mimarisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5122
Klasik Osmanlı Dönemi Mimarisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5123
Osmanlı Dönemi Süsleme Sanatları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5124
Osmanlı Dönemi El Sanatları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5125
Geleneksel Türk El Sanatları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5126
Geleneksel Türk El Sanatlarının Gelişimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5127
Sivil Mimarinin Oluşumu ve Gelişimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5128
Türklerde Sivil Mimari
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5129
Osmanlı Sanatında Batılılaşma
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5130
Osmanlı Mimarisinde Batılılaşma
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5131
Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisinin Oluşumu
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5132
Cumhuriyet Dönemi Türk Mimari Eserleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5133
Bölge Sanat Tarihi Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5134
Bölge Sanat Tarihi Araştırmaları-Isparta
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5135
Ortaçağ Avrupa?sında Sanat ve Mimari
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5136
Osmanlı Döneminde Yabancı Sanatçılar ve Mimarlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5137
Anadolu Kentleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5138
XVI.-XIX Yy. Avrupa’sında Sanat ve Mimari
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5140
Tarihi Çevre ve Koruma
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00228,00
Hazırlık Sınıfı
02SAN5141
Endülüs Sanatı Ve Mimarisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5142
Sanatta Oryantalizm ve Kökenleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5143
Anadolu Uygarlıklarında Kültür ve Sanat
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5145
Sanat Eseri Çözümlemeleri ve Yorumları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5146
Batı Sanatı Terminolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN5147
Türk ve İslam Sanatı Terminolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0036,00
Hazırlık Sınıfı
02SAN7502
Seminer (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN8502
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02SAN9501
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN9502
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN9503
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAN9504
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0060,00
Toplam0,00600,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :