Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ILT-101
İletişime Giriş
Zorunlu 3 5 Yazdır
ILT-103
Eleştirel Düşünme
Zorunlu 3 4 Yazdır
ILT-105
İktisada Giriş
Zorunlu 3 4 Yazdır
ILT-107
Hukukun Temel Kavramları
Zorunlu 2 2 Yazdır
ILT-109
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KRY-001
Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş
Zorunlu 1 2 Yazdır
RTS-101
Radyo Televizyona Giriş
Zorunlu 3 5 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0032,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ILT-102
İletişim Tarihi
Zorunlu 3 5 Yazdır
ILT-104
Sosyoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
ILT-106
Psikoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
ILT-110
Siyaset Bilimine Giriş
Zorunlu 3 3 Yazdır
ILT-112
Temel Fotoğrefçılık
Zorunlu 2 3 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
RTS-102
Sinemaya Giriş
Zorunlu 3 5 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
HAI-209
Sosyal Psikoloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
RTS-201
Senaryo Yazarlığı
Zorunlu 3 3 Yazdır
RTS-203
Televizyon ve Sinemada Görüntünün Teknik Temelleri
Zorunlu 3 5 Yazdır
RTS-205
Radyoda Program Yapımı
Zorunlu 3 3 Yazdır
RTS-207
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I
Zorunlu 3 4 Yazdır
RTS-209
İletişim Sosyolojisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
RTS-211
Uygarlık Tarihi
Zorunlu 3 3 Yazdır
RTS-213
Mesleki Yabancı Dil I
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-215
Grafik ve Animasyon
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-217
Yaratıcı Drama
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-219
Haber Toplama ve Yazma Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-221
İleri Fotoğrafçılık Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-223
Reklamcılık
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
RTS-202
Televizyonda Program Türleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
RTS-204
Sinema ve Televizyonda Kamera ve Işık Teknikleri
Zorunlu 3 5 Yazdır
RTS-206
Kurgu
Zorunlu 3 5 Yazdır
RTS-208
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II
Zorunlu 3 4 Yazdır
RTS-210
Siyasal Düşünceler Tarihi
Zorunlu 3 3 Yazdır
RTS-212
İletişim Hukuku
Zorunlu 3 3 Yazdır
RTS-214
Mesleki Yabancı Dil II
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-216
Reklam Fotoğrafçılığı
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-218
Röportaj Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-220
Ses Yapım Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-222
Sinema ve Müzik
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-224
Konuşma Eğitimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
3. Sınıf Güz Dönemi (5. Yarıyıl)
RTS-301
Film Kuramları
Zorunlu 3 3 Yazdır
RTS-303
Televizyonda Yapım Yönetim
Zorunlu 3 5 Yazdır
RTS-305
Televizyon Eleştirisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
RTS-307
İletişim Kuramları I
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
RTS-309
Mitoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-311
Medya Antropolojisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-313
Belgesel Sinema
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-315
Yeni Medya
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-317
3D Animasyon
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-319
Medya Okuryazarlığı
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-321
Dramaturji
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-323
Görüntü Düzenleme
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-325
Kurgu Uygulamaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-327
Sinema ve Felsefe
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
3. Sınıf Bahar Dönemi (6. Yarıyıl)
RTS-302
Film Yapım Yönetim
Zorunlu 3 5 Yazdır
RTS-304
Sinemada Türler ve Akımlar
Zorunlu 3 3 Yazdır
RTS-306
İletişim Kuramları II
Zorunlu 3 4 Yazdır
RTS-308
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
Zorunlu 3 3 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
RTS-310
Metin ve Diyalog Yazarlığı
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-312
Televizyonda Yapım Tasarımı
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-314
Felsefi Eleştiri ve Sanat
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-316
Kişilerarası İletişim
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-318
Kısa Film
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-320
Radyo Televizyon Haberciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-322
Göstergebilim
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-324
Estetik
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-326
3D Animasyon II
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-328
Film Çözümlemeleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
4. Sınıf Güz Dönemi (7. Yarıyıl)
RTS-401
Dünya Sineması
Zorunlu 3 5 Yazdır
RTS-403
Radyo ve Televizyon Uygulamaları I
Zorunlu 3 8 Yazdır
RTS-405
Medya Etiği
Zorunlu 3 5 Yazdır
RTS-407
Kurgu Kuram ve İlkeleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-409
Çağdaş Edebiyat ve Sinema
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-411
Medya İşletmeciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-413
Kültürel İncelemeler
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-415
Postprodüksiyon I
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-417
Dijital Radyo Uygulamaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-419
Auteur Sinema
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-421
Tüketim Kültürü ve Medya
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-423
Reklam Çözümlemesi
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-425
Kamuoyu ve Kamuoyu araştırmaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-427
Görsel Kültür
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
4. Sınıf Bahar Dönemi (8. Yarıyıl)
RTS-402
Türk Sineması
Zorunlu 3 5 Yazdır
RTS-404
Radyo ve Televizyon Uygulamaları II
Zorunlu 3 8 Yazdır
RTS-406
Popüler Kültür ve Gündelik Hayat
Zorunlu 3 5 Yazdır
RTS-408
Televizyon ve Sinemada Uyarlama
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-410
Uluslararası İletişim
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-412
Sinemada Görsel Yapı
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-414
Televizyon ve Sinemada Grafik Uyarlama
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-416
Medya Endüstrisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-418
Toplumsal Cinsiyet ve Medya
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-420
Sanat ve Yaratıcılık
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-422
Siyasal İletişim
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-424
Söylem Çözümlemesi
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-426
Yeni Toplumsal Hareketler ve Medya
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-428
Postprodüksiyon II
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
Toplam173,00242,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
İletişim Fakültesi
HAI-801
İletişim ve İnsan İlişkileri
Seçmeli 2 3 Yazdır
HAI-802
Etkili Sunum Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-801
Film Eleştrisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-802
Medya ve Toplum
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi SEYHAN AKSOY  
e-mail : seyhanaksoy@sdu.edu.tr  
Telefon : 2118361  
Fax : -  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi DUYGU ÇELİKER SARAÇ  
e-mail : duygusarac@sdu.edu.tr  
Telefon : 2110393  
Fax : -  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Ertokuş Bey Derslikleri Doğu Kampüsü Çünür/ISPARTA  
Genel Bilgi : 2012 yılında kurulan Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü 2016-2017 eğitim öğretim yılından beri öğrenci kabul etmektedir. Radyo Televizyon ve Sinema Programı, çağdaş teknolojilerden yararlanarak radyo ve televizyon programcılığını, program yapımcılığını ve yayıncılığını geliştirmek amacıyla araştıran, öğreten ve kamuya aktaran bir alandır. Bu anabilim dalında kitle iletişim ortamlarının teknik yapısı, işleyişi, kamera ve aydınlatma teknikleri, ses-kayıt ve video kurgu teknikleri ile görsel, işitsel ürünlerin üretim ve yayın sürecini içeren teknik eğitimin yanında iletişim biliminin dayandığı temel kuramlar, iletişim bilimiyle etkileşim halinde bulunan diğer bilimler, meslek etiği, bu alanın hukuksal dinamikleri gibi kuramsal dersler bulunmaktadır. Program kapsamında öğrencilerin uygulama yapabilecekleri bir atölye ve rektörlük bünyesinde Radyo-Televizyon Uygulama Merkezi bulunmaktadır. Programın öğretim dili Türkçedir.  
Edinilen Ünvan : Radyo, Televizyon ve Sinema uygulayıcısı  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri). Bu seviyeler üniversitelere belirli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye'de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler Türkçe dilbilgisi yeterliliğine sahip değilse bir sene Türkçe dil eğitimi almaktadır. Yeterli olan öğrenciler ise derslere ders planında belirtilen şekilde kayıt yaptırabilirler.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Yatay yada dikey geçişle gelen öğrencilere adaptasyon programı uygulanmaktadır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Öğrencilere kuram ve uygulama arasında nedensellik bağı kurma ve medya metni analiz edebilme yetkinliği kazandırmak, sektörün ihtiyaç duyduğu teknik bilgi ve beceriye sahip, yaşam boyu öğrenim ilkesine bağlı kalarak küresel ve yerel gelişmeleri takip eden iletişimciler yetiştirmek programın temel hedeflerindendir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Program Yapımcısı, Yönetmen, Kurgu Operatörü, Görüntü Yönetmeni, Senarist, Metin Yazarı  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Radyo Televizyon ve Sinema alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.  
Programın Amaçları : Radyo, Televizyon ve Sinema programının amacı, iletişim/medya alanına ilişkin kuramsal yaklaşımları kavrayan, öğrendiği teorik çerçeveleri toplumsala ve medya metinlerine uygulayabilen, medya alanındaki yeni eğilimleri izleyerek ihtiyaca uygun medya içerikleri üretebilen, radyo, televizyon ve sinema uygulamalarına dair teknik bilgi, donanıma ve iletişim becerilerine sahip, meslek etik ilkelerine bağlı iletişimciler yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Sınavlar, öğretim üyeleri tarafından üniversite yönetmelikleri dikkate alınarak belirlenen esaslara göre değerlendirilir.  
Mezuniyet Koşulları : Öğrenciler programı tamamlamak ve derece alabilmek için bir bitirme projesi hazırlayacaklardır. Ek olarak öğrencinin ilgili dönemde aldığı derslerden, her yarıyıl ortasında düzenlenen ara sınavlara (vize) ve yarıyıl sonlarında düzenlenen dönem sonu sınavlarına (final) girmesi gerekmektedir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı