Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
01OEM5101
Lignoselulozik Maddeler Kimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5102
Kağıt Hamuru Hazırlama ve Test Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5103
Kağıt Fiziği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5104
Kağıt Hamuru Ağartma Kimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5105
Paket Üretim Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5106
Selüloz ve Türevleri Endüstrisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5107
Orman Endüstrisinde Biyoteknoloji Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5108
Odun Polimer Kompozitleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5109
Lif ve Kağıt Teknolojisinde Özel Konular
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5110
Ahşap Yapı Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5111
Ahşap ve Ahşap Kompozitleri Mekaniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5112
Bilgisayar Destekli Tasarım
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5113
Ahşap Koruma ve Laboratuvar Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5114
Odun Mikrobiyolojisi ve Laboratuvar Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5117
Odun Anatomisi ve Laboratuvar Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5118
Orman Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5119
Orman Ürünleri Analizlerinde Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisinin Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5120
Orman Ürünleri Analizlerinde Gaz, İnce Tabaka, Kolon ve Kağıt Kromatografilerin Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5121
Orman Ürünleri Analizlerinde Spektroskopi ve Potansiyometrinin Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5122
Ağaç Teknolojisi-Silvikültür İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5123
Isıl İşlem Görmüş Ahşap
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5124
Egzotik Ağaçların Teknolojik Özellikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5125
Odun-Kompozit Malzemeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5126
Odunda Tahribatsız Muayene Metodları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5127
Odun Anatomisi ve Görüntü Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5128
Tutkallar ve Yapıştırma Tekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5129
Selülozik Malzemelerin Yüzey Kimyası ve Analiz Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5130
Ahşap Malzeme Mekaniğinde Sonlu Elemanlar Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5131
Odun ve Odun Dışı Ürün Veren Ekonomik Bitkiler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5132
Odun Dışı Orman Ürünleri Üretim Esasları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5133
Odun Dışı Orman Ürünleri İşleme ve Değerlendirme Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5134
Odun Dışı Orman Ürünlerinde Standardizasyon ve Kalite
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5135
Emprenyede Deneme Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5136
Emprenyede Sağlık ve Çevre Güvenliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5137
Emprenyede Standardizasyon ve Kalite
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5138
Ahşabın Çalışmasını Önleme Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5139
İş Etüdü-Süreç Verileri Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5140
Çalışma Yeri Düzenleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5141
Orman Ürünleri Endüstrisinde İleri Üretim Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5142
Orman Endüstrisinde İstatistiksel Kalite Kontrol
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5143
İş Değerlendirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5144
Alternatif Selüloz ve Kağıt Üretim Teknolojileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5145
Kağıt Hamuru Ağartma Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5146
Selulozik Kopolimerler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5147
Orman Endüstrisinde Jeotermal Enerji Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5148
Lignoselulozik Maddelerde Fenolik Bileşikler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5149
Biokutleden Kimyasal Materyal Eldesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5150
Renk Teorisi ve Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5151
Biyokütleden Enerji Üretim Teknolojileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00294,00
Hazırlık Sınıfı
01OEM5152
Kabuk Kimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5153
Orman Ürünlerinde Lipit Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5154
Odun Kimyasında Standart Analiz Metotları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5155
Uçucu Bileşikler ve Elde Etme Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5156
Lignin Kimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5157
Orman Ürünleri Endüstrisi İçin Odun Dışı Hammadde Kaynakları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5158
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler: İçeriği ve Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5159
Kağıt Kimyası ve Üretim Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5160
Orman Endüstrisi Atıklarından Faydalanma Teknolojileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5161
Atık Kağıt Geri Dönüşüm Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5162
Bitki Ekstraktiflerinin Antibakteriyel Aktiviteleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5163
Dikili Ağaçlarda Tahribatsız Muayene
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0072,00
Hazırlık Sınıfı
01OEM5164
Ahşap Ev Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5165
Bilgisayar Destekli Mobilya Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5166
Mobilyada Maliyet Analizleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5167
Yüzey Kaplama Teknolojileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM5168
Yuzey Kimyası ve Karakterizasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM6109
Lif ve Kağıt Teknolojisinde Özel Konular
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM6118
Orman Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM6120
Orman Ürünleri Analizlerinde Gaz, İnce Tabaka, Kolon ve Kağıt Kromatografilerin Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM6124
Egzotik Ağaçların Teknolojik Özellikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM6130
Ahşap Malzeme Mekaniğinde Sonlu Elemanlar Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM6131
Odun ve Odun Dışı Ürün Veren Ekonomik Bitkiler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM6136
Emprenyede Sağlık ve Çevre Güvenliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM6151
Biyokütleden Enerji Üretim Teknolojileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM6154
Odun Kimyasında Standart Analiz Metotları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM6507
Mühendislik Ürünü Ahşap Malzemeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM7501
Seminer I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM7601
Seminer I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM7602
Seminer II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM8501
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01OEM8601
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01OEM9501
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM9502
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM9503
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM9504
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM9505
çok değişkenli istatistiksel kalite kontrol
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00198,00
Hazırlık Sınıfı
01OEM9506
Tahribatsız Test Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM9507
Mühendislik Ürünü Ahşap Malzemeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Hazırlık Sınıfı
01OEM9601
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM9602
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM9603
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM9604
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM9605
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM9606
Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM9607
Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01OEM9608
Uzmanlık Alan Dersi VIII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0048,00
Hazırlık Sınıfı
01OEM9999
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Toplam0,00630,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :