Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01ETK5101
Yönetimde İnsan İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ETK5102
Elektronik Öğrenme Ortamlarının Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ETK5103
Uzaktan Eğitimde Kuram ve Uygulama
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ETK5104
Multimedya Prodüksiyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ETK5105
Eğitimde Bilgi Teknolojileri (Zorunlu)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ETK5106
Öğretim Tasarımı Kuram ve Uygulamalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ETK5107
Teknoloji Destekli Ortamlarda Sınıf Yönetimi (Zorunlu)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ETK5108
Eğitimde Yeni Paradigmalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ETK5109
Eğitim Ortamlarında İnternet Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ETK5110
E-Öğrenmede Ölçme ve Değerlendirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ETK5111
Eğitimde Nicel ve Nitel Araştırma
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ETK7501
Seminer I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ETK8501
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01ETK9501
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ETK9502
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ETK9503
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ETK9504
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00126,00
Toplam0,00126,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Eğitim Ortamlarında İnternet Kullanımı 4 4 4 2 4 3 3 5 4 3 0 0 0 0 0
Eğitimde Bilgi Teknolojileri (Zorunlu) 5 5 3 2 2 2 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Eğitimde Nicel ve Nitel Araştırma 3 2 3 1 1 1 1 1 3 5 0 0 0 0 0
Eğitimde Yeni Paradigmalar 3 3 3 4 4 2 3 4 2 3 0 0 0 0 0
Elektronik Öğrenme Ortamlarının Tasarımı 4 3 4 2 5 4 3 4 3 3 0 0 0 0 0
E-Öğrenmede Ölçme ve Değerlendirme 4 4 4 2 4 3 3 5 4 3 0 0 0 0 0
Multimedya Prodüksiyon 4 4 5 2 5 5 3 3 2 3 0 0 0 0 0
Öğretim Tasarımı Kuram ve Uygulamalar 2 2 3 3 5 4 3 3 4 3 0 0 0 0 0
Teknoloji Destekli Ortamlarda Sınıf Yönetimi (Zorunlu) 3 3 3 5 3 2 2 2 3 3 0 0 0 0 0
Uzaktan Eğitimde Kuram ve Uygulama 3 4 3 3 3 3 5 5 3 3 0 0 0 0 0
Yönetimde İnsan İlişkileri 2 2 4 5 3 2 3 2 2 3 0 0 0 0 0