Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 0
HAZ-001
Hazırlık Sınıfı
Seçmeli 0 0 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,000,00
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-180
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
Zorunlu 2 3 Yazdır
ENF-152
Bilişim Teknolojileri
Zorunlu 3 5 Yazdır
FLE-121
Yazma Becerileri I
Zorunlu 2 2 Yazdır
FLE-123
Okuma Becerileri I
Zorunlu 2 2 Yazdır
FLE-125
Dinleme ve Sesletim I
Zorunlu 2 2 Yazdır
FLE-127
Sözlü İletişim Becerileri I
Zorunlu 2 2 Yazdır
MBD-101
Eğitime Giriş
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-103
Eğitim Sosyolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-290
Türk Dili 1
Zorunlu 3 5 Yazdır
YBD-401
Yabancı Dil 1
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-280
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Zorunlu 2 3 Yazdır
FLE-122
Yazma Becerileri II
Zorunlu 2 3 Yazdır
FLE-124
Okuma Becerileri II
Zorunlu 2 2 Yazdır
FLE-126
Dinleme ve Sesletim II
Zorunlu 2 3 Yazdır
FLE-128
Sözlü İletişim Becerileri II
Zorunlu 2 3 Yazdır
FLE-132
İngilizcenin Yapısı
Zorunlu 2 2 Yazdır
MBD-102
Eğitim Psikolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-104
Eğitim Felsefesi
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-390
Türk Dili 2
Zorunlu 3 5 Yazdır
YBD-402
Yabancı Dil 2
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
EGT-201
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
FLE-203
Dilbilim I
Zorunlu 3 6 Yazdır
FLE-205
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I
Zorunlu 3 6 Yazdır
FLE-211
İngiliz Edebiyatı I
Zorunlu 3 6 Yazdır
FLE-207
İngilizce-Türkçe Çeviri
Seçmeli 2 4 Yazdır
FLE-213
Almanca III
Seçmeli 2 4 Yazdır
FLE-209
Sunum Becerileri
Seçmeli 2 5 Yazdır
FLE-215
Akademik Dinleme I
Seçmeli 2 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
EGT-202
Ölçme ve Değerlendirme
Zorunlu 3 3 Yazdır
FLE-204
Dilbilim II
Zorunlu 3 5 Yazdır
FLE-206
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II
Zorunlu 3 5 Yazdır
FLE-208
Dil Edinimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
FLE-212
İngiliz Edebiyatı II
Zorunlu 3 5 Yazdır
FLE-210
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
FLE-214
Almanca IV
Seçmeli 2 3 Yazdır
FLE-216
Dil ve Kültür
Seçmeli 2 4 Yazdır
FLE-218
Akademik Dinleme II
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
EGT-303
Sınıf Yönetimi
Zorunlu 2 2 Yazdır
FLE-305
Dil Becerilerinin Öğretimi: Dinleme ve Okuma
Zorunlu 2,5 5 Yazdır
FLE-307
Edebiyat ve Dil Öğretimi I
Zorunlu 3 5 Yazdır
FLE-311
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I
Zorunlu 2,5 6 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
FLE-313
Almanca V
Seçmeli 2 4 Yazdır
FLE-315
Dil Eğitiminde Teknoloji Kullanımı
Seçmeli 2 4 Yazdır
FLE-309
Drama
Seçmeli 3 5 Yazdır
FLE-317
Yabancı Dil Öğretiminde Bireysel Faktörler
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı15,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
EGT-302
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
Zorunlu 3 4 Yazdır
FLE-306
Dil Becerilerinin Öğretimi: Konuşma ve Yazma
Zorunlu 2,5 5 Yazdır
FLE-308
Edebiyat ve Dil Öğretimi II
Zorunlu 3 5 Yazdır
FLE-312
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II
Zorunlu 2,5 6 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
FLE-310
Topluma Hizmet Uygulamaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
FLE-316
Almanca VI
Seçmeli 2 3 Yazdır
FLE-314
Türkçe-İngilizce Çeviri
Seçmeli 2 4 Yazdır
FLE-318
Dilbilgisi ve Kelime Öğretimi
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı15,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
EGT-401
Okul Deneyimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
FLE-401
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
FLE-403
Materyal İnceleme ve Geliştirme
Zorunlu 4 6 Yazdır
EGT-403
Üstün Zekalı Çocuklar ve Eğitimi
Seçmeli 3 5 Yazdır
EGT-407
Kaynaştırma Eğitimi
Seçmeli 3 5 Yazdır
FLE-405
Almanca VII
Seçmeli 2 4 Yazdır
FLE-407
Sınıf İçi Değerlendirme
Seçmeli 2 4 Yazdır
FLE-409
Sosyodilbilim
Seçmeli 2 4 Yazdır
FLE-411
İngilizce Türkçe Karşılaştırmalı Analiz
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
EGT-402
Öğretmenlik Uygulaması
Zorunlu 5 8 Yazdır
EGT-404
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Zorunlu 2 2 Yazdır
EGT-406
Rehberlik
Zorunlu 3 3 Yazdır
FLE-402
Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
Zorunlu 3 5 Yazdır
EGT-410
Engelli Çocuklar ve Eğitimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
FLE-404
Almanca VIII
Seçmeli 2 4 Yazdır
FLE-406
Otonom Öğrenme
Seçmeli 2 4 Yazdır
FLE-408
Öğretmenlik Alan Bilgisi
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Toplam148,00240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Nazlı BAYKAL  
e-mail : nazlibaykal@sdu.edu.tr  
Telefon : 2113529  
Fax : -  
AKTS Koordinatörü : Öğr.Gör.(Okutman) GÜLİN ZEYBEK  
e-mail : gulinulusoy@sdu.edu.tr  
Telefon : 2114594  
Fax : -  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kampüsü Eğitim Fakültesi 32260 Isparta/Türkiye  
Genel Bilgi : Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde Yabancı Diller Eğitimi Bölümü; 2009 yılında kurulmuştur. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü ilk kez 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Bölümün ana faaliyet alanı; lisans seviyesinde öğretim vermek olmakla birlikte 2011-2012 eğitim öğretim yılında yüksek lisans eğitimi verilmesi de planlanmaktadır. Bölümde verilen derslerin amacı; öğrencilere İngilizce Öğretmenliği alanında gerekli bilgi ve donanımları kazandırmaktır. Dersler çağın gereklerine uygun olarak görsel ve işitsel araç gereçlerle donanımlı ortamlarda verilmektedir. Ayrıca birinci sınıfta iki dönem olmak üzere ikinci yabancı dil (Almanca) öğretilmektedir. İngilizce Öğretmenliğiyle ilgili bütün dersler İngilizce verilmektedir. Mezunlarımız, devlet okullarında ve özel okullarda İngilizce Öğretmenliği yapabilmekte, üniversitelerde İngilizce okutmanı veya araştırma görevlisi olarak çalışabilmektedirler. Bununla birlikte, mezunlarımız turizm alanında istihdam imkanı bulabildikleri gibi özel sektör veya kamu kuruluşlarında dış ticaret uzmanı, reklamcılık sektörü, bankacılık sektörü, kitle iletişim araçları sektörlerinde, dışişleri bakanlığında ve birçok kamu ve özel kuruluşta iş bulabilmektedirler.  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye?de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : Öğrenciler Yükseköğretime ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı)?ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi?nce (ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, ÖSS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan Dil puan türü ile girebilmektedirler.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Türkiye'de diğer üniversitelerin benzer bölümlerinden yatay geçiş imkanı vardır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Geleceğin öğretmeninin, yalnız bilgilerle donanmış olmasının yeterli olmayacağına inanan eğitim anlayışı ile öğrencilerin; çağdaş, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, hür düşünen, düşündüğünü çeşitli etkinliklerle hayata geçirebilen ve bunları gelecekte çocuklarımıza aktarabilecek birer öğretmen olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mezunlarımız, devlet okullarında ve özel okullarda İngilizce Öğretmenliği yapabilmekte, üniversitelerde İngilizce okutmanı veya araştırma görevlisi olarak çalışabilmektedirler. Bununla birlikte, mezunlarımız turizm alanında istihdam imkanı bulabildikleri gibi özel sektör veya kamu kuruluşlarında dış ticaret uzmanı, reklamcılık sektörü, bankacılık sektörü, kitle iletişim araçları sektörlerinde, dışişleri bakanlığında ve birçok kamu ve özel kuruluşta iş bulabilmektedirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Mezunlarımız sosyal bilimlerde hemen hemen tüm alanlarda çalışma ve araştırma yapabilmektedirler  
Programın Amaçları : İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalının amacı nitelikli, çağdaş, yeniliklere açık İngilizce öğretmenleri yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin dil yetilerini (İngilizce) geliştirmelerini sağlamak, dil kültür ilişkisini kurarak, bu olguları kavramalarını sağlamak, öğretmenlik mesleğinin özelliklerini ve ilkelerini anlamalarını ve öğrenmelerini sağlamak, dili (İngilizce) çağdaş yöntem ve tekniklerin bilinciyle en iyi şekilde öğretebilme becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Her bir öğrenci derslere, başvurulan çalışmalara, projelere, seminerlere ve kayıt olduğu dönemin diğer çalışmalarına katılmalıdır. Teorik derslerin en azından %30'una katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenci teorik derslerde gereken katılımları gösterdiği zaman, eğer ders sonradan tekrar alınacak ise bu ders için katılım zorunlu değildir. Ara ve final sınavları genelde yazılı şekildedir. Fakat dersin sorumlusu öğretim elemanı ders bilgilendirme formunda belirtmek şartıyla, isterse sınavları, projeleri ve ödevleri sözlü şekilde yapabilir. Sınavlar dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılır ve düzenlenir. Mazeret sınavı, final sınavları bittikten sonra başvuran öğrencilerin belgeleri Fakülte yönetim kurulunun denetiminden ve kabulünden sonra 3 gün içerisinde yapılır. Bir dersin dönem sonu notu hesaplaması, ara sınavın %40'ı ile final sınavın %60'ının hesaplanmasıyla belirlenir. Geçer not CC?dir. Bir dersten başarılı olmak için final sınavından en az 51 almak zorunludur.  
