Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01MPT1110
Stratejik Mekansal Planlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MPT1111
Küreselleşme Sürecinde Değişen /Dönüşen Kent ve Mekan
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01MPT5101
MİMARLIK VE ELEŞTİRİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MPT5102
Kentsel Koruma Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MPT5103
Kent Hukuku Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MPT5104
Osmanlı Belgeleri Üzerinden Mimarlık Araştırmaları.
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MPT5105
Bina Türlerine İlişkin Planlama-Tasarım Araştırma Alanlarına Yönelik Yöntem ve Teknikler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MPT5106
Mimari Koruma ve Restorasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MPT5107
Risk Odaklı Kentsel Planlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MPT5108
Kent Formu ve Kuramı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MPT5109
Kentsel Tasarım ve Planlama Etkileşimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0054,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01MPT5110
Mimarlık, Tarih ve Hafıza
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MPT5111
Mimarlıkta Kültür ve Mekan Etkileşimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01MPT5112
Kentsel Mekanın Üretimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01MPT7601
Seminer 1 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MPT7602
Seminer 2 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MPT8601
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01MPT9601
Uzmanlık Alan Dersi 1 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MPT9602
Uzmanlık Alan Dersi 2 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MPT9603
Uzmanlık Alan Dersi 3 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MPT9604
Uzmanlık Alan Dersi 4 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MPT9605
Uzmanlık Alan Dersi 5 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MPT9606
Uzmanlık Alan Dersi 6 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MPT9607
Uzmanlık Alan Dersi 7 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MPT9608
Uzmanlık Alan Dersi 8 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0090,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01MPT9999
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Toplam0,00180,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bina Türlerine İlişkin Planlama-Tasarım Araştırma Alanlarına Yönelik Yöntem ve Teknikler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kent Formu ve Kuramı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kent Hukuku Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kentsel Koruma Uygulamalarının Değerlendirilmesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kentsel Mekanın Üretimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kentsel Tasarım ve Planlama Etkileşimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Küreselleşme Sürecinde Değişen /Dönüşen Kent ve Mekan 4 3 5 5 3 4 4 5 5 0 0 0 0 0 0
Mimari Koruma ve Restorasyon 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MİMARLIK VE ELEŞTİRİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mimarlık, Tarih ve Hafıza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mimarlıkta Kültür ve Mekan Etkileşimi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Osmanlı Belgeleri Üzerinden Mimarlık Araştırmaları. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risk Odaklı Kentsel Planlama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stratejik Mekansal Planlama 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0