Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
GZT-101
Temel Gazetecilik
Zorunlu 3 5 Yazdır
ILT-101
İletişime Giriş
Zorunlu 3 5 Yazdır
ILT-103
Eleştirel Düşünme
Zorunlu 3 4 Yazdır
ILT-105
İktisada Giriş
Zorunlu 3 4 Yazdır
ILT-107
Hukukun Temel Kavramları
Zorunlu 2 2 Yazdır
ILT-109
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KRY-001
Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş
Zorunlu 1 2 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0032,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
GZT-102
Felsefeye Giriş
Zorunlu 3 4 Yazdır
GZT-104
Siyaset Bilimine Giriş
Zorunlu 3 4 Yazdır
ILT-102
İletişim Tarihi
Zorunlu 3 5 Yazdır
ILT-104
Sosyoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
ILT-106
Psikoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
ILT-108
Temel Fotoğrafcılık
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
GZT-201
Haber Toplama ve Yazma
Zorunlu 3 5 Yazdır
GZT-203
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
GZT-205
Anayasa Hukuku
Zorunlu 3 3 Yazdır
GZT-209
Basın Fotoğrafçılığı
Zorunlu 3 3 Yazdır
GZT-213
Uygurlık Tarihi
Zorunlu 3 3 Yazdır
GZT-223
İletişim Kuramları I
Zorunlu 3 3 Yazdır
HAI-209
Sosyal Psikoloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
GZT-211
Kültürel Antropoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
GZT-215
Bilgi Kaynakları
Seçmeli 2 3 Yazdır
GZT-217
Kültürlerarası İletişim
Seçmeli 2 3 Yazdır
GZT-219
Medya Okuryazarlığı
Seçmeli 2 3 Yazdır
GZT-221
Görsel Kültür
Seçmeli 2 3 Yazdır
GZT-225
Video Çekim Uygulamaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
GZT-202
Gazete yazı türleri
Zorunlu 3 5 Yazdır
GZT-204
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II
Zorunlu 3 4 Yazdır
GZT-206
Basın Tarihi
Zorunlu 3 5 Yazdır
GZT-210
Siyasal Düşünceler Tarihi
Zorunlu 3 3 Yazdır
GZT-224
İletişim Kuramları II
Zorunlu 3 4 Yazdır
GZT-212
Algı yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
GZT-214
Film Analizi
Seçmeli 2 3 Yazdır
GZT-216
Halkla ilişkiler ve Medya
Seçmeli 2 3 Yazdır
GZT-218
Mitoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
GZT-220
Klavye
Seçmeli 2 3 Yazdır
GZT-222
Diksiyon
Seçmeli 2 3 Yazdır
GZT-226
Video Yapımı
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
3. Sınıf Güz Dönemi (5. Yarıyıl)
GZT-301
Masaüstü Yayıncılık I
Zorunlu 3 5 Yazdır
GZT-305
Türkiye'nin Toplumsal ve Siyasal Yapısı
Zorunlu 3 3 Yazdır
GZT-319
İletişim Sosyolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
HAI-305
Yeni Medya
Zorunlu 3 3 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
GZT-307
Estetik
Seçmeli 2 3 Yazdır
GZT-309
Türkiye Ekonomisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
GZT-311
Reklamcılık
Seçmeli 2 3 Yazdır
GZT-315
İleri Fotoğrafçılık Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
GZT-317
Web Tasarımı
Seçmeli 2 3 Yazdır
GZT-323
Popülizm
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
3. Sınıf Bahar Dönemi (6. Yarıyıl)
GZT-302
Masaüstü Yayıncılık II
Zorunlu 3 5 Yazdır
GZT-306
Haber Sosyolojisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
GZT-320
Siyasal İletişim
Zorunlu 3 3 Yazdır
GZT-322
İletişim Hukuku
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
GZT-308
Toplumsal Cinsiyet ve Medya
Seçmeli 2 3 Yazdır
GZT-310
Türkiye'de Köşe Yazarlığı
Seçmeli 2 3 Yazdır
GZT-314
Sağlık İletişimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
GZT-316
Yerel Habercilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
GZT-318
Kamuoyu ve Kamuoyu Araştırmaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
GZT-324
Sosyal Medya Uygulamaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
4. Sınıf Güz Dönemi (7. Yarıyıl)
GZT-427
Profesyonel Gazetecilik Projeleri I
Zorunlu 3 10 Yazdır
GZT-429
Uygulamalı Gazetecilik I
Zorunlu 3 8 Yazdır
GZT-431
Etik
Seçmeli 2 4 Yazdır
GZT-433
Alternatif Medya
Seçmeli 2 4 Yazdır
GZT-435
Haber Çözümlemesi
Seçmeli 2 4 Yazdır
GZT-437
Medya Politikaları
Seçmeli 2 4 Yazdır
GZT-439
Bilim Haberciliği
Seçmeli 2 4 Yazdır
GZT-441
Diplomasi Muhabirliği
Seçmeli 2 4 Yazdır
GZT-443
Popüler Kültür ve Gündelik Hayat İncelemeleri
Seçmeli 2 4 Yazdır
GZT-445
Televizyon Haberciliği
Seçmeli 2 4 Yazdır
GZT-447
Basın İşletmeciliği
Seçmeli 2 4 Yazdır
GZT-449
Mesleki İngilizce
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı12,0030,00
4. Sınıf Bahar Dönemi (8. Yarıyıl)
GZT-424
Profesyonel Gazetecilik Projeleri II
Zorunlu 3 10 Yazdır
GZT-426
