Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 1
002KY0002
Türkiye'de Toplum ve Siyaset
Zorunlu 0 6 Yazdır
002KY0005
AB ve Türk Kamu Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
002KYO002
Türkiye'de Toplum ve Siyaset
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM0006
Türk Yönetim Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0024,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
02KAM1110
Siyasal Danışmanlık
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
02KAM5101
Bilimsel Araştırma ve İlkeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5102
Sosyal Bilimlerde Metodoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5103
Kentleşme, Sosyal ve Yönetsel Sorunlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5104
Siyasal Değişme
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5105
Avrupa'da İnsan Hakları Sözleşmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5106
Bürokrasi Kuramları ve Türk Bürokrasisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5107
Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5108
Türkiye'de Toplum ve Siyaset
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5109
Türk Siyasal Fikir Hayatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5110
Enerji politikaları ve çevre ilişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5112
Türkiye'nin Yönetim Yapısı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5114
Uluslararası Sosyal Politika
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5116
Kent ve Kamu Politikaları Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5117
Elektronik Devlet
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5118
Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine karşı suçlar ve Soruşturulmasındaki Özellikler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5120
Çevre Yönetimi ve Politikaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5121
Kamusal Politika Oluşturma ve İlkeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5122
Memurların Disiplin Huk. ve
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5123
Güncel Çevre Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5124
Kamu Yönetiminde Küresel Etkiler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5125
İdarenin Sorumluluğu
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5126
Türk Anayasal Düzeninde Temel Hak ve Özgürlükler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5128
Kamu Yönetimi Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5129
Türkiye'de Demokratikleşme Süreci
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5130
Kamu Yönetimi Disiplini Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5131
Sosyal Sorunlar ve Sosyal Politikalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5132
Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler, Uygulamaları ve Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5133
Yerel Yönetimlerin Gelişimi ve Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5134
Bölgesel Kalkınma Yönetişimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5135
Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlemsel Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5137
Kentsel Alanlarda Güncel Sorunlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5143
Kentli Hakları Ve Kent Yönetimleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5147
Siyasal İletişim ve Kampanya
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5148
Kamu Performans Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00204,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
02KAM5149
Kamu Personel Politikaları Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM5150
Türk Yönetim Tarihi Okumaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
02KAM6102
Adem-i Merkeziyetçilik ve Yerel-Merkez İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6103
Kamu Politikası Oluşturma ve Uygulama Süreci ve Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6104
Bölgesel ve Yerel Ekonomik Gelişme ve Planlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6106
Kentsel Büyüme Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6107
Çevre Politikaları, Çevre Koruma ve Gönüllü Kuruluşlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6108
İnsan Haklarının Ulusal ve Uluslararası Alanda Korunması
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6109
Siyasal Ekonomide Devletin Rolü
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6111
Yoksulluk Kurumları ve Kentsel Yoksulluk
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6112
Kamu Çalışanlarının Sendikal Hakları-Dünya ve Türkiye?deki Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6113
Küreselleşme ve Uluslararası Terörizm
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6114
Kamu Yönetiminde ve Siyasette Toplumsal Cinsiyet
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6116
Kamu Yönetimi Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6117
Güncel Sosyal Güvenlik Sorunları ve Çözüm Alternatifleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6118
Postmodernizm ve Kamu Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6119
Türk Hukukunda İdarenin Sorumluluğu
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6120
Kriz Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6121
Yönetimi İyileştirme ve Reform Çalışmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6123
Türk Hukukunda Kabahatler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6124
Türkiye'de Siyaset ve Siyasal Katılım
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6125
Devlet Bilimi Metodolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6126
Devlet Tartışmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6127
