Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 1
03TIB1110
Kanser Biyokimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB1111
Kanser Tedavisine Moleküler Bakış
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB1112
Tümör İmmünolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB1113
Temel Onkoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB5101
Genel Tıbbi Biyoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB5102
Hücre Biyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB5103
Moleküler Biyoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB5104
Temel Genetik
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB5105
Protein Biyokimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0054,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
03TIB5106
Bakteri Genetiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
03TIB5107
Rekombinant DNA Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB5108
Pedigri Analizi ve Kalıtım Kalıpları
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB5109
Biyoistatistik ve Bilgisayar Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB5110
Sitogenetik
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB5111
Sitogenetik Bantlama Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB5112
Genetikte Özel Konular
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB5113
Moleküler Biyolojide Temel Teknikler
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0042,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
03TIB5114
Kalıtsal Metabolik Hastalıklara Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB5115
Hücre Zarı ve Zardan Madde Taşınımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB5116
Sitoplazma ve Hücre İskeleti
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB5117
Hücre Organelleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB5118
Hücre Döngüsü ve Apoptozis
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB5119
Hücre Çekirdeği
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB5120
Mitokondri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0042,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
03TIB6101
Tıbbi Biyoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB6102
Moleküler Genetik
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB6103
İleri Moleküler Genetik
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB6104
Uygulamalı Moleküler Biyoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB6105
Gen İfadesinin Kontrolü
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0030,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
03TIB6106
DNA ve RNA Enzimolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
03TIB6107
Hücrelerarası Haberleşme
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB6108
Tümör Biyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB6109
Mutasyonlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0018,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
03TIB6110
Kalıtsal Metabolik Hastalıklar
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
03TIB6111
Ökaryot Kromozomlar ve Genler
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
03TIB6112
Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
03TIB6113
Gelişim Biyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB6114
Mutasyon Analizi Metodları
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB6115
Bağlantı (Linkage) Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0018,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
03TIB6116
Proteinler ve Hücresel Kontrol
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
03TIB6117
Sitogenetik Uygulamalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB6118
Nörolojik Hastalıklara Genetik Yaklaşım
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
03TIB6119
Hücreler Arası Bağlantılar ve Hücre Dışı Matriks
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB6120
Kanserin Gelişimi ve Nedenleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB6121
İmmunogenetik
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB6122
Hücre Yaşlanması ve Genetiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB6123
Hücre İçi Sinyal İletimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB6124
Hücreleer Arası Sinyal İletimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB6125
Doktorada Genetikte Özel Konular
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB6126
Kanserin Moleküler Mekanizmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0048,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
03TIB7501
Seminer
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB7601
Seminer-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB7602
Seminer-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB8501
Tez Çalışması(Yüksek Lisans)-1
Zorunlu 0 30 Yazdır
03TIB8502
Tez Çalışması(Yüksek Lisans)-2
Zorunlu 0 30 Yazdır
03TIB8503
Tez Çalışması(Yüksek Lisans)-3
Zorunlu 0 30 Yazdır
03TIB8504
Tez Çalışması(Yüksek Lisans)-4
Zorunlu 0 30 Yazdır
03TIB8601
Tez Çalışması(Doktora)-1
Zorunlu 0 30 Yazdır
03TIB8602
Tez Çalışması(Doktora)-2
Zorunlu 0 30 Yazdır
03TIB8603
Tez Çalışması(Doktora)-3
Zorunlu 0 30 Yazdır
03TIB8604
Tez Çalışması(Doktora)-4
Zorunlu 0 30 Yazdır
03TIB8605
Tez Çalışması(Doktora)-5
Zorunlu 0 30 Yazdır
03TIB8606
Tez Çalışması(Doktora)-6
Zorunlu 0 30 Yazdır
03TIB8607
Tez Çalışması(Doktora)-7
Zorunlu 0 30 Yazdır
03TIB8608
Tez Çalışması(Doktora)-8
Zorunlu 0 30 Yazdır
03TIB9501
Uzmanlık Alan Dersi-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB9502
Uzmanlık Alan Dersi-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB9503
Uzmanlık Alan Dersi-3
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB9504
Uzmanlık Alan Dersi-4
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB9505
Uzmanlık Alan Dersi-5
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB9506
Uzmanlık Alan Dersi-6
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB9601
Uzmanlık Alan Dersi-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB9602
Uzmanlık Alan Dersi-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB9603
Uzmanlık Alan Dersi-3
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB9604
Uzmanlık Alan Dersi-4
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB9605
Uzmanlık Alan Dersi-5
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB9606
Uzmanlık Alan Dersi-6
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB9607
Uzmanlık Alan Dersi-7
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB9608
Uzmanlık Alan Dersi-8
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB9609
Uzmanlık Alan Dersi-9
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB9610
Uzmanlık Alan Dersi-10
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB9611
Uzmanlık Alan Dersi-11
Zorunlu 0 6 Yazdır
03TIB9612
Uzmanlık Alan Dersi-12
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00486,00
Toplam0,00786,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Araştırma Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlantı (Linkage) Analizi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
Bakteri Genetiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoistatistik ve Bilgisayar Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DNA ve RNA Enzimolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doktorada Genetikte Özel Konular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelişim Biyolojisi 3 3 4 2 2 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0
Gen İfadesinin Kontrolü 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5 0 0 0 0 0
Genel Tıbbi Biyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetikte Özel Konular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hücre Biyolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hücre Çekirdeği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hücre Döngüsü ve Apoptozis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hücre İçi Sinyal İletimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hücre Organelleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hücre Yaşlanması ve Genetiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hücre Zarı ve Zardan Madde Taşınımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hücreleer Arası Sinyal İletimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hücreler Arası Bağlantılar ve Hücre Dışı Matriks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hücrelerarası Haberleşme 3 3 2 2 2 5 5 3 5 5 0 0 0 0 0
İleri Moleküler Genetik 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 0 0 0 0 0
İmmunogenetik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalıtsal Metabolik Hastalıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalıtsal Metabolik Hastalıklara Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanser Biyokimyası 5 3 1 1 1 5 5 4 5 5 0 0 0 0 0
Kanser Tedavisine Moleküler Bakış 5 1 1 1 1 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
Kanserin Gelişimi ve Nedenleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanserin Moleküler Mekanizmaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitokondri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moleküler Biyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moleküler Biyolojide Temel Teknikler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moleküler Genetik 5 5 3 5 5 3 4 3 4 4 0 0 0 0 0
Mutasyon Analizi Metodları 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 0 0 0 0 0
Mutasyonlar 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 0 0 0 0 0
Nörolojik Hastalıklara Genetik Yaklaşım 4 3 5 4 4 5 5 4 5 4 0 0 0 0 0
Ökaryot Kromozomlar ve Genler 3 3 3 2 2 4 4 3 4 3 0 0 0 0 0
Pedigri Analizi ve Kalıtım Kalıpları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protein Biyokimyası 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proteinler ve Hücresel Kontrol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekombinant DNA Teknolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sitogenetik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sitogenetik Bantlama Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sitogenetik Uygulamalar 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0
Sitoplazma ve Hücre İskeleti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temel Genetik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temel Onkoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Biyoloji 4 4 3 3 3 5 5 3 5 5 0 0 0 0 0
Tümör Biyolojisi 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 0 0 0 0 0
Tümör İmmünolojisi 1 1 3 2 2 5 4 4 4 5 0 0 0 0 0
Uygulamalı Moleküler Biyoloji 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 0 0 0 0 0