Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 2
02BAF1110
Bankalarda Özellikli İşlemler ve Muhasebesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1111
Bankalarda Fon Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1112
Banka Muhasebesi ve Raporlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1113
Denetim Teorisi ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1114
Sorunlu Kredi Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1115
Firma Değerleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1116
Risk Management in Banking
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1117
Enerji Finansı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1118
Spor Finansı ve Ekonomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1119
Financial Markets and Institutions
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1120
Sermaye Piyasası Araçlarının Uygulamalı Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1121
Finansal Raporlamada Uluslararası Standartlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1122
Finansal Raporlamada Uluslararası Standartlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1123
Finansal Zaman Serileri Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1124
Sigortacılık Muhasebesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1125
Bilim Etiği ve Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1126
Kredi Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1127
Yatırım Projeleri Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1128
Entegre Raporlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1129
Finansal Teknolojiler (Fintek)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1130
Finansal Teknolojiler (Fintek)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1131
Finansal Modelleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1132
Yaratıcı Muhasebe ve Hile
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1133
Aktif Pasif Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1134
Finansal Ekonomi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1135
Parasal Ekonomi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1136
Tez(Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1137
Yatırımcı İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1138
Kriz Ekonomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1139
Dijital Platformda Muhasebe Bilgi Sistemi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1140
Finans Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1141
Kurumsal Sürdürülebilirlik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1142
Bütçe ve Kontrol
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1143
Finansal Risk Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1144
Finansal Strateji ve Yatırım Politikaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1145
Seminer 2
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1146
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1147
Seminer 1
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1148
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1149
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-3
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF1150
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-4
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF5101
Makroekonomik Analiz
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF5102
Bankacılık ve Finansta Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF5103
Uluslararası Finansal Yönetim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF5104
Finansal Krizlerin Ekonomik ve Tarihsel Açıdan Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF5105
Borçlanma Araçları Piyasaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF5106
Mikroekonomik Analiz
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF5107
Finansal Kurumlarda Yönetim Muhasebesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF5108
Finansal Kurumlarda Varlık ve Borç Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF5109
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF5110
Uygulamalı Finansal Ekonometri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF5111
Sektörel Finansal Tablolar Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF5112
Türev Piyasalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF5113
Yatırım ve Portföy Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF5114
Para-Banka Teori ve Politikası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF5115
Uluslararası Finansal Raporlama Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF5116
İleri İşletme Finansı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF5117
Muhasebe Teorisi ve Güncel Yaklaşımlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF5118
Bankacılık ve Risk Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF5119
Girişimcilik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF5120
Türkiye Ekonomisinin Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF5121
Bankacılıkta Denetim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF5122
Bankalarda İç Kontrol Sistemi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF5123
Katılım Bankacılığı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF5124
Uluslararası Borsalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF7501
Seminer(Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF8501
Tez(Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02BAF9501
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BAF9502
Uzmanlık Alan Dersi-1(Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00438,00
Toplam0,00438,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Aktif Pasif Yönetimi 5 5 5 3 5 5 5 1 4 2 0 0 0 0 0
Banka Muhasebesi ve Raporlama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bankacılık ve Finansta Araştırma Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bankacılık ve Risk Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bankacılıkta Denetim 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bankalarda Fon Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bankalarda İç Kontrol Sistemi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bankalarda Özellikli İşlemler ve Muhasebesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilim Etiği ve Araştırma Yöntemleri 4 4 4 4 4 5 5 3 5 3 5 4 5 4 4
Borçlanma Araçları Piyasaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bütçe ve Kontrol 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
Denetim Teorisi ve Uygulamaları 5 3 5 3 4 2 0 4 5 4 4 4 5 4 4
Dijital Platformda Muhasebe Bilgi Sistemi 3 3 4 1 1 1 2 2 5 2 0 0 0 0 0
Enerji Finansı 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Entegre Raporlama 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5
Financial Markets and Institutions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Teorisi 4 3 3 5 3 3 5 5 1 1 1 0 0 0 0
Finansal Krizlerin Ekonomik ve Tarihsel Açıdan Analizi 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Kurumlarda Varlık ve Borç Yönetimi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Kurumlarda Yönetim Muhasebesi 4 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Modelleme 3 5 2 3 5 4 5 4 2 5 2 2 4 5 2
Finansal Piyasalar ve Kurumlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Raporlamada Uluslararası Standartlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Raporlamada Uluslararası Standartlar 5 5 5 5 1 3 1 1 5 1 1 0 0 0 0
Finansal Risk Yönetimi 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
Finansal Strateji ve Yatırım Politikaları 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 0 0 0 0
Finansal Teknolojiler (Fintek) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Teknolojiler (Fintek) 3 2 3 4 2 2 2 2 1 1 3 3 2 3 1
Finansal Zaman Serileri Analizi 4 4 2 2 5 5 5 4 2 5 2 2 4 4 2
Firma Değerleme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girişimcilik 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İleri İşletme Finansı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katılım Bankacılığı 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Kredi Analizi 4 4 4 4 4 5 0 4 5 5 3 0 0 0 0
Kriz Ekonomisi 5 5 4 4 4 5 5 4 1 1 1 1 5 3 4
Kurumsal Sürdürülebilirlik 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
Makroekonomik Analiz 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikroekonomik Analiz 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Teorisi ve Güncel Yaklaşımlar 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Para-Banka Teori ve Politikası 0 0 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Parasal Ekonomi 5 5 5 5 5 5 4 4 2 1 2 2 5 5 3
Risk Management in Banking 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sektörel Finansal Tablolar Analizi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Piyasası Araçlarının Uygulamalı Analizi 1 0 0 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sigortacılık Muhasebesi 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
Sorunlu Kredi Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spor Finansı ve Ekonomisi 5 5 5 0 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Türev Piyasalar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkiye Ekonomisinin Analizi 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uluslararası Borsalar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Uluslararası Finansal Raporlama Uygulamaları 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uluslararası Finansal Yönetim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uygulamalı Finansal Ekonometri 1 1 1 1 4 4 5 3 0 5 0 0 0 0 0
Yaratıcı Muhasebe ve Hile 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 5 5 5 4
Yatırım Projeleri Analizi 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım ve Portföy Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırımcı İlişkileri 4 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0