Uygulamalı Gazetecilik II
Zorunlu 3 8 Yazdır
GZT-428
Medya ve Güncel Sorunlar
Seçmeli 2 4 Yazdır
GZT-430
Uluslararası İletişim
Seçmeli 2 4 Yazdır
GZT-432
Fikri Haklar
Seçmeli 2 4 Yazdır
GZT-434
Ekonomi Muhabirliği
Seçmeli 2 4 Yazdır
GZT-436
Belgesel Yapım
Seçmeli 2 4 Yazdır
GZT-438
Uluslararası Hukuk
Seçmeli 2 4 Yazdır
GZT-440
Yurttaş Gazeteciliği
Seçmeli 2 4 Yazdır
GZT-442
İletişimin Ekonomi Politiği
Seçmeli 2 4 Yazdır
GZT-444
Hak Odaklı Habercilik
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı14,0030,00
Toplam165,00242,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
İletişim Fakültesi
HAI-801
İletişim ve İnsan İlişkileri
Seçmeli 2 3 Yazdır
HAI-802
Etkili Sunum Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-801
Film Eleştrisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
RTS-802
Medya ve Toplum
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. HASAN GÜLLÜPUNAR  
e-mail : hasangullupunar@sdu.edu.tr  
Telefon : 2118340  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi Nedret ÇAĞLAR  
e-mail : nedretcaglar@sdu.edu.tr  
Telefon : 2110375  
Fax :  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, İletişim Fakültesi ISPARTA  
Genel Bilgi : Gazetecilik lisans programı 240 AKTS'den oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”nde tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS koşullarını ve 6. düzey yeterliliklerini aynı zamanda “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Gazetecilik Lisans Derecesi (Diploması) verilmektedir.  
Edinilen Ünvan : Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere GAZETECİLİK Lisans Derecesi (Diploması) verilmektedir.  
Yeterlilik Düzeyi : Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için zorunlu/seçmeli aldığı tüm derslerini başarması gerekir.Derslerini başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere bu lisans derecesi verilir  
Kabul Koşulları : Fakülteye kabul ve kayıt Yükseköğretim Kanunu ve kuralları çerçevesinde düzenlenir. Öğrenciler, Fakülteye Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre kabul edilirler. Fakülteye kabul için LYS’den yeterli puanı almış adayların kayıtları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde Üniversite Rektörlüğü’nde yapılır. Ayrıca Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve Yatay Geçiş ile öğrenci alımı yapılmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler için ise YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) sınavı ile öğrenci alımı yapılmaktadır. Sınav üniversitenin kendi bünyesinde gerçekleştirilmektedir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Süleyman Demirel Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.Gazetecilik Lisans Programı'nda öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, programda verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte dekanlığı tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Gazetecilik Bölümü’nün temel amacı, habercilik sektöründe çalışmak üzere teorik ve uygulama açısından gerekli donanımı kazanmış, etik ilkelere bağlı, sosyal sorumluluk sahibi, nitelikli bireyler yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mezunlar gazetecilik ve internet gazeteciliği alanının yanısıra halkla ilişkiler, tanıtım, reklam, kurumsal iletişim, radyo, televizyon, sinema ve mobil medya mesleklerinde çalışabilir.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Mezunlar lisansüstü programlara devam edebilirler.  
Programın Amaçları : Özelde medya genelde iletişim sektöründe istihdam edilmek üzere gazetecilik alanının teorik ve pratiği hakkında bilgili; alandaki kişiler, olaylar ve olgular arasında neden sonuç ilişkileri kurarak analizler yapan; sadece mesleğin kabul görmüş teori ve pratiğini kavrayan değil aynı zamanda eleştirel bir bakışla eksiklikleri ortaya koyacak değerlendirmelerde bulunabilen; temel etik değerlerine, teknik beceri ve bilgisine sahip bireyler yetiştirerek iletişim sektöründe nitelikli, kişilikli ve erdemli bir istidam oluşturmak.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Bir dersin başarı notu; ara sınav notları, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notlar birlikte değerlendirilerek belirlenir.Tam not 100'dür.  
Mezuniyet Koşulları : 1-Toplam 240 AKTS kredisini tamamlamak, 2-Akademik GNO'nın 4 üzerinden en az 2.00 olması, 3-Başarısız dersin bulunmaması.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı