Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-180
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
Zorunlu 2 3 Yazdır
ENF-152
Bilişim Teknolojileri
Zorunlu 3 5 Yazdır
MBD-101
Eğitime Giriş
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-103
Eğitim Sosyolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SIN-101
İlkokulda Temel Matematik
Zorunlu 3 5 Yazdır
SIN-105
Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-290
Türk Dili 1
Zorunlu 3 5 Yazdır
YBD-401
Yabancı Dil 1
Zorunlu 2 3 Yazdır
SIN-501
Afetler ve Afet Yönetimi
Seçmeli 2 4 Yazdır
SIN-503
Çocuk Psikolojisi
Seçmeli 2 4 Yazdır
SIN-505
İlkokul Ders Kitapları İncelemesi
Seçmeli 2 4 Yazdır
SIN-506
İlkokul Programı
Seçmeli 2 4 Yazdır
SIN-507
İlkokulda Alternatif Eğitim Uygulamaları
Seçmeli 2 4 Yazdır
SIN-508
Kapsayıcı Dil Öğretimi
Seçmeli 2 4 Yazdır
SIN-509
Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi
Seçmeli 2 4 Yazdır
SIN-510
Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi
Seçmeli 2 4 Yazdır
SIN-511
Sosyal Beceri Öğretimi
Seçmeli 2 4 Yazdır
SIN-512
Türk Kültüründe Çocuk ve Eğitim
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı49,0060,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-280
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-102
Eğitim Psikolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-104
Eğitim Felsefesi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SIN-102
Çevre Eğitimi
Zorunlu 2 4 Yazdır
SIN-104
İlkokulda Temel Fen bilimleri
Zorunlu 3 5 Yazdır
SIN-106
Türk Tarihi ve Kültürü
Zorunlu 2 4 Yazdır
TUR-390
Türk Dili 2
Zorunlu 3 5 Yazdır
YBD-402
Yabancı Dil 2
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı48,0060,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
MBD-201
Öğretim Teknolojileri
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-202
Türk Eğitim Tarihi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SIN-203
İlkokulda Drama
Zorunlu 2 4 Yazdır
SIN-205
Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları
Zorunlu 1 3 Yazdır
SIN-207
İlkokuma ve Yazma Eğitimi
Zorunlu 3 6 Yazdır
SIN-502
Çocuk Edebiyatı
Seçmeli 2 4 Yazdır
SIN-504
Geleneksel Çocuk Oyunları
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0049,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
GKD-719
Topluma Hizmet Uygulamaları
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-203
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-204
Eğitimde Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
SIN-202
Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
SIN-204
Türkçe Öğretimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0049,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
MBD-301
Sınıf Yönetimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-303
Eğitimde ahlak ve Etik
Zorunlu 2 3 Yazdır
SIN-303
Hayat Bilgisi Öğretimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
SIN-305
Matematik Öğretimi 1
Zorunlu 3 4 Yazdır
SIN-307
Fen Öğretimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0049,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
MBD-302
Eğitimde Ölçme Değerlendirme
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-304
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SIN-302
Sosyal Bilgiler Öğretimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
SIN-304
Matematik Öğretimi 2
Zorunlu 3 4 Yazdır
SIN-306
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0049,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
MBD-402
Özel Eğitim ve Kaynaştırma
Zorunlu 2 3 Yazdır
SIN-401
Müzik Öğretimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
SIN-403
İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
SIN-407
Öğretmenlik Uygulaması 1
Zorunlu 5 10 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
MBD-404
Okullarda Rehberlik
Zorunlu 2 3 Yazdır
SIN-402
Karakter ve Değer Eğitimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SIN-404
Görsel Sanatlar Öğretimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
SIN-406
Öğretmenlik Uygulaması 2
Zorunlu 5 12 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0030,00
Toplam202,00376,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Doç. Dr. MEVLÜT GÜNDÜZ  
e-mail : mevlutgunduz@sdu.edu.tr  
Telefon : 0(246) 211 3866  
Fax : -  
AKTS Koordinatörü : Araştırma Görevlisi AYŞEGÜL BÜYÜKKARCI  
e-mail : -  
Telefon : 0(246) 211 4531  
Fax : -  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Doğu Yerleşkesi, 32260, Isparta  
Genel Bilgi : Sınıf eğitimi anabilim dalı lisans programı 2014-2015 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. Her sınıf seviyesinde bir şube toplamda dört şube ile program devam etmektedir.  
Edinilen Ünvan : sınıf öğretmeni  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : Sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından İki basamak şeklinde gerçekleştirilmektedir. TYT(Temel yeterlilik testi) ve AYT(Alan yeterlilik Testi)'den yeterli puan alındıktan sonra istenilen programın puan koşullarını yerine getirmesi tercihte bulunması halinde programa kabulü gerçekleşir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Türkiye'de diğer üniversitelerin benzer bölümlerinden yatay geçiş imkanı vardır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Öğretmenliğin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, eğitim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen, kişisel ve mesleki etiğe uygun davranışlar sergileyerek öğrenciler için iyi bir rol model olan, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, alan bilgisine sahip, toplumun kültür ve değerlerine saygılı, yeniliklere açık, hayat boyu öğrenme felsefesine ve mesleki sorumluluklara sahip, insana, yaşadığı topluma, doğaya duyarlı, mesleğinin toplumsal ve eğitimsel gelişmedeki konumunu kavrayan, gelişmeyi bir yaşam tarzı olarak algılayan, bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimseyen, kamu yararını gözeten, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen çağdaş ve nitelikli öğretmenler yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Programdan mezun olan öğrencilerimiz MEB'e bağlı devlet ve özel eğitim kurumlarında sınıf öğretmeni olarak çalışabilirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Lisans programını başarı ile bitiren öğretmen adayları. Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı'ndan (ALES) ve geçerliliği kabul edilen yabancı dil sınavından gerekli puanı alması ve başvurusu gerçekleşecek üniversitede başarılı olması koşulu ile lisanüstü eğitim alamaya hak kazanırlar.  
Programın Amaçları : İlkokullarda öğrencilerin ve okulların içinde bulunduğu toplumun gelişimine katkı sağlayan, mesleki gelişimini sürekli kılabilen; 21.yy becerilerini yakından takip eden toplum ve çevre duyarlığı yüksek, öğretmenliğin evrensel değerlerine ve yeterliliklerine sahip,sınıf öğretmenleri yetiştirmek  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim -Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 20 kapsamında gerçekleştirilir.  
Mezuniyet Koşulları : Yönetmelikte belirtilen kanuni süre içinde eğitim-öğretim ders planında yer alan sayıda zorunlu/seçmeli ders almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 GNO ile tamamlaması zorunludur.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı eğitim-öğretim programı uygulanmaktadır.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
İlkokulda Temel Matematik 2 1 1 4 2 1 2 1 1 2 2 0 0 0 0
Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitime Giriş 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Eğitim Sosyolojisi 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0
Bilişim Teknolojileri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili 1 5 5 3 5 4 3 5 4 5 5 3 4 5 4 5
Yabancı Dil 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0
Yabancı Dil 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitim Felsefesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitim Psikolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Tarihi ve Kültürü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çevre Eğitimi 2 5 4 2 0 2 2 0 5 2 2 0 0 0 0
İlkokulda Temel Fen bilimleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
İlkokuma ve Yazma Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çocuk Edebiyatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geleneksel Çocuk Oyunları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İlkokulda Drama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretim Teknolojileri 3 2 3 5 3 4 3 1 1 5 5 0 0 0 0
Türk Eğitim Tarihi 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretim İlke ve Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitimde Araştırma Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topluma Hizmet Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkçe Öğretimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0