Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 2
04GTS1110
SOMUT VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS VE KORUMA
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
04GTS5101
Geleneksel Türk El Sanatlarında Tas.Yön.
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5102
Araştırma Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5103
Geleneksel Türk Süsleme San.Tar.
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5104
Müzecilik ve Arkeoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5105
Sanat Felsefesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5106
Türk Minyatür Sanatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5107
Bilim ve Metod
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5108
Estetik Kuramları
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5109
Sanat Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5110
Gel.Türk El Sanatlarının Turizmdeki Yeri
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5111
Türk Çini Sanatı Bezeme Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5112
Bitkisel Boyacılık Renk ve Haslık Tay.Yön.
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5113
Osmanlı Paleografyası ve Epigrafisi II
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5114
Dokuma Resim Tasarım ve Uygulaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5115
Kirkitli Dokumalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5116
Geleneksel Türk Motif Çağdaş Yorumu
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5117
Mekikli Dokumalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5118
Lif Teknolojisinde Analiz ve Kontrol Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5119
Türk Tezhip Sanatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5120
Tezhipli Yazma Eserlerde Kompozisyon Özellikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5121
Türk Hat Sanatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5122
Türk Halk Bilimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5123
Alan Araştırması
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5124
Kırsal Yöre Turizmi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5125
Tekstil Ürünleri Restorasyonu
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5126
El Dokumacılığında Tasarım
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5127
Özgün Tezhip Tasarımları
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5128
Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokumalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5129
El Dokumacılığında Desen
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5130
Celi Yazı Tasarımları
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5131
Geleneksel Türk Kumaşları
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5132
Minyatür Sanatında Ekoller
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5133
El Sanatlarında Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5134
Türk Kültür Tarihi ve Sanatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5135
Anadolu'da Bölgesel Dokumacılık
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00210,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
04GTS5136
El Sanatlarında Tasarım
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5137
Çağlar Boyu Anadolu Motifleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5138
Türk Halı Sanatı Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5139
Çağlar Boyu Anadolu Motifleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5140
El Sanatlarında Desen
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5141
Farklı Kültürlerde Geleneksellik ve Geleneksel Sanatlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5142
El Sanatlarında Doğal Boyalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5143
Geleneksel Türk Sanatlarında Türk Modasına Farklı Yaklaşımlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5144
Geleneksel Sanatlarda Renk Olgusu
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5145
İslam Sanatlarında Süsleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5146
El Sanatlarında İnovasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5147
Keçe Sanatları
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5148
İslamiyet Öncesi Geleneksel Türk Sanatları
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5149
İslamiyet Sonrası Geleneksel Türk Sanatları
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5150
Hat Sanatında Resim Eğilimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5151
Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Türk Kumaşları
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5152
Halı ve Kilimlerin Lif Analizleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5153
Türk İşleme Sanatının Tasarım Boyutu
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5154
Dokusuz Yüzey Teknolojisi ve Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5155
Tekstilde Yeni Hammaddeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5156
Ebru ve Modern Sanat
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5157
Bilgisayar Destekli Tezhip Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5158
Müzecilik ve Etnoğrafya
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00138,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
04GTS5159
Osmanlı Tezhip Sanatında Üsluplar
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5160
GELENEKSEL TÜRK SANATLARINDA TEKSTİL TASARIMI VE ÇAĞDAŞ YORUMLARI
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5161
Tekstil Tasarımında Moda ve Sanat İlişkisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0018,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
04GTS5162
DOĞAL BOYAMA
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS5163
DOĞAL BOYAMA TEKNİKLERİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
04GTS7502
Seminer
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS8502
Tez
Zorunlu 0 30 Yazdır
04GTS9501
Uzmanlık alan Dersi-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS9502
Uzmanlık alan Dersi-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS9503
Uzmanlık Alan Dersi-3
Zorunlu 0 6 Yazdır
04GTS9504
Uzmanlık alan Dersi-4
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0060,00
Toplam0,00444,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Alan Araştırması 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 0 0
Anadolu'da Bölgesel Dokumacılık 4 4 5 4 5 4 4 3 3 3 4 4 5 0 0
Araştırma Teknikleri 3 5 3 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 0 0
Bilgisayar Destekli Tezhip Tasarımı 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 0 0
Bilim ve Metod 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 0 0
Bitkisel Boyacılık Renk ve Haslık Tay.Yön. 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
Celi Yazı Tasarımları 3 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 0 0
Çağlar Boyu Anadolu Motifleri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
Çağlar Boyu Anadolu Motifleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOĞAL BOYAMA 0 0 0 3 3 4 3 5 4 5 3 4 3 3 3
DOĞAL BOYAMA TEKNİKLERİ 3 3 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3
Dokuma Resim Tasarım ve Uygulaması 5 4 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 0 0
Dokusuz Yüzey Teknolojisi ve Tasarımı 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 0 0
Ebru ve Modern Sanat 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 0 0
El Dokumacılığında Desen 4 5 5 2 5 4 5 4 5 4 5 5 5 0 0
El Dokumacılığında Tasarım 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 0 0
El Sanatlarında Araştırma Yöntemleri 4 5 5 5 2 3 5 2 5 4 3 5 2 0 0
El Sanatlarında Desen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
El Sanatlarında Doğal Boyalar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
El Sanatlarında İnovasyon 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
El Sanatlarında Tasarım 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
Estetik Kuramları 3 3 5 3 4 4 5 4 3 2 4 5 5 0 0
Farklı Kültürlerde Geleneksellik ve Geleneksel Sanatlar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 0 0
Gel.Türk El Sanatlarının Turizmdeki Yeri 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 0 0
Geleneksel Sanatlarda Renk Olgusu 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 0 0
Geleneksel Türk El Sanatlarında Tas.Yön. 2 4 3 3 3 4 4 4 5 5 1 3 4 5 0
Geleneksel Türk Kumaşları 3 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 0 0
Geleneksel Türk Motif Çağdaş Yorumu 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
GELENEKSEL TÜRK SANATLARINDA TEKSTİL TASARIMI VE ÇAĞDAŞ YORUMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geleneksel Türk Sanatlarında Türk Modasına Farklı Yaklaşımlar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 0 0
Geleneksel Türk Süsleme San.Tar. 4 4 3 4 4 5 3 3 5 4 3 5 4 0 0
Halı ve Kilimlerin Lif Analizleri 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 0 0
Hat Sanatında Resim Eğilimi 4 2 5 5 5 2 2 3 5 4 5 5 5 0 0
İslam Sanatlarında Süsleme 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
İslamiyet Öncesi Geleneksel Türk Sanatları 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 0 0
İslamiyet Sonrası Geleneksel Türk Sanatları 0 0 0 5 5 5 5 4 5 5 4 2 5 0 0
Keçe Sanatları 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 0 0
Kırsal Yöre Turizmi 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 0 0
Kirkitli Dokumalar 5 4 2 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 0 0
Lif Teknolojisinde Analiz ve Kontrol Yöntemleri 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 0 0
Mekikli Dokumalar 4 4 5 3 5 4 3 4 5 3 4 5 5 0 0
Minyatür Sanatında Ekoller 3 3 4 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 0 0
Müzecilik ve Arkeoloji 3 3 4 3 5 5 4 4 4 1 4 4 4 0 0
Müzecilik ve Etnoğrafya 4 3 4 5 3 5 5 0 5 4 5 3 4 0 0
Osmanlı Paleografyası ve Epigrafisi II 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 0 0
Osmanlı Tezhip Sanatında Üsluplar 3 3 4 4 4 4 3 5 4 3 4 3 0 0 0
Özgün Tezhip Tasarımları 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 0 0
Sanat Felsefesi 2 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 0 0
Sanat Teknolojisi 4 5 2 4 4 4 4 1 1 2 3 1 4 0 0
Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Türk Kumaşları 5 4 5 5 5 5 5 3 3 2 5 4 3 0 0
SOMUT VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS VE KORUMA 3 0 3 2 2 4 3 5 5 5 4 3 4 4 3
Tekstil Tasarımında Moda ve Sanat İlişkisi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
Tekstil Ürünleri Restorasyonu 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 0 0
Tekstilde Yeni Hammaddeler 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 0 0
Tezhipli Yazma Eserlerde Kompozisyon Özellikleri 3 4 4 4 4 4 5 3 5 4 3 4 5 0 0
Türk Çini Sanatı Bezeme Teknikleri 4 4 5 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 0 0
Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokumalar 4 5 5 4 2 5 5 4 4 5 5 5 4 0 0
Türk Halı Sanatı Tarihi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
Türk Halk Bilimi 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 0 0
Türk Hat Sanatı 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 3 0 0
Türk İşleme Sanatının Tasarım Boyutu 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 0 0
Türk Kültür Tarihi ve Sanatı 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Türk Minyatür Sanatı 5 4 4 5 5 3 4 4 5 5 5 1 3 0 0
Türk Tezhip Sanatı 3 3 4 4 4 4 3 5 4 3 4 3 3 0 0