Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
02OHK1111
İstinaf Kanun yolu
Zorunlu 0 6 Yazdır
02OHK1112
Konkordato
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Hazırlık Sınıfı
02OHK1113
Sözleşmeler Hukuku
Zorunlu 0 6 Yazdır
02OHK5101
Haksız Rekabet
Zorunlu 0 6 Yazdır
02OHK5102
Banka Denetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02OHK5103
İhtiyari Sigortalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02OHK5104
Anonim Şirketlerde Yönetim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02OHK5105
Ticaret Şirketlerinin Denetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02OHK5106
Acentelik Sözleşmeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02OHK5107
Ticari Arabuluculuk
Zorunlu 0 6 Yazdır
02OHK5108
Sorumluluk Hukuku
Zorunlu 0 6 Yazdır
02OHK5109
Birleşme ve Devralmalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02OHK5110
Yük Taşıma Hukuku
Zorunlu 0 6 Yazdır
02OHK5111
Yolcu Taşıma Hukuku
Zorunlu 0 6 Yazdır
02OHK5112
Uluslararası Ticari Tahkim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02OHK5113
Tez
Zorunlu 0 30 Yazdır
02OHK5114
Seminer
Zorunlu 0 6 Yazdır
02OHK5115
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02OHK5116
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02OHK5117
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02OHK5118
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02OHK5119
Türk Özel Hukukunda Şekil Kavramı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02OHK5120
Kefalet Hukuku
Zorunlu 0 6 Yazdır
02OHK5121
Kambiyo Senedine Müstenit Takip Yolları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02OHK5122
Medeni Usul Hukuku'nda Güncel Gelişmeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02OHK5123
Borçlar Hukukunda Güncel Gelişmeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02OHK5124
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02OHK5125
İnternette Fikri Mülkiyetin Korunması
Zorunlu 0 6 Yazdır
02OHK5126
Muhasebe Hukuk İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02OHK5127
Deniz Ticaret Hukukunun Güncel Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00192,00
Toplam0,00204,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :