Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
05ILK5001
Fen Bilimlerinde Kavram Öğretimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5002
Fen Bilimlerinde Proje Hazırlama Teknikleri ve Eğitimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5003
Fen Bilimlerinde Program Geliştirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5004
Fen Eğitiminde Güncel Araştırmalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5005
İleri Fizik Eğitimi I
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5006
İleri Fizik Eğitimi II
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5007
Fen Eğitiminde Fizik Konuları ve Kavramları
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5008
Fen Bilimlerinde Nanoteknoloji Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5009
Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları ve Kavramsal Değişim Stratejileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5010
Fen Bilgisi Ders Kitaplarının Müfredata Uygunluğunun İncelemesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5011
İleri Kimya I
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5012
İleri Kimya II
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5013
Bilimsel Araştırma Teknikleri İle Araştırma ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5014
Çevre Kimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5015
Alerjik Polenlerin Haritasının Çıkartılması
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5016
İleri Biyoloji I
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5017
İleri Biyoloji II
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5018
Fen Eğitiminde Bilimin Tarihi ve Doğası
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5019
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Hazırlama Teknikleri ve Eğitimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5020
Fen Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5021
Sosyal Medya ve Fen Bilgisi Öğretimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5022
Fen Bilgisi Eğitiminde Yapılandırmacı Öğretim Modelleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5023
Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5024
Fen Eğitiminde Kimya Deneyleri Tasarlama ve Geliştirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5025
Popüler Biyoloji Konuları
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5026
Fen ve Teknolojide Laboratuvar Teknikleri Ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5027
Hucre Biyolojisi ve Kanser
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5028
Öğretim Süreci
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5029
Fen Eğitiminde Fizik Deneyleri İçin Öğretim Materyali Tasarlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5030
Sürdürülebilir Çevre Eğitimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00180,00
Hazırlık Sınıfı
05ILK5031
FEN BİLGİSİNDE DEĞER EĞİTİMİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
05ILK5032
Nitel Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5033
STEM Kuram ve Uygulamaları ile Fen Öğretimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5034
Nitel Veri Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5035
Fen Eğitiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Öğretim Tasarımları
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5036
Eğitimde Program Geliştirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5037
STEM Kuram ve Uygulamaları ile Fen Öğretimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK5038
Fen-Matematik Entegrasyonu
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK7501
Seminer (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK8501
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 36 Yazdır
05ILK9501
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK9502
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK9503
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
05ILK9504
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00108,00
Toplam0,00294,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :