Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-180
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
Zorunlu 2 3 Yazdır
ENF-152
Bilişim Teknolojileri
Zorunlu 3 5 Yazdır
MBD-101
Eğitime Giriş
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-102
Eğitim Psikolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SBÖ-101
Sosyal Bilgilerin Temelleri
Zorunlu 2 4 Yazdır
SBÖ-103
Genel Fiziki Coğrafya
Zorunlu 2 4 Yazdır
TUR-290
Türk Dili 1
Zorunlu 3 5 Yazdır
YBD-401
Yabancı Dil 1
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı48,0060,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-280
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-103
Eğitim Sosyolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-104
Eğitim Felsefesi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SBÖ-102
Siyaset Bilimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SBÖ-104
İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü
Zorunlu 2 3 Yazdır
SBÖ-106
Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya
Zorunlu 2 4 Yazdır
SBÖ-108
Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-390
Türk Dili 2
Zorunlu 3 5 Yazdır
YBD-402
Yabancı Dil 2
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı49,0060,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
MBD-202
Türk Eğitim Tarihi
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-203
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
SBÖ-201
Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
Zorunlu 2 3 Yazdır
SBÖ-203
Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası
Zorunlu 2 3 Yazdır
SBÖ-205
İlk Türk İslam Devletleri Tarihi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SBÖ-207
Ortaçağ Tarihi
Zorunlu 2 4 Yazdır
SBÖ-501
Çevre Eğitimi
Seçmeli 2 4 Yazdır
SBÖ-502
Günümüz Dünya Sorunları
Seçmeli 2 4 Yazdır
SBÖ-503
Harita Bilgisi ve Uygulamaları
Seçmeli 2 4 Yazdır
SBÖ-504
Küreselleşme ve Toplum
Seçmeli 2 4 Yazdır
SBÖ-505
Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi
Seçmeli 2 4 Yazdır
SBÖ-506
Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri
Seçmeli 2 4 Yazdır
SBÖ-507
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel-Çocuk Oyunları
Seçmeli 2 4 Yazdır
SBÖ-508
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Drama
Seçmeli 2 4 Yazdır
SBÖ-509
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Materyal Tasarımı
Seçmeli 2 4 Yazdır
SBÖ-510
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Kanıt, Yerel ve Sözlü Tarih
Seçmeli 2 4 Yazdır
SBÖ-511
Sosyal Bilgilerde Bilişim Teknolojileri
Seçmeli 2 4 Yazdır
SBÖ-512
Türk Hukuk Sistemi
Seçmeli 2 4 Yazdır
SBÖ-513
Türkiye'nin Ekonomik Yapısı
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
GKD-719
Topluma Hizmet Uygulamaları
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-201
Öğretim Teknolojileri
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-204
Eğitimde Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
SBÖ-202
Sosyal Bilgiler Öğretim Programları
Zorunlu 2 3 Yazdır
SBÖ-204
Bilim Teknoloji ve Toplum
Zorunlu 2 2 Yazdır
SBÖ-206
Vatandaşlık Bilgisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SBÖ-208
Türkiye'nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
MBD-302
Eğitimde Ölçme Değerlendirme
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-304
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SBÖ-301
Osmanlı Tarihi 1
Zorunlu 2 4 Yazdır
SBÖ-303
Yeni ve Yakınçağ Tarihi
Zorunlu 2 4 Yazdır
SBÖ-305
Sosyal Bilgiler Öğretimi 1
Zorunlu 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
MBD-301
Sınıf Yönetimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-303
Eğitimde ahlak ve Etik
Zorunlu 2 3 Yazdır
SBÖ-302
Osmanlı Tarihi 2
Zorunlu 2 4 Yazdır
SBÖ-304
Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat
Zorunlu 2 2 Yazdır
SBÖ-306
Siyasi Coğrafya ve Türkiye Jeopolitiği
Zorunlu 2 2 Yazdır
SBÖ-308
Sosyal Bilgiler Öğretimi 2
Zorunlu 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
MBD-404
Okullarda Rehberlik
Zorunlu 2 3 Yazdır
SBÖ-401
Öğretmenlik Uygulaması 1
Zorunlu 5 10 Yazdır
SBÖ-403
Afetler ve Afetler Yönetimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SBÖ-405
Sanat ve Müze Eğitimi
Zorunlu 2 2 Yazdır
SBÖ-407
Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi
Zorunlu 2 2 Yazdır
SBÖ-409
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
MBD-402
Özel Eğitim ve Kaynaştırma
Zorunlu 2 3 Yazdır
SBÖ-402
Öğretmenlik Uygulaması
Zorunlu 5 10 Yazdır
SBÖ-404
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2
Zorunlu 2 3 Yazdır
SBÖ-406
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SBÖ-408
Karakter ve Değer Eğitimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