Kamu Personel Yönetiminde Güncel Sorunlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6128
Karşılaştırmalı Kamu Personel Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6131
Türkiye'de Siyasal Kültür
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6132
Yerel Siyaset ve Yönetim Tartışmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6134
Parti Politikaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6135
Disiplinler Arası Kadın Çalışmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6136
Toplumsal Kalkınma Merkez- Yerel İlişkiler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6137
Çağdaş Parti Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6138
Türkiye'de Siyasal Dinamikler
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00180,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
02KAM6139
Çağdaş Yönetim Yaklaşımları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6140
YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL HİZMET POLİTİKALARI
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6141
Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6142
Liberalizm ve Demokrasi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6144
Türkiye’de Kamu Politikası ve Kanun Yapım Süreci
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6145
Türkiye’de ve Dünya’da Kamu Yönetimi Eğitimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6146
Türkiye'de Anayasa ve Demokrasi Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6147
Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6148
YEREL YÖNETİMLERDE YENİ EĞİLİMLER
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM6149
Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0060,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
02KAM7502
Seminer (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM7601
Seminer (Doktora )
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM7602
Seminer (DOKTORA)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM8502
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02KAM8602
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02KAM9501
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM9502
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM9503
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM9504
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM9601
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM9602
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM9603
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-3
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM9604
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-4
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM9605
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-5
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM9606
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-6
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM9607
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-7
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM9608
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-8
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00150,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
02KAM9609
Kamu Yönetiminde Yolsuzluk
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM9610
Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasi Hayatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM9611
Çağdaş Siyasal Düşünceler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM9612
Siyasal İletişim ve Medya
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM9613
Kamu Yönetiminde Örgütlenme
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM9614
AB'de Yeni Yönetim Anlayışı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM9615
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM9616
Yönetsel Ahlak ve Değerler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM9617
Bürokrasi Demokrasi Modernleşme
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM9618
Türk İslam Siyasi Düşünce Tarihi Yüksek Lisans Dersi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAM9619
Siyasi Ve Ekonomik Yönden Türk Kültür Tarihi Doktora Dersi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0066,00
Toplam0,00702,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
AB ve Türk Kamu Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AB'de Yeni Yönetim Anlayışı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adem-i Merkeziyetçilik ve Yerel-Merkez İlişkileri 5 5 1 4 1 3 1 3 1 3 2 1 1 0 0
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avrupa'da İnsan Hakları Sözleşmesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilimsel Araştırma ve İlkeleri 1 4 5 1 4 3 3 4 1 3 3 1 3 0 0
Bölgesel Kalkınma Yönetişimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bölgesel ve Yerel Ekonomik Gelişme ve Planlama 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bürokrasi Demokrasi Modernleşme 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 1 1 1 0 0
Bürokrasi Kuramları ve Türk Bürokrasisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasi Hayatı 4 2 4 5 1 4 2 3 3 5 4 4 4 0 0
Çağdaş Parti Sistemleri 5 3 3 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 0 0
Çağdaş Siyasal Düşünceler 4 4 5 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 0 0
Çağdaş Yönetim Yaklaşımları 5 4 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Çevre Politikaları, Çevre Koruma ve Gönüllü Kuruluşlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çevre Yönetimi ve Politikaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Bilimi Metodolojisi 3 5 5 5 4 5 2 4 3 3 2 3 2 0 0
Devlet Tartışmaları 5 5 4 5 3 5 3 5 4 4 3 4 4 0 0
