Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
02SAY1110
Sağlık Yönetiminde Medya Eleştirisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
02SAY1111
Sağlık Sektöründe İnsan İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY1116
Sağlık Kurumlarında Nitel Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Hazırlık Sınıfı
02SAY5101
Sağlık Yönetiminde Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5102
Sağlık Ekonomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5103
Biyoistatistik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5104
Yönetim ve Örgüt Kuramları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5105
Sağlık Organizasyonları Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5106
Sağlık Kuruluşlarında Finansal Yönetim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5107
Sağlık Yönetiminde İletişim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5108
Sağlık Kuruluşlarında Pazarlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5109
Sağlık Kuruluşlarında İnsan Kaynakları Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5110
Sağlık Kuruluşlarında Örgütsel Davranış
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5111
Sağlık Planlaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5112
Sağlık Politikası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5113
Sağlık Kuruluşlarında Stratejik Yönetim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5114
Sağlık Turizmi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5115
Sağlık Bilgi Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5116
Sağlık Hizmetlerinde Belgelendirme ve Akreditasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5117
Sağlık Sigortacılığı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5118
Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5119
Sağlık Mevzuatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5120
Sağlık Kuruluşlarında Etik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5121
Sağlık Yönetiminde Halkla İlişkiler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5122
Sağlık Yönetiminde Güncel Konular
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5123
Halk Sağlığı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5124
Sağlıkta Bilgi Yönetimi ve Tıp Bilişimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5125
Sağlık Kuruluşlarında Örgüt Geliştirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5126
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5127
Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5128
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5129
Sağlık Sosyolojosi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00174,00
Hazırlık Sınıfı
02SAY5131
Sosyal Bilimlerde Araştırma Dizaynı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5132
Sağlık Kurumlarında Motivasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5133
Sağlık Kurumlarında Sorun Çözme
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5134
Sağlık İletişimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5135
Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5136
Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Muhasebesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5137
Sağlık Hizmetlerinde Finansman ve Ödeme Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5138
Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5139
Sağlık Kurumlarında Mali Analiz
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5140
Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5141
Sağlık Kuruluşlarında Örgütsel Değişim Stratejileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5142
Avrupa Birliği ve Sağlık Sektörü
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5143
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5144
e-Devlet ve Sağlık Sektöründeki Uygulamalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5145
Kamu Özel Ortaklığı ve Devlet-Özel Sektör İlişkisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5146
Politika Transferi ve Süreç Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5147
Sağlık Hizmetlerinde Yerelleşme ve Özerkleşme
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5148
Sağlık Sektöründe Kapasite Güçlendirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5149
Sağlık Sektöründe Proje Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5150
Sağlıkta Dönüşüm ve Reform Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5151
Sağlık Bakanlığı Personel Politikaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5152
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetim Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00132,00
Hazırlık Sınıfı
02SAY5153
Hastane İşletmeciliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY5154
SAĞLIK HİZMETLERİNDE EKONOMİK DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY7502
Seminer
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY8502
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02SAY9501
Uzmanlık Alan Dersi-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY9502
Uzmanlık Alan Dersi-3
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY9503
Uzmanlık Alan Dersi-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SAY9504
Uzmanlık Alan Dersi-4
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0072,00
Hazırlık Sınıfı
02SKY1110
Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
02SKY1111
67rtfg
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY1112
Yönetimde Eleştirel Perspektifler
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Hazırlık Sınıfı
02SKY1113
Sağlık Kurumlarında Entelektüel Sermaye Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY1114
Avrupa Birliği Sağlık Politikaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Hazırlık Sınıfı
02SKY1115
Sağlık Kurumları Yönetiminde Medya Sosyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY1116
Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Hazırlık Sınıfı
02SKY1117
Sağlık Turizmi Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY1118
Sağlık Sektörü Vaka Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY1119
Sağlık Kurumlarında Nitel araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0018,00
Hazırlık Sınıfı
02SKY1120
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
02SKY1121
KÜRESEL SAĞLIK TARTIŞMALARI
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY1122
Sosyal ve Kültürel Sağlık
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY1123
Sağlık Diplomasisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY1124
Yönetim Felsefesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY6000
Özel Konular
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY6002
Sağlık Ekonomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY6005
Sağlık Kurumları Yönetiminde Seminer
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY6007
Sağlık Politikası Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY6008
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim ve Liderlik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY6010
Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri ve Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY6011
Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama ve Pazar Araştırması
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY6012
Sağlık Hizmetlerinde Sonuçların Yönetimi ve Performans Ölçümü
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY6013
Sağlık Hizmetlerinde Kalite İyileştirme ve Akreditasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY6014
Sağlık Kurumlarında Mali Analiz
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY6016
Sağlık Kurumları Yönetim Teorileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY6017
Sağlık Kurumları Yönetiminde Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY6018
Sağlık Hizmetleri Finansman ve Sunum Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY6019
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY6020
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02SKY6021
Uzmanlık Alan Ders I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY6022
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY6023
Uzmanlık Alan Ders VI (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY6024
Uzmanlık Alan Ders VIII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY6025
Seminer I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY6026
Seminer II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY6027
Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY6028
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY6029
Seminer II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SKY6030
Uzmanlık Alan Ders V (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00198,00
Toplam0,00660,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :