Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 2
02ARK1110
Küçük Asia’da Roma ve Hellenistik Dönem Kentleri ve Yerleşim Düzenlemesi 1
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1111
Küçük Asia’da Roma ve Hellenistik Dönem Kentleri ve Yerleşim Düzenlemesi 2
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1112
Roma Dönemi Kırsal Yerleşimleri 1
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1113
Roma Dönemi Kırsal Yerleşimleri 2
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1114
Pisidia Bölgesi Kent Memuriyetleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1115
Pisidia Bölgesi Kent Memuriyetleri II
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1116
Antik Kaynak Değerlendirilmesi I
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1117
Antik Kaynak Değerlendirilmesi II
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1118
Kültürel Miras Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1119
Gemoloji I ( Arkaik ve Klasik Dönem)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1120
Gemoloji II (Hellenistik ve Roma Dönemi)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1122
Roma Dönemi Mezar yapıları: Ritüel ve kimlik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1123
Grek ve Roma uygarlıklarında Bahçe ve parklar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1124
Arkeolojide Kullanılan Jeofizik Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1125
Arkeojeofizik Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1126
Seminer (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0096,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
02ARK5101
Arkaik Dönem Seramik Ekolleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5102
Pisidia Bölgesi Sanatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5103
Pisidia Bölgesi Arkeolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5104
Pisidia Bölgesi Antik Kentleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5105
Pisidia Bölgesi Tanrıları ve Kült Alanları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5106
İkonografi Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5107
Antik Çağda Doğu-Batı İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5108
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5109
Yayın Eleştirisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5110
Anadolu Roma Çağı Heykel Atölyeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5111
Anadolu Roma Çağı Heykelciliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5112
Antik Mimaride Bezeme
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5113
Pisidia Bölgesinin Romanizasyonu
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5114
Konut Mimarisinde Planlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5115
Geç Antik Dönem Portresi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5116
Geç Antik Dönem ve Bizans Sanatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5117
Etrüskler - Mimari
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5118
Etrüskler - Resim ve Plastik Sanatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5119
Kopya Eleştirisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5120
Antik Dönem Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00120,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
02ARK5121
Roma Dönemi Lahitleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5122
Arkeolojik yazı ve tanımlamalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5123
İnsan Coğrafyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0018,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
02ARK5124
Antik Dönemde Ölü Gömme Gelenekleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
02ARK5125
Arkeoloji ve Numismatik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5126
Arkeolojide Kuram ve Yöntem
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5127
Roma Dini ve Kültleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5128
Roma Dönemi Seramiği Ekolleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5129
Roma Şehir Sikkeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5130
Siyah Figür Seramik Ekolleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5131
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5132
Uzmanlık Alan Dersi 2 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5133
GÖLLER BÖLGESİ ARKEOLOJİSİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5134
Phrygia Seramiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5135
Antik Çağ Ekonomisi I
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5136
PİSİDİA BÖLGESİ BİZANS DÖNEMİ SANATI
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5137
Roma Dini ve Kültleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5138
Çevresel Arkeoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5139
Antik Çağ Ekonomisi II
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5140
Anadolu Demir Çağ Seramiği; Lydia Seramiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5141
Pisidia Numismatiği I
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5142
Pisidia Bölgesi Roma Dönemi Seramiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5143
Seminer (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5144
Uzmanlık Alan Dersi 1(Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5145
Hellenistik Dönem Yerleşme Modelleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5146
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02ARK5147
Antik Dönem’de Ticari Aktiviteler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5148
Antik Dönem’de Kentleşme Modelleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5149
Pisidia Numismatiği II
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5150
Hellenistik Krallıklar ve Kültürleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5151
Pompei ve Herculaneum’da Mimari ve Yaşam
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00186,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
02ARK7502
Seminer (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK8502
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02ARK9501
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK9502
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK9503
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK9504
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0060,00
Toplam0,00486,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Anadolu Demir Çağ Seramiği; Lydia Seramiği 2 3 4 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Anadolu Roma Çağı Heykel Atölyeleri 2 4 4 4 4 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0
Anadolu Roma Çağı Heykelciliği 2 3 4 4 4 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0
Antik Çağ Ekonomisi I 1 4 5 4 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Antik Çağ Ekonomisi II 1 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Antik Çağda Doğu-Batı İlişkileri 2 3 4 4 3 3 3 4 3 0 0 0 0 0 0
Antik Dönem Teknolojisi 2 3 4 4 4 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0
Antik Dönem’de Kentleşme Modelleri 3 3 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Antik Dönem’de Ticari Aktiviteler 2 3 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antik Dönemde Ölü Gömme Gelenekleri 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Antik Kaynak Değerlendirilmesi I 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Antik Kaynak Değerlendirilmesi II 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Antik Mimaride Bezeme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkaik Dönem Seramik Ekolleri 3 4 3 4 4 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0
Arkeojeofizik Uygulamaları 4 3 3 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkeoloji ve Numismatik 3 4 3 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkeolojide Kullanılan Jeofizik Yöntemler 5 4 3 4 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Arkeolojide Kuram ve Yöntem 3 4 4 4 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkeolojik yazı ve tanımlamalar 1 3 4 4 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik 2 3 4 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 3 4 4 4 3 3 4 3 0 0 0 0 0 0
Çevresel Arkeoloji 3 4 5 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Etrüskler - Mimari 2 3 4 4 4 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
Etrüskler - Resim ve Plastik Sanatı 2 3 3 5 4 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
Geç Antik Dönem Portresi 2 3 4 4 4 3 2 4 3 0 0 0 0 0 0
Geç Antik Dönem ve Bizans Sanatı 2 3 5 5 3 3 2 4 3 0 0 0 0 0 0
Gemoloji I ( Arkaik ve Klasik Dönem) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemoloji II (Hellenistik ve Roma Dönemi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GÖLLER BÖLGESİ ARKEOLOJİSİ 5 4 5 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Grek ve Roma uygarlıklarında Bahçe ve parklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hellenistik Dönem Yerleşme Modelleri 4 5 5 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Hellenistik Krallıklar ve Kültürleri 1 4 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
İkonografi Araştırmaları 2 3 4 3 4 3 3 4 3 0 0 0 0 0 0
İnsan Coğrafyası 1 5 3 4 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Konut Mimarisinde Planlama 2 3 4 4 4 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0
Kopya Eleştirisi 2 4 3 4 4 3 2 4 3 0 0 0 0 0 0
Küçük Asia’da Roma ve Hellenistik Dönem Kentleri ve Yerleşim Düzenlemesi 1 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3
Küçük Asia’da Roma ve Hellenistik Dönem Kentleri ve Yerleşim Düzenlemesi 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Kültürel Miras Yönetimi 5 5 3 1 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Phrygia Seramiği 2 3 4 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Pisidia Bölgesi Antik Kentleri 3 4 4 3 4 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0
Pisidia Bölgesi Arkeolojisi 2 4 4 3 4 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0
PİSİDİA BÖLGESİ BİZANS DÖNEMİ SANATI 3 3 5 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pisidia Bölgesi Kent Memuriyetleri 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Pisidia Bölgesi Kent Memuriyetleri II 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Pisidia Bölgesi Roma Dönemi Seramiği 2 2 3 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Pisidia Bölgesi Sanatı 3 3 4 4 4 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Pisidia Bölgesi Tanrıları ve Kült Alanları 2 3 4 4 4 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
Pisidia Bölgesinin Romanizasyonu 3 4 4 4 4 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0
Pisidia Numismatiği I 1 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Pisidia Numismatiği II 1 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Pompei ve Herculaneum’da Mimari ve Yaşam 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Roma Dini ve Kültleri 3 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Roma Dini ve Kültleri 1 1 2 2 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Roma Dönemi Mezar yapıları: Ritüel ve kimlik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roma Dönemi Kırsal Yerleşimleri 1 4 5 4 4 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Roma Dönemi Kırsal Yerleşimleri 2 5 4 5 4 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Roma Dönemi Lahitleri 2 3 4 5 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Roma Dönemi Seramiği Ekolleri 4 4 3 5 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Roma Şehir Sikkeleri 3 4 4 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Siyah Figür Seramik Ekolleri 3 2 4 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Yayın Eleştirisi 2 4 3 4 4 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0