Disiplinler Arası Kadın Çalışmaları 5 5 4 4 4 5 4 3 3 5 5 5 5 0 0
Elektronik Devlet 4 4 3 3 0 0 5 4 3 5 3 0 0 0 0
Enerji politikaları ve çevre ilişkileri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
Güncel Çevre Sorunları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Güncel Sosyal Güvenlik Sorunları ve Çözüm Alternatifleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İdarenin Sorumluluğu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İnsan Haklarının Ulusal ve Uluslararası Alanda Korunması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamu Çalışanlarının Sendikal Hakları-Dünya ve Türkiye?deki Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine karşı suçlar ve Soruşturulmasındaki Özellikler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamu Performans Yönetimi 4 5 3 4 5 3 3 4 4 5 3 3 0 0 0
Kamu Personel Politikaları Analizi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamu Personel Yönetiminde Güncel Sorunlar 4 5 3 4 2 5 2 2 2 2 2 2 3 0 0
Kamu Politikası Oluşturma ve Uygulama Süreci ve Analizi 4 5 2 4 1 4 1 3 2 4 2 1 3 0 0
Kamu Yönetimi Disiplini Sorunları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamu Yönetimi Etiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamu Yönetimi Teorisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler, Uygulamaları ve Sorunları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamu Yönetiminde Küresel Etkiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamu Yönetiminde Örgütlenme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamu Yönetiminde ve Siyasette Toplumsal Cinsiyet 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 0 0
Kamu Yönetiminde Yolsuzluk 0 0 0 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 0
Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlemsel Sorunları 2 5 2 4 1 5 2 2 2 2 2 2 3 0 0
Kamusal Politika Oluşturma ve İlkeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karşılaştırmalı Kamu Personel Sistemleri 4 5 3 5 2 5 2 2 2 2 2 4 4 0 0
Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler 5 4 5 5 2 5 2 5 2 4 5 4 4 0 0
Kent ve Kamu Politikaları Analizi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kentleşme, Sosyal ve Yönetsel Sorunlar 5 5 1 3 1 4 1 2 1 2 2 1 1 0 0
Kentli Hakları Ve Kent Yönetimleri 3 3 4 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 0 0
Kentsel Alanlarda Güncel Sorunlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kentsel Büyüme Yönetimi 5 5 2 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 0 0
Kriz Yönetimi 4 5 5 4 3 4 4 5 4 3 4 0 0 0 0
Küreselleşme ve Uluslararası Terörizm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberalizm ve Demokrasi 4 5 3 5 4 5 1 2 4 5 3 4 5 0 0
Memurların Disiplin Huk. ve 3 5 3 5 5 4 3 4 5 5 4 3 4 0 0
Parti Politikaları 4 3 5 5 2 3 3 4 5 5 5 4 5 0 0
Postmodernizm ve Kamu Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siyasal Değişme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siyasal Ekonomide Devletin Rolü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siyasal İletişim ve Kampanya 3 4 5 2 3 4 5 3 4 3 4 4 4 4 0
Siyasal İletişim ve Medya 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 0 0
Siyasi Ve Ekonomik Yönden Türk Kültür Tarihi Doktora Dersi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Bilimlerde Metodoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Sorunlar ve Sosyal Politikalar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme 5 5 5 4 4 5 0 5 0 4 4 5 5 0 0
Toplumsal Kalkınma Merkez- Yerel İlişkiler 5 5 4 5 3 4 3 3 3 5 4 5 5 0 0
Türk Anayasal Düzeninde Temel Hak ve Özgürlükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Hukukunda İdarenin Sorumluluğu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Hukukunda Kabahatler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk İslam Siyasi Düşünce Tarihi Yüksek Lisans Dersi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Siyasal Fikir Hayatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Yönetim Tarihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Yönetim Tarihi Okumaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkiye’de Kamu Politikası ve Kanun Yapım Süreci 5 5 5 4 4 4 1 4 1 5 5 5 5 0 0
Türkiye’de ve Dünya’da Kamu Yönetimi Eğitimi 5 5 5 5 5 5 2 5 3 4 4 5 5 0 0
Türkiye'de Anayasa ve Demokrasi Sorunları 4 4 4 5 4 5 3 5 4 5 4 5 5 0 0
Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları 3 5 4 5 4 5 3 3 4 5 4 3 4 0 0
Türkiye'de Demokratikleşme Süreci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkiye'de Siyasal Dinamikler 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 0
Türkiye'de Siyasal Kültür 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkiye'de Siyaset ve Siyasal Katılım 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 5 3 0 0
Türkiye'de Toplum ve Siyaset 2 2 4 5 0 2 0 2 2 4 0 0 2 0 0
Türkiye'de Toplum ve Siyaset 2 2 4 5 0 2 0 2 2 4 0 0 2 0 0
Türkiye'de Toplum ve Siyaset 2 2 4 5 0 2 0 2 2 4 0 0 2 0 0
Türkiye'nin Yönetim Yapısı 4 3 3 5 4 4 2 4 3 5 3 3 3 0 0
Uluslararası Sosyal Politika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yerel Siyaset ve Yönetim Tartışmaları 5 5 4 5 4 4 3 3 3 5 3 5 5 0 0
YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL HİZMET POLİTİKALARI 5 2 0 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
YEREL YÖNETİMLERDE YENİ EĞİLİMLER 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 0 0
Yerel Yönetimlerin Gelişimi ve Sorunları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5 5 5 5 0 0
Yoksulluk Kurumları ve Kentsel Yoksulluk 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
Yönetimi İyileştirme ve Reform Çalışmaları 4 5 5 5 3 5 3 3 4 4 5 4 4 0 0
Yönetsel Ahlak ve Değerler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0