Mezuniyet Koşulları : İngilizce eğitimi öğretmenliği alanının mezuniyet şartları aşağıdaki koşullara dayalıdır: 1. İngilizce Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı programında belirtilen zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve 240 AKTS krediyi tamamlamış olmak. 2. Programdan mezun olabilmek için Genel not ortalaması en az (GNO) 2.00(CC) olmalıdır.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Dersler teorik verilir. Örğün eğitim. Ayrıca son sınıfta öğretmenlik uygulaması dersleri verilmektedir.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Hazırlık Sınıfı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilişim Teknolojileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitim Sosyolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitime Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yazma Becerileri I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okuma Becerileri I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sözlü İletişim Becerileri I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Dinleme ve Sesletim I 5 4 4 4 3 3 3 5 1 4 4 1 1 1 3
Yabancı Dil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Dil 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinleme ve Sesletim II 5 4 3 3 5 3 2 5 1 4 5 1 3 1 2
Sözlü İletişim Becerileri II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizcenin Yapısı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okuma Becerileri II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yazma Becerileri II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitim Psikolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitim Felsefesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretim İlke ve Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dilbilim I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce-Türkçe Çeviri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunum Becerileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngiliz Edebiyatı I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almanca III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akademik Dinleme I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dil ve Kültür 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akademik Dinleme II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almanca IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngiliz Edebiyatı II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dil Edinimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dilbilim II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ölçme ve Değerlendirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sınıf Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Dil Öğretiminde Bireysel Faktörler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dil Eğitiminde Teknoloji Kullanımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dil Becerilerinin Öğretimi: Dinleme ve Okuma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edebiyat ve Dil Öğretimi I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almanca V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Üniversite Ortak Seçmeli I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Üniversite Ortak Seçmeli II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkçe-İngilizce Çeviri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topluma Hizmet Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edebiyat ve Dil Öğretimi II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dil Becerilerinin Öğretimi: Konuşma ve Yazma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almanca VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dilbilgisi ve Kelime Öğretimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okul Deneyimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Üstün Zekalı Çocuklar ve Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaynaştırma Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materyal İnceleme ve Geliştirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyodilbilim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce Türkçe Karşılaştırmalı Analiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almanca VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sınıf İçi Değerlendirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretmenlik Alan Bilgisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otonom Öğrenme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almanca VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engelli Çocuklar ve Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rehberlik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretmenlik Uygulaması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0