Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 2
02HIT1110
Dijital Çağda Gündelik Hayat
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1111
Sosyal Bilimlerde İleri Araştırma Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1112
Dijital Çağda Birey Davranışları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1113
Medyanın Ekonomi Politiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1114
İletişim ve Bellek
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1115
İşletmecilik ve Yönetim Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0036,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
02HIT1116
Postmodern Çağda Markalama
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1117
Reklamcılıkta Yeni Eğilimler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1118
İletişim ve İnternetin Ekonomi Politiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0018,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
02HIT1119
Bilgisayar Destekli Tasarım
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1120
Dijital Hikaye Anlatımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1121
Dijital Çağda Tüketim Kültürü
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1122
Sosyal Medya Analitiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0024,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
02HIT1123
Dijitalleşme ve Toplumsal Dönüşüm
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1124
Küresel Halkla İlişkiler Stratejileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1125
Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1126
İletişim Endüstrilerinde Emek Süreci
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1127
Medya ve Beden Politikaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1128
Haber İncelemeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1129
İletişim Çalışmalarında İleri Düzey Araştırma ve Raporlama I
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1130
Konvensiyonel ve Yeni Medyada Siyasal İletişim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1131
Medyada Dijital Dönüşüm
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1132
Semiyotik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1133
Görsel Çözümleme ve Tasarım Biçimleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1134
Kar amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Halkla İlişkiler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1135
Türkiye'de siyasal düşünce geleneği ve Medya
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1136
İletişim Çalışmalarında Kuramsal Yaklaşımlar I
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1137
Televizyon İncelemeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1138
Uzmanlık Alan Dersi 1(Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1139
Uzmanlık Alan Dersi 2(Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1140
Uzmanlık Alan Dersi 3(Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1141
Uzmanlık Alan Dersi 4(Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1142
Uzmanlık Alan Dersi 5(Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1143
Uzmanlık Alan Dersi 6(Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1144
Yönetmenler ve Sinemaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1145
İletişim çalışmalarında kuramsal yaklaşımlar II
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1146
İletişim Çalışmalarında İleri Düzey Araştırma ve Raporlama II
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1147
Türk Sineması
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1148
Sinematografik Düşünce
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1149
Tasarım Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1150
Seminer 1(Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1151
Seminer 2(Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1152
Tez(Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02HIT1153
Çıkarımsal İstatistiki Analizler
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00210,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
02HIT1154
İletişim Araştırmalarında Karma Yöntem Süreç ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1155
İletişim Araştırmalarında Ölçek Geliştirme Süreç ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1156
Örgütlerde İletişim ve İtibar Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT1157
Sosyal Medya ve Algı Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT5101
Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT5102
Film Kuramları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT5103
Halkla İlişkilerde Uygulama Alanları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT5104
İletişim Araştırmalarında Yöntem- I
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT5105
İletişim Kuramları I
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT5106
İnternet gazeteciliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT5107
Kamuoyu ve Kamuoyu Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT5108
Medya ve Kamusal Alan
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT5109
Medya, İktidar ve İdeoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT5110
Popüler Kültür ve Medya
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT5111
Sinema Endüstrisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT5112
Sosyal Bilimlerde Araştırma Dizaynı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT5113
Sosyal Medya
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT5114
Sosyal ve Siyasal Kampanyalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT5115
Stratejik Marka İletişimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT5116
Toplumsal Cinsiyet ve Medya
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT5117
Yeni Medya
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00126,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
02HIT5118
İletişim Kuramları-II
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT5119
İletişim Araştırmalarında Yöntem-II
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT5120
Tez
Zorunlu 0 30 Yazdır
02HIT5121
Seminer
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT5122
Uzmanlık Alan Dersi-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT5123
Uzmanlık Alan Dersi- 3
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT5124
Uzmanlık Alan Dersi-4
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0066,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
02HIT5125
Hakla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
02HIT5126
Uzmanlık Alan Dersi-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
02HIT5127
Kadın, Medya ve Siyaset
Zorunlu 0 6 Yazdır
02HIT5128
Örgütsel İletişim ve Liderlik
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Toplam0,00504,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Bilgisayar Destekli Tasarım 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Bütünleşik Pazarlama İletişimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çıkarımsal İstatistiki Analizler 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
Dijital Çağda Birey Davranışları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dijital Çağda Gündelik Hayat 5 5 5 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dijital Çağda Tüketim Kültürü 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dijital Hikaye Anlatımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dijitalleşme ve Toplumsal Dönüşüm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Film Kuramları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Görsel Çözümleme ve Tasarım Biçimleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haber İncelemeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hakla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Halkla İlişkilerde Uygulama Alanları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar 4 5 3 3 4 4 5 5 5 5 5 0 0 0 0
İletişim Araştırmalarında Karma Yöntem Süreç ve Uygulamaları 5 4 3 2 2 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0
İletişim Araştırmalarında Ölçek Geliştirme Süreç ve Uygulamaları 5 5 4 4 2 4 3 3 3 1 0 0 0 0 0
İletişim Araştırmalarında Yöntem- I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İletişim Araştırmalarında Yöntem-II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İletişim Çalışmalarında İleri Düzey Araştırma ve Raporlama I 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 0 0 0 0 0
İletişim Çalışmalarında İleri Düzey Araştırma ve Raporlama II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İletişim Çalışmalarında Kuramsal Yaklaşımlar I 5 2 4 5 2 2 3 5 4 2 0 0 0 0 0
İletişim çalışmalarında kuramsal yaklaşımlar II 5 3 4 4 2 3 2 3 3 4 4 5 3 4 4
İletişim Endüstrilerinde Emek Süreci 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0
İletişim Kuramları I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İletişim Kuramları-II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İletişim ve Bellek 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
İletişim ve İnternetin Ekonomi Politiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İnternet gazeteciliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmecilik ve Yönetim Tarihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kadın, Medya ve Siyaset 4 1 2 1 1 5 4 4 4 5 0 0 0 0 0
Kamuoyu ve Kamuoyu Araştırmaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Halkla İlişkiler 3 5 4 2 5 5 4 5 5 5 0 0 0 0 0
Konvensiyonel ve Yeni Medyada Siyasal İletişim 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 0 0 0 0 0
Küresel Halkla İlişkiler Stratejileri 5 5 5 3 3 5 5 4 4 4 5 0 0 0 0
Medya ve Beden Politikaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medya ve Kamusal Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medya, İktidar ve İdeoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medyada Dijital Dönüşüm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medyanın Ekonomi Politiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örgütlerde İletişim ve İtibar Yönetimi 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
Örgütsel İletişim ve Liderlik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Popüler Kültür ve Medya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Postmodern Çağda Markalama 4 4 4 2 4 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0
Reklamcılıkta Yeni Eğilimler 5 5 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0
Semiyotik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sinema Endüstrisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sinematografik Düşünce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Bilimlerde Araştırma Dizaynı 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Bilimlerde İleri Araştırma Teknikleri 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Medya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Medya Analitiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Medya ve Algı Yönetimi 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 0 0 0 0 0
Sosyal ve Siyasal Kampanyalar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stratejik Marka İletişimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tasarım Etiği 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
Televizyon İncelemeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplumsal Cinsiyet ve Medya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Sineması 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Türkiye'de siyasal düşünce geleneği ve Medya 3 1 3 3 2 2 2 5 3 3 2 3 1 3 2
Yeni Medya 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Yönetmenler ve Sinemaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0