Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-180
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
Zorunlu 2 3 Yazdır
ENF-152
Bilişim Teknolojileri
Zorunlu 3 5 Yazdır
FEN-101
Fizik 1
Zorunlu 3 3 Yazdır
FEN-103
Kimya 1
Zorunlu 3 3 Yazdır
FEN-105
Genel Matematik 1
Zorunlu 2 2 Yazdır
MBD-101
Eğitime Giriş
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-104
Eğitim Felsefesi
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-290
Türk Dili 1
Zorunlu 3 5 Yazdır
YBD-401
Yabancı Dil 1
Zorunlu 2 3 Yazdır
FEN-501
Bilimin Teknolojideki Uygulamaları
Seçmeli 2 4 Yazdır
FEN-502
Fen Bilgisi Ders Kitabı incelenmesi
Seçmeli 2 4 Yazdır
FEN-503
Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Yanılgıları
Seçmeli 2 4 Yazdır
FEN-504
Fen Öğretiminde Materyal Tasarımı
Seçmeli 2 4 Yazdır
FEN-505
Fen ve Teknoloji Kaynaklı Sorunlar
Seçmeli 2 4 Yazdır
FEN-506
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
Seçmeli 2 4 Yazdır
FEN-507
Kimyasal Atıklar ve Çevre Kirliliği
Seçmeli 2 4 Yazdır
FEN-508
Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi
Seçmeli 2 4 Yazdır
FEN-509
Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri
Seçmeli 2 4 Yazdır
FEN-510
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı52,0060,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-280
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Zorunlu 2 3 Yazdır
FEN-102
Fizik 2
Zorunlu 3 3 Yazdır
FEN-104
Kimya 2
Zorunlu 3 3 Yazdır
FEN-106
Genel Matematik 2
Zorunlu 2 3 Yazdır
FEN-108
Biyoloji 1
Zorunlu 3 4 Yazdır
MBD-102
Eğitim Psikolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-103
Eğitim Sosyolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-390
Türk Dili 2
Zorunlu 3 5 Yazdır
YBD-402
Yabancı Dil 2
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı52,0060,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
FEN-201
Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
Zorunlu 2 3 Yazdır
FEN-203
Biyoloji 2
Zorunlu 3 4 Yazdır
FEN-205
Fizik 3
Zorunlu 3 3 Yazdır
FEN-207
Kimya 3
Zorunlu 3 3 Yazdır
MBD-203
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-204
Eğitimde Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
FEN-202
Fen Öğretim Programları
Zorunlu 2 3 Yazdır
FEN-204
Biyoloji 3
Zorunlu 3 4 Yazdır
FEN-206
Yer Bilimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
GKD-719
Topluma Hizmet Uygulamaları
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-201
Öğretim Teknolojileri
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-202
Türk Eğitim Tarihi
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
FEN-301
Fen Öğretimi 1
Zorunlu 3 6 Yazdır
FEN-303
Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları 1
Zorunlu 2 4 Yazdır
FEN-305
Astronomi
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-302
Eğitimde Ölçme Değerlendirme
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-304
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
FEN-302
Fen Öğretimi 2
Zorunlu 3 6 Yazdır
FEN-304
Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları 2
Zorunlu 2 4 Yazdır
FEN-306
Bilimsel Muhakeme Becerileri
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-301
Sınıf Yönetimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-303
Eğitimde ahlak ve Etik
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
FEN-401
Disiplinlerarası Fen Öğretimi
Zorunlu 2 4 Yazdır
FEN-403
Çevre Eğitimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
FEN-405
Öğretmenlik Uygulaması 1
Zorunlu 5 12 Yazdır
MBD-404
Okullarda Rehberlik
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı15,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
FEN-402
Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları
Zorunlu 2 4 Yazdır
FEN-404
Bilimin Doğası ve Öğretimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
FEN-406
Öğretmenlik Uygulaması 2
Zorunlu 5 12 Yazdır
MBD-402
Özel Eğitim ve Kaynaştırma
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı15,0030,00
Toplam208,00300,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Doç. Dr. SÜLEYMAN AKÇAY  
e-mail : suleymanakcay@sdu.edu.tr  
Telefon : 0(246) 211 3886  
Fax : -  
AKTS Koordinatörü : Araştırma Görevlisi MERVE TAŞCAN  
e-mail : mervetascan@sdu.edu.tr  
Telefon : 0(246) 211 4543  
Fax :  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Matematik ve FEn Bilimleri Eğitimi Bölümü, Doğu Yerleşkesi,ISPARTA  
Genel Bilgi : Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2013 Öğretim Yılında kurulmuş ve aynı yıl öğrenci almaya başlamıştır. Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı’nın amacı; feni anlayan, fene karşı olumlu tutum geliştiren ve bilimsel okur-yazarlık kazancıyla mezun olabilecek öğretmen adayları yetiştirmektir. Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı lisans derslerinde; alan dersleri (fizik, kimya, biyoloji), eğitim dersleri ve seçmeli dersler yer almaktadır. Alınan lisans dersleriyle birlikte, yenilikçi yöntem, teknik ve kuramlarla öğrencilere bilgileri sunma becerileri öğretmen adaylarına aşılanmaktadır. “Yaparak Öğrenme” esasına dayanarak derslerde uygulamaya özel bir önem verilmektedir.  
Edinilen Ünvan : Öğretmen (İlköğretim Fen ve Teknoloji)  
Yeterlilik Düzeyi : Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.  
Kabul Koşulları : Orta öğretim kurumları saysısal bölümlerden mezun olmak gerekmektedir. Lisans programına başvuran adayların Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (LYS-2) puanı sınavından yeterli puan almış olması gerekmektedir. Ortaöğretim mezunlarının girmiş olduğu Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (LYS-2) puanı ile öğrenci kabul etmektedir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Süleyman Demirel Üniversitesi'ne yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yüksek Öğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede modern yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde anabilim dalı programında öğrencilerin hem mesleki gelişimlerini sağlamak hem de alan bilgisi ve genel kültüre yönelik derslere yer verilmiştir. Anabilim Dalı, uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yoluyla öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek bilgi ve deneyimi arttırmayı hedeflemektedir. Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Doğu Kampüsü Eğitim Fakültesi binasında hizmet vermekte olup, 4 dersliğe, 4 laboratuara ve akademik personele ait 7 odaya sahiptir. Sınıflarda projektör, bilgisayar ve akıllı tahta gibi multimedya araçlar bulunmaktadır.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Fen Bilgisi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik yapabilirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : -  
Programın Amaçları : Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da proje, seminer, ödev, sunum vs.istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC ve DD harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; FD ve FF notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80'den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır. Ayrıntılı bilgi için bakınız: https://obs.sdu.edu.tr  
Mezuniyet Koşulları : Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Fizik 1 5 2 2 2 4 5 4 4 2 1 2 3 2 2 4
Kimya 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Genel Matematik 1 5 2 1 1 4 1 3 2 2 2 4 2 2 1 4
Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Yanılgıları 3 2 2 1 2 3 3 1 4 1 2 3 1 1 3
Yenilenebilir Enerji Kaynakları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitime Giriş 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Eğitim Felsefesi 0 2 0 5 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Bilişim Teknolojileri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili 1 5 3 4 4 5 3 5 4 4 5 4 5 5 4 4
Yabancı Dil 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Yabancı Dil 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitim Psikolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitim Sosyolojisi 1 2 2 4 2 1 1 1 2 2 2 1 3 1 2
Genel Matematik 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoloji 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimya 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizik 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 3 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 1 2 3 1 2 2 1 1 1 2 2 2 5 2 2
Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 1 2 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2
Eleştirel ve Analitik Düşünme 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Okul Dışı Öğrenme Ortamları 5 5 5 1 2 4 4 1 3 2 1 3 4 1 3
Öğrenme Güçlüğü 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 3
Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İnsan İlişkileri ve İletişim 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kariyer Planlama ve Geliştirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Halk Oyunları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk İşaret Dili 2 2 5 1 2 4 3 1 5 5 3 2 5 1 3
Biyoloji 2 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 3 3 1 4 4
Fizik 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 5 3 1 1 1 3
Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 5 4 2 5 3 2 1 4 3 2 4 2 1 2
Eğitimde Araştırma Yöntemleri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Kimya 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Topluma Hizmet Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretim Teknolojileri 5 5 4 1 2 4 4 1 4 2 2 3 3 1 2
Türk Eğitim Tarihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yer Bilimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoloji 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fen Öğretim Programları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0