Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
02ARK1110
Küçük Asia’da Roma ve Hellenistik Dönem Kentleri ve Yerleşim Düzenlemesi 1
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1111
Küçük Asia’da Roma ve Hellenistik Dönem Kentleri ve Yerleşim Düzenlemesi 2
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1112
Roma Dönemi Kırsal Yerleşimleri 1
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1113
Roma Dönemi Kırsal Yerleşimleri 2
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1114
Pisidia Bölgesi Kent Memuriyetleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1115
Pisidia Bölgesi Kent Memuriyetleri II
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1116
Antik Kaynak Değerlendirilmesi I
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1117
Antik Kaynak Değerlendirilmesi II
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1118
Kültürel Miras Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1119
Gemoloji I ( Arkaik ve Klasik Dönem)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1120
Gemoloji II (Hellenistik ve Roma Dönemi)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0066,00
Hazırlık Sınıfı
02ARK1121
Antik Dönem Ticareti
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
02ARK1122
Roma Dönemi Mezar yapıları: Ritüel ve kimlik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1123
Grek ve Roma uygarlıklarında Bahçe ve parklar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1124
Arkeolojide Kullanılan Jeofizik Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1125
Arkeojeofizik Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1126
Seminer (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0030,00
Hazırlık Sınıfı
02ARK1127
Arkeolojide Coğrafi Bilgi Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1129
Ölümün Arkeolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1130
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora 3)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1131
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora 4)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1132
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora 5)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK1133
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora 6
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5101
Arkaik Dönem Seramik Ekolleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5102
Pisidia Bölgesi Sanatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5103
Pisidia Bölgesi Arkeolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5104
Pisidia Bölgesi Antik Kentleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5105
Pisidia Bölgesi Tanrıları ve Kült Alanları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5106
İkonografi Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5107
Antik Çağda Doğu-Batı İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5108
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5109
Yayın Eleştirisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5110
Anadolu Roma Çağı Heykel Atölyeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5111
Anadolu Roma Çağı Heykelciliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5112
Antik Mimaride Bezeme
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5113
Pisidia Bölgesinin Romanizasyonu
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5114
Konut Mimarisinde Planlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5115
Geç Antik Dönem Portresi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5116
Geç Antik Dönem ve Bizans Sanatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5117
Etrüskler - Mimari
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5118
Etrüskler - Resim ve Plastik Sanatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5119
Kopya Eleştirisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5120
Antik Dönem Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00156,00
Hazırlık Sınıfı
02ARK5121
Roma Dönemi Lahitleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5122
Arkeolojik yazı ve tanımlamalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5123
İnsan Coğrafyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0018,00
Hazırlık Sınıfı
02ARK5124
Antik Dönemde Ölü Gömme Gelenekleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
02ARK5125
Arkeoloji ve Numismatik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5126
Arkeolojide Kuram ve Yöntem
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5127
Roma Dini ve Kültleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5128
Roma Dönemi Seramiği Ekolleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5129
Roma Şehir Sikkeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5130
Siyah Figür Seramik Ekolleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5131
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5132
Uzmanlık Alan Dersi 2 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5133
GÖLLER BÖLGESİ ARKEOLOJİSİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5134
Phrygia Seramiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5135
Antik Çağ Ekonomisi I
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5136
PİSİDİA BÖLGESİ BİZANS DÖNEMİ SANATI
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5137
Roma Dini ve Kültleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5138
Çevresel Arkeoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5139
Antik Çağ Ekonomisi II
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5140
Anadolu Demir Çağ Seramiği; Lydia Seramiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5141
Pisidia Numismatiği I
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5142
Pisidia Bölgesi Roma Dönemi Seramiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5143
Seminer (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5144
Uzmanlık Alan Dersi 1(Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5145
Hellenistik Dönem Yerleşme Modelleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5146
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02ARK5147
Antik Dönem’de Ticari Aktiviteler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5148
Antik Dönem’de Kentleşme Modelleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5149
Pisidia Numismatiği II
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5150
Hellenistik Krallıklar ve Kültürleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK5151
Pompei ve Herculaneum’da Mimari ve Yaşam
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00186,00
Hazırlık Sınıfı
02ARK7502
Seminer (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK8502
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02ARK9501
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK9502
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK9503
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ARK9504
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0060,00
Toplam0,00528,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :