Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
02TAR1110
Pers (Akhaimenid) Siyasi Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR1111
Pers (Akhaimenid) Tarihinin Kaynakları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR1112
Hellenistik Dönem Küçük Asya Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0018,00
Hazırlık Sınıfı
02TAR1113
Ortaçağ Tarihi Arapça Kaynaklar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR1114
Osmanlı Şehir Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR1115
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kentsel Hayat
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR1116
Ortaçağda Türkiye Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR1117
Ortaçağ Doğu Akdenizde Türk Hâkimiyeti Dönemi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR1118
Ortaçağ Arapça Metinleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR1119
Ortaçağ İslam Dünyasında Sosyal ve Kurumsal Gelişmeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR1120
Ortaçağda Bilim, Teknoloji ve Medeniyet
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR1121
ANADOLU SELÇUKLU HAÇLI MÜCADELELERİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR1122
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Dersi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR1123
Küreselleşme Sürecinde Türkiye
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR1124
Süleyman Demirel Döneminde Türkiye
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0072,00
Hazırlık Sınıfı
02TAR1125
Osmanlı Yönetiminde Kıbrıs
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR1126
İngiliz Yönetiminde Kıbrıs (1878-1960)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR1127
XIX. ve XX. yüzyıl Osmanlı Kaynakları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR1128
Oryantalizm
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0024,00
Hazırlık Sınıfı
02TAR5101
Osmanlı Paleografyasına Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5102
Osmanlı Paleografyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5103
Tarih Metodolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5107
Yunan- Roma Dünyasında Sosyal Rant Grupları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5108
Anadolu Tarihi Coğrafyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5109
Eski Batı Tarihi Kaynak İncelemeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5110
Helenistik Dönem Felsefe Okulları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5111
M.Ö. I. Binyıl Anadolu Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5112
Helenistik Dönem Siyasi Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5113
Yunancaya Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5114
Yunanca Grameri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5115
Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluşu
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5116
Klasik Dönem Osmanlı Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5117
Yeniçağ Osmanlı Tarihinin Arşiv Kaynakları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5118
Osmanlı Taşra Teşkilatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5119
XVII. Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5120
XVIII. Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5121
Klasik Dönem Osmanlı Sosyal ve İktisat Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5122
Gerileme Dönemi Osmanlı Sosyal ve İktisat Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5123
Klasik Dönem Osmanlı Kurumları Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5124
Gerileme Dönemi Osmanlı Kurumları Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5125
Rönesans ve Reform Hareketleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5126
Coğrafi Keşifler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5127
Celali İsyanları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5128
Tanzimat Sonrası Osmanlı Yenileşme Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5129
Türk-İngiliz İlişkileri Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5130
Filistin-İsrail Sorunu
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5131
XX. YY. Türk Dünyası Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5132
Yakınçağ Rus Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5133
Tanzimat Öncesi Osmanlı Yenileşme Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5134
Milli Mücadele Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5135
Modern Ortadoğu Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5136
1930-1938 Arası Atatürk Dönemi İç Politika Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5137
Türk Rus İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5138
Türkiye Cumhuriyeti Çok Partili Dönem Teşkilat Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5139
1917 Rus İhtilali
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5140
Türk Siyasi Partileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5141
Milli Mücadele Tarihine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5143
1923-1930 Arası Atatürk Dönemi İç Politika Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5145
Türkiye Cumhuriyeti Tek Parti Dönemi Teşkilat Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5149
Siyasi Düşünceler Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5150
Türk Kültür Tarihine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5151
Selçuklu Devri Sosyal Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5152
Selçuklu Müesseseleri Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5154
Orta Asya Türk Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00270,00
Hazırlık Sınıfı
02TAR5155
Göç Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR5156
Türk Basın Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Hazırlık Sınıfı
02TAR6101
Tarih Felsefesine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR6103
Osmanlı Diplomatikasına Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR6104
Osmanlı Diplomatikası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR6105
Helenistik Dönemde Doğu-Batı İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR6106
M.Ö. I.Binyılda Anadolu-Mezopotamya İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR6107
Roma Çağı Anadolu Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR6108
Yunan- Roma Dünyasında Akdeniz ve Anadolu'da Agonistik Festivaller
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR6110
Hellen Epigrafyasına Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR6112
Latin Epigrafyasına Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR6113
Osmanlı Kanunnameleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR6114
Osmanlı Medeniyeti Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR6116
Osmanlı Toprak Sistemi (Klasik Dönem)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR6123
Yakınçağ Avrupa Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR6125
Tanzimat ve Islahat Fermanları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR6133
Rusya'nın Güney Kafkasya Siyaseti
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR6134
Osmanlı Arşiv Kaynakları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR6135
Kafkasya-Türkiye Siyasi İlişkiler Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR6136
Kafkasya-Türkiye Ekonomik İlişkiler Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR6138
Dekolonizasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR6139
İnönü Dönemi İç Politika
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR6140
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal ve İktisat Tarihi (1920-2000)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR6142
Menderes Dönemi İç Politika
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR6143
T.C. Tek Parti Dönemi Eğitim ve Kültür Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR6144
Soğuk Savaş Dönemi Türk Dış Politikası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR6146
T.C. Çok Partili Dönem Eğitim ve Kültür Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR6148
Türkistan Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00156,00
Hazırlık Sınıfı
02TAR6149
Ortadoğu'da Selçuklular
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR6150
Anadolu Selçukluları Kurumları Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR6151
İlhanlı-Anadolu Selçuklu Münasebetleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR6152
İran Moğolları Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR6153
Anadolu'da Selçuklular
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR6154
Orta Çağ Türk Tarihinin Kaynakları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0036,00
Hazırlık Sınıfı
02TAR7502
Seminer (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR7601
Seminer (Doktora )
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR7602
Seminer (Doktora )
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR8502
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02TAR8602
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02TAR9501
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9502
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9503
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9504
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9601
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9602
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9603
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9604
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9605
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-3
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9606
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-3
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9607
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-4
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9608
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-4
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9609
Anadolu Selçuklu Tarihinin Kaynakları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9610
İslamiyetten Sonra Türk Kültür Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9611
Anadolunun Türkleşmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9612
Osmanlı Diplomasi Tarihi (18. Yüzyıl)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9613
Osmanlı İmparatorluğu'nda Denizcilik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9614
Oğuzlar- Türkmenler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9615
Türk Kültür Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9616
Orta Asya Türk Tarihine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9617
Osmanlı- Prusya İlişkileri Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9618
Osmanlı Diplomasi Tarihi (16.-17. Yüzyıl)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9619
Osmanlı- Almanya İlişkileri Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9620
Selçuklularda İdari ve Sosyal Kurumlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9621
Türk Tarih Metinleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9622
Osmanlı Sefer Organizasyonları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9623
Selçukluların Fetih Politikası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9624
Büyük Selçuklu Tarihinin Kaynakları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9625
Osmanlı- Avusturya Siyasi ve Askeri İlişkiler Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9626
Anadolu Beylikler Dönemi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00258,00
Hazırlık Sınıfı
02TAR9627
Klasik Dönem Osmanlı Arşiv Vesikaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9628
Balkan Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9629
Milliyetçilik Kuramları ve Türkiye'de Milliyetçilik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TAR9630
Modern Türkiyede Siyasi Düşünce ve Fikir Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0024,00
Toplam0,00870,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :