Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
02TIS1110
Turist Davranışı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS1111
Turizm Sektöründe E-Pazarlama ve Bilgi Teknolojileri Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Hazırlık Sınıfı
02TIS1112
Kırsal Kalkınma ve Turizm
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS1113
Turizm Sosyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Hazırlık Sınıfı
02TIS1114
Uzmanlık Alan Dersi 3
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS1115
Uzmanlık Alan Dersi 4
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS1116
Uzmanlık Alan Dersi 1
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS1117
Uzmanlık Alan Dersi 2
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS1118
Uzmanlık Alan Dersi 3
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS1119
Uzmanlık Alan Dersi 4
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0036,00
Hazırlık Sınıfı
02TIS1121
Turizm İşletmelerinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS1122
Turizm İşletmelerinde Politika ve Planlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS1124
Sayısal Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS1125
Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS1126
Turizmde Kentsel Alan Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS1127
Turizm İşletmelerinde Modelleme ve Tahmin
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS1128
Turizm İşletmelerinde Yönetim ve Strateji
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS1129
Uzmanlık Alan Dersi 1(Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS1130
Uzmanlık Alan Dersi 2(Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS1131
Uzmanlık Alan Dersi 3(Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS1132
Örgüt Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS1133
Uzmanlık Alan Dersi 4 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS1134
Seminer 1 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS1135
Seminer 2 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS1136
Turizmde Ekonometrik Analiz
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0090,00
Hazırlık Sınıfı
02TIS5101
Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler ve İletişim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5102
Uzmanlık Alan Dersi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5103
Sağlık Turizmi İşletmeciliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5104
Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizi ve Muhasebe
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5105
Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler ve İletişim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5106
Elektronik Turizm ve Turizmde Bilgi Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5107
Turizm İşletmeciliğinde Yatırım Projeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5108
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5109
Turizmde Çağdaş Yönetim Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5110
Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5111
Yiyecek-İçecek Yönetiminde Çağdaş Yönelimler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5112
Turizm ve Pazar Araştırması
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5113
Turizm İşletmelerinde Etkin ve Etkili İletişim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5114
Turizm İşletmelerinde İstatistiksel Uygulamalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5115
Turizm Sektöründe Müşteri İlişkileri ve Hizmet Pazarlaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5116
Önbüro Yönetiminde Çağdaş Yönelimler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5117
Turizm Ekonomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5118
Turizm İşletmelerinde Finansal Yönetim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5119
Seyahat İşletmeciliği ve Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5120
Konaklama İşletmeciliği ve Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5121
Seminer (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5122
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02TIS5123
ALTERNATİF TURİZM
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5124
Turizm Politikası ve Planlaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5125
Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5126
Turizm İşletmelerinde Gelir Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5127
Turizmde Markalaşma ve İmaj Geliştirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5128
Turizm Araştırmalarında Güncel Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5129
Turizm Araştırmalarında İstatistiksel Uygulamalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5130
Turizm Araştırmalarında Temel İstatistiksel Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5131
Turizm İşletmelerinde Yenilik Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5132
Turizm Sektöründe Modelleme ve Tahmin
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5133
Turizmde Güncel Sorunlar ve Uygulamalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5134
Turizmde Pazarlama Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5135
Turizmde Proje Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5136
Uluslararası Turizm Hareketleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5137
HELAL TURİZM
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5138
BİLİMSEL YAZIM TEKNİKLERİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5139
Uluslararası Sağlık Turizmi Politikaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5140
Turizm Sektöründe Yönetsel Perspektifler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5141
Yönetim Felsefesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TIS5142
İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00276,00
Toplam0,00426,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :