Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 2
02KAH1110
Silahlı Çatışmalar Hukuku
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
02KAH5102
Uluslararası Ceza Mahkemesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH5104
Türk Hukukunda Savcının Soruşturma Yetkisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH5108
Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH5110
Siyasi Partiler Hukuku
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH5112
Hukuk Devletinin Güncel Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH5114
E-Devletinin Hukuki Yapısı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH5116
İdarenin İşlem ve sözleşmeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH5118
Yükseköğretim Hukuku
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH5120
Karşılaştırmalı Hukuk Kurumları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH5122
Temel Hakların Özel Hukuka Etkisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH5126
Ceza Hukuku Özel Hükümler -Kişilere Karşı Suçlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH5132
Yabancılar Hukukunun Güncel Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0072,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
02KAH5133
Avrupa Mülteci ve Göç Hukuku
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH5134
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH5135
İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH5136
Uluslararası Hukukun Güncel Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH5137
Uluslararası Mülteci Hukuku
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0030,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
02KAH5138
Ceza Muhakemesinde Kovuşturma Evresi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH7502
Seminer
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH8502
Tez
Zorunlu 0 30 Yazdır
02KAH9501
Uzmanlık Alan Dersi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH9502
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH9504
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0060,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
02KAH9505
Yabancıların Çalışma Hak ve Özgürlükleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH9506
Türk Anayasa Yargısı Sistemi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH9507
Mülkiyet hukuku
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH9508
Ekonomik suçlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH9509
Türkiye'nin Yönetim Yapısı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH9510
Suçun Yapısal Unsurları Açısından Yeni Türk Ceza Kanunu
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH9511
İslam Hukuku ve Hukuki Külli Kaideler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH9512
Seçim Hukukunun Güncel Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH9513
Hukuk Tarihinde Kanunlaştırma ve Mecelle
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH9514
Karşılaştırmalı İslam Hukuku
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH9515
Memurların Disiplin Hukuku ve Yargılama Hukuku
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH9516
İdarenin Sorumluluğu
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH9517
Ceza Muhakemesinde Koruma Tedbirleri ve İnsan Hakları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH9518
Hukuki Külli Kaideler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH9519
Karşılastırmalı hukuk-sistemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02KAH9520
Hükümet Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0096,00
Toplam0,00264,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye 4 4 2 3 5 3 4 5 3 3 0 0 0 0 0
Avrupa Mülteci ve Göç Hukuku 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 0 0 0 0 0
Bilimsel Araştırma Teknikleri 1 1 5 1 5 3 1 1 5 1 0 0 0 0 0
Ceza Hukuku Özel Hükümler -Kişilere Karşı Suçlar 4 5 4 4 1 5 2 1 2 1 0 0 0 0 0
Ceza Muhakemesinde Koruma Tedbirleri ve İnsan Hakları 5 3 4 4 5 5 2 3 3 3 0 0 0 0 0
Ceza Muhakemesinde Kovuşturma Evresi 4 5 4 3 3 5 4 1 2 3 0 0 0 0 0
E-Devletinin Hukuki Yapısı 4 5 5 5 2 4 4 3 3 4 0 0 0 0 0
Ekonomik suçlar 3 5 4 2 1 4 2 2 3 3 0 0 0 0 0
Hukuk Devletinin Güncel Sorunları 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 0 0 0 0 0
Hukuk Tarihinde Kanunlaştırma ve Mecelle 3 2 3 4 4 5 5 3 0 3 0 0 0 0 0
Hukuki Külli Kaideler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hükümet Sistemleri 3 3 2 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
İdarenin İşlem ve sözleşmeleri 5 5 3 2 2 4 4 2 4 2 0 0 0 0 0
İdarenin Sorumluluğu 5 3 4 4 5 4 3 3 3 3 0 0 0 0 0
İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması 5 4 5 4 4 5 5 3 4 4 0 0 0 0 0
İslam Hukuku ve Hukuki Külli Kaideler 3 3 4 5 5 5 5 3 4 2 0 0 0 0 0
Karşılastırmalı hukuk-sistemler 3 4 3 5 3 4 4 2 4 4 0 0 0 0 0
Karşılaştırmalı Hukuk Kurumları 4 3 3 5 4 4 5 5 4 2 0 0 0 0 0
Karşılaştırmalı İslam Hukuku 4 3 4 5 2 4 4 3 5 4 0 0 0 0 0
Memurların Disiplin Hukuku ve Yargılama Hukuku 5 4 3 4 3 3 3 3 4 2 0 0 0 0 0
Mülkiyet hukuku 2 2 2 3 2 4 3 2 2 3 0 0 0 0 0
Seçim Hukukunun Güncel Sorunları 2 4 1 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Silahlı Çatışmalar Hukuku 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 0 0 0 0 0
Siyasi Partiler Hukuku 3 3 2 3 4 3 4 2 3 2 0 0 0 0 0
Suçun Yapısal Unsurları Açısından Yeni Türk Ceza Kanunu 3 4 5 3 2 4 4 2 4 5 0 0 0 0 0
Temel Hakların Özel Hukuka Etkisi 5 4 3 3 5 4 5 5 4 3 0 0 0 0 0
Türk Anayasa Yargısı Sistemi 4 2 2 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Hukukunda Savcının Soruşturma Yetkisi 4 5 4 4 1 5 2 1 2 2 0 0 0 0 0
Türkiye'nin Yönetim Yapısı 4 3 3 5 4 4 5 3 3 3 0 0 0 0 0
Uluslararası Ceza Mahkemesi 4 5 4 5 1 5 4 4 2 3 0 0 0 0 0
Uluslararası Hukukun Güncel Sorunları 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 0 0 0 0 0
Uluslararası Mülteci Hukuku 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 0 0 0 0 0
Yabancılar Hukukunun Güncel Sorunları 4 5 3 5 1 5 2 4 2 4 0 0 0 0 0
Yabancıların Çalışma Hak ve Özgürlükleri 5 5 3 5 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Yükseköğretim Hukuku 4 3 3 4 5 5 5 4 5 4 0 0 0 0 0