Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01ESM1110
İleri Enerji Malzemeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM1111
Organik ve Hibrit Güneş Hücreleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM1112
Güneş Enerjisi Depolama
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5101
Bilgisayar Destekli Optimizasyon Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5102
Tesisat Proje Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5103
Momentum, Isı ve Kütle Transferi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5104
Proses Tekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5105
İleri Kütle Transferi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5106
Metalurji Termodinamiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5107
İleri Hidrolik ve Pnömatik Transport
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5108
Simülasyon Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5109
İklimlendirme Esasları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5110
Güneş Enerjili İklimlendirme ve Soğutma
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5111
Termoekonomi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5112
Mühendislik Sistemlerinin İkinci Yasa Çözümlemesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5113
Yüksek Hızlı Akışın Termodinamiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5114
İleri Isıtma ve Soğutma Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5115
Enerji Sistemlerinde İleri Teknolojiler ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5116
Termodinamik Sistemlerin Verimliliği ve Ekserji Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5117
Soğutucu Akışkanların Soğutma Sistemlerinin Çalışma Şartlarına Etkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5118
Soğutma Kulelerinde Eşzamanlı Isı ve Kütle Transferi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5119
Araç İklimlendirme Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5120
Atık Isı Geri Kazanım Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5121
Isı Borulu ve Termosifonlu Sistemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5122
Alternatif Soğutucu Akışkanlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5123
Entropi ve Entropi Üretimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5124
İklimlendirme Soğutma Yazılımları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5125
İleri Termodinamik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5126
İki Fazlı Akışlarda Isı Transferi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5127
Isı Transferinde Deneysel Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5128
Rotadinamik Pompalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5129
Endüstriyel Hidrolik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5130
Güneş Enerjili Sistemlerin Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00198,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01ESM5131
Rüzgar Enerjisi Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5132
Endüstride Enerji Verimliliği ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5133
Mühendislikte Analitik Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5134
Pompa Performans Testleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5135
Transkritik soğutma çevrimleri ve optimizasyonu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5136
Volumetrik Pompalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5137
Güneş Enerjili Isıtma
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5138
Isı Transferinde Sayısal Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5139
Bilimsel Araştırma ve Yazma
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5140
Enerji Üretiminin Temelleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5141
Isı Değiştiricileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5142
İleri Sayısal Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5143
Endüstriyel Kurutma Teknolojileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5144
Isı Pompası Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5145
Termal Enerji Depolama
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5147
Binalar İçin Enerji Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5148
Yakıt Pilleri ve Hidrojen Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5151
Kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5153
Endüstriyel Klima Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5157
Kurutma Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5158
Enerji Tesislerinde Enerji Ekonomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5159
Enerji, Çevre ve Hukuku
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5160
İleri Isı Transferi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5163
Enerji Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5164
Düşük Sıcaklıklara Soğutma Tekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5165
Enerji Üretim Santralleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5167
Enerji Sistemlerinin Yaşam Döngüsü Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5169
İleri Enerji Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5172
Doğalgaz Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5175
Termal Sistemlerin Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5176
Akışkanlar Mekaniğinde Özel Konular
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5177
Otomatik Kontrol Sistemleri Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM5178
İtki Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00198,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01ESM7501
Seminer I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01ESM7601
Seminer I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM7602
Seminer II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01ESM8501
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0030,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01ESM8601
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0030,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01ESM9501
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM9502
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM9503
Uzmanlık Alan Dersi IIIl (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM9504
Uzmanlık Alan Dersi lV (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0024,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01ESM9601
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM9602
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM9603
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM9604
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM9605
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM9606
Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM9607
Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM9608
Uzmanlık Alan Dersi VIII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ESM9999
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0054,00
Toplam0,00552,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Akışkanlar Mekaniğinde Özel Konular 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 0 0 0 0
Alternatif Soğutucu Akışkanlar 3 4 3 3 4 2 2 4 3 5 5 0 0 0 0
Araç İklimlendirme Sistemleri 4 3 4 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Atık Isı Geri Kazanım Sistemleri 3 3 5 4 5 3 3 3 4 4 4 0 0 0 0
Bilgisayar Destekli Optimizasyon Teknikleri 4 1 2 3 4 1 1 3 1 2 4 0 0 0 0
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilimsel Araştırma ve Yazma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Binalar İçin Enerji Sistemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doğalgaz Teknolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düşük Sıcaklıklara Soğutma Tekniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endüstride Enerji Verimliliği ve Uygulamaları 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 0 0 0 0
Endüstriyel Klima Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endüstriyel Hidrolik 4 3 5 3 4 3 3 4 4 3 4 0 0 0 0
Endüstriyel Kurutma Teknolojileri 3 4 5 4 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Enerji Sistemlerinde İleri Teknolojiler ve Uygulamaları 5 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 0 0 0 0
Enerji Sistemlerinin Yaşam Döngüsü Analizi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enerji Tesislerinde Enerji Ekonomisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enerji Üretim Santralleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enerji Üretiminin Temelleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enerji Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enerji, Çevre ve Hukuku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entropi ve Entropi Üretimi 2 3 3 4 5 4 2 5 4 5 5 0 0 0 0
Güneş Enerjili Isıtma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Güneş Enerjili İklimlendirme ve Soğutma 3 4 3 3 2 3 5 2 2 3 2 0 0 0 0
Güneş Enerjili Sistemlerin Tasarımı 4 3 5 3 4 3 3 3 3 3 4 0 0 0 0
Güneş Enerjisi Depolama 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isı Borulu ve Termosifonlu Sistemler 3 3 4 4 5 3 3 4 3 3 5 0 0 0 0
Isı Değiştiricileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isı Pompası Uygulamaları 5 5 5 4 5 4 3 3 3 4 4 0 0 0 0
Isı Transferinde Deneysel Yöntemler 5 2 3 1 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
Isı Transferinde Sayısal Yöntemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İki Fazlı Akışlarda Isı Transferi 3 5 4 3 5 4 3 5 3 4 5 0 0 0 0
İklimlendirme Esasları 5 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 0 0 0 0
İklimlendirme Soğutma Yazılımları 3 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 0 0 0 0
İleri Enerji Malzemeleri 5 3 4 2 5 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
İleri Enerji Sistemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İleri Hidrolik ve Pnömatik Transport 3 4 4 3 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
İleri Isı Transferi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İleri Isıtma ve Soğutma Teknikleri 5 3 3 1 3 1 1 5 5 5 5 0 0 0 0
İleri Kütle Transferi 4 3 1 5 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
İleri Sayısal Yöntemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İleri Termodinamik 2 2 5 2 2 4 3 3 4 4 4 0 0 0 0
İtki Teorisi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurutma Sistemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metalurji Termodinamiği 3 4 4 3 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Momentum, Isı ve Kütle Transferi 5 3 4 2 5 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Mühendislik Sistemlerinin İkinci Yasa Çözümlemesi 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 0 0 0 0
Mühendislikte Analitik Yöntemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organik ve Hibrit Güneş Hücreleri 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otomatik Kontrol Sistemleri Tasarımı 5 4 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0
Pompa Performans Testleri 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 0 0 0 0
Proses Tekniği 4 3 3 3 4 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Rotadinamik Pompalar 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 0 0 0 0
Rüzgar Enerjisi Teknolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simülasyon Teknikleri 4 3 5 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Soğutma Kulelerinde Eşzamanlı Isı ve Kütle Transferi 5 5 4 2 4 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0
Soğutucu Akışkanların Soğutma Sistemlerinin Çalışma Şartlarına Etkileri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Termal Enerji Depolama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Termal Sistemlerin Tasarımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Termodinamik Sistemlerin Verimliliği ve Ekserji Analizi 3 3 2 4 5 3 2 4 2 5 5 0 0 0 0
Termoekonomi 2 3 3 2 3 4 3 5 2 2 3 0 0 0 0
Tesisat Proje Teknikleri 3 2 5 5 4 4 3 4 4 5 5 0 0 0 0
Transkritik soğutma çevrimleri ve optimizasyonu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volumetrik Pompalar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yakıt Pilleri ve Hidrojen Sistemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yüksek Hızlı Akışın Termodinamiği 5 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 0 0 0 0