Toplam207,00300,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. MEHMET KÖÇER  
e-mail : mehmetkocer@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 211 4578  
Fax : -  
AKTS Koordinatörü : Araştırma Görevlisi HÜSEYİN KARAASLAN  
e-mail : tahirtaga@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 211 4590  
Fax : -  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, Doğu Yerleşkesi, İlahiyat Fakültesi Binası Zemin Kat, 32260, Isparta  
Genel Bilgi : Bu bölüm, 21. Yüzyılın ilk ve ortaöğretim öğrencilerini yönlendirecek olan Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarına mesleki temel bilgi ve becerileri kazandırmak, yeni teknolojilerin kullanıldığı öğrenme ve öğretme ortamlarını tanıtmayı amaçlar.  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye?de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : Öğrenciler Yükseköğretime YGS'ye (Yükseköğretim Giriş Sınavı) dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YGS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan puan türü ile girebilmektedirler.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Türkiye'de diğer üniversitelerin benzer bölümlerinden yatay geçiş imkanı vardır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, gerek alan eğitiminde gerekse öğretmen yetiştirmede geçmişten getirdiği köklü tecrübesi ile çağdaş yaklaşımları birleştirerek dört yıllık öğretim programını sürdürmektedir. Program, öğretmenlik mesleği ve genel kültür ile ilgili zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin kendi ilgi alanları doğrultusunda seçebilecekleri seçmeli dersleri de içermektedir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mezunlarımız, devlet ya da özel eğitim kurumlarında Sosyal Bilgiler öğretmeni ünvanı ile çalışabilmektedir. Ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak da istihdam edilebilmektedirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Başarıyla mezun olan öğrencilerimiz, alanlarında veya yakın alanlarda master ve doktora programlarına başvurabilirler.  
Programın Amaçları : Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve özelliklere sahip, sözel yeteneği gelişmiş, eğitim biliminin yaklaşım, yöntem ve tekniklerini özümsemiş, yaratıcı, eleştirel ve bilimsel düşünen, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan, öğrencilerle ve çevresiyle etkili iletişim kuran, iş birliği yapan, girişimci ve sorun çözen, sorumluluk sahibi, farklı görüşlere saygılı, sosyal bilgiler eğitimi alanındaki yenilikleri ve gelişmeleri sürekli izleyen, okumaktan ve öğrenmekten zevk alan sosyal bilgiler öğretmenlerini yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.  
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşullarıdır.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Dersler teorik verilir. Örğün eğitim. Ayrıca son sınıfta öğretmenlik uygulaması dersleri verilmektedir.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Genel Fiziki Coğrafya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Bilgilerin Temelleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitime Giriş 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Eğitim Psikolojisi 2 2 2 1 1 1 5 1 3 2 4 1 2 2 2
Bilişim Teknolojileri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili 1 5 5 3 5 4 3 5 4 5 5 3 4 5 4 5
Yabancı Dil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Yabancı Dil 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitim Sosyolojisi 2 2 1 1 1 1 3 2 3 1 2 2 3 1 4
Eğitim Felsefesi 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Siyaset Bilimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İlk Türk İslam Devletleri Tarihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortaçağ Tarihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harita Bilgisi ve Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Drama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Hukuk Sistemi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkiye'nin Ekonomik Yapısı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Eğitim Tarihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4
Eğitimde Araştırma Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topluma Hizmet Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretim Teknolojileri 3 3 2 4 4 3 5 4 2 3 5 2 3 3 1
Türkiye'nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vatandaşlık Bilgisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilim Teknoloji ve Toplum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Bilgiler Öğretim Programları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0