Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
IAY-113
Anatomi
Zorunlu 2 2 Yazdır
IAY-115
Fizyoloji
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
SHM-101
Tıbbi Terminoloji
Zorunlu 2 3 Yazdır
SHM-207
Temel Kimya
Zorunlu 2 3 Yazdır
TLT-101
Biyomedikal Teknoloji
Zorunlu 2 3 Yazdır
TLT-103
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı I
Zorunlu 3 4 Yazdır
TLT-105
Temel Laboratuar Bilgisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
TLT-107
Tıbbi Mikrobiyoloji I
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TLT-102
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı II
Zorunlu 3 4 Yazdır
TLT-104
Tıbbi Mikrobiyoloji II
Zorunlu 3 3 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
TLT-106
Hematoloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
TLT-108
Moleküler Biyolojik Yöntemler
Seçmeli 3 4 Yazdır
TLT-110
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Seçmeli 3 4 Yazdır
TLT-112
Hormon Biyokimyası
Seçmeli 3 4 Yazdır
TLT-114
Laboratuar Güvenliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
TLT-116
İmmunolojik Yöntemler
Seçmeli 3 4 Yazdır
ANS-211
Sağlık Hukuku
Seçmeli 1 2 Yazdır
SHM-102
Meslek Etiği
Seçmeli 1 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
TLT-201
Temel Laboratuvar Uygulamaları I
Zorunlu 10 20 Yazdır
ANS-207
Hastalıklar Bilgisi I
Seçmeli 2 3 Yazdır
SHM-201
İlkyardım
Seçmeli 2 3 Yazdır
TLT-207
Patoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
TLT-209
Laboratuvar Organizasyonu
Seçmeli 2 3 Yazdır
TLT-203
Genel Biyokimya
Seçmeli 3 4 Yazdır
TLT-205
Parazitoloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
TLT-206
Temel Laboratuvar Uygulamaları II
Zorunlu 8 15 Yazdır
TLT-202
Klinik Biyokimya
Seçmeli 4 4 Yazdır
TLT-208
Tıbbi Histoloji
Seçmeli 4 4 Yazdır
ANS-206
Hastalıklar Bilgisi II
Seçmeli 2 3 Yazdır
SHM-206
Sistem Hastalıkları
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı14,0030,00
Toplam80,00120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ADS-801
Ağız Diş Sağlığı ve Bakımı
Seçmeli 2 3 Yazdır
IAY-801
Kişilerarası İletişim
Seçmeli 2 3 Yazdır
IAY-801
Kişilerarası İletişim
Seçmeli 2 3 Yazdır
IAY-801
Kişiler Arası İletişim
Seçmeli 2 3 Yazdır
IAY-801
Kişilerarası İletişim
Seçmeli 2 3 Yazdır
IAY-801
Kişiler Arası İletişim
Seçmeli 2 3 Yazdır
IAY-801
Kişilerarası İletişim
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-801
İşaret Dili
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-801
İşaret Dili
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi DEMET HANÇER AYDEMİR  
e-mail : demetaydemir@sdu.edu.tr  
Telefon : 2462114648  
Fax : 2462114510  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi DEMET HANÇER AYDEMİR  
e-mail : demetaydemir@sdu.edu.tr  
Telefon : 2462114648  
Fax : 2462182081  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Doğu Yerleşkesi 32260 ISPARTA  
Genel Bilgi : Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 2008-2009 eğitim öğretim yılında eğitime başlamış olup, iki yıl süren eğitim sonunda mezun olan öğrenciler sağlık kuruluşlarında Tıbbı Laboratuvar Teknikeri olarak çalışmaktadırlar.  
Edinilen Ünvan : Tıbbi Laboratuvar Teknikeri  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye?de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programına kayıt kabul için lise diploması ve merkezi olarak yapılan ulusal üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirmenin yapılmış olması ya da Yükseköğretim Kurulu'nun uluslararası öğrenci kabulü ile ilişkili düzenlemeleri gereğince gerekli koşulları karşılamış olması gerekmektedir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Daha önce eğitim gördükleri programdan yatay geçiş yapan öğrenciler ile daha önce herhangi bir lisans yada önlisans programı tamamlamış öğrenciler başarılı oldukları derslerden ders kredilerinin ve içeriklerinin denk olması durumunda muaf tutulurlar.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Program; hastalığın tanı, takip ve tedavisinde hekime ve hastaya yardımcı olma fonksiyonunun yerine getirilmesinde doğruluk, kesinlik, tekrarlanabilirlik yönünden tartışmasız sonuçların hekime verilmesi ve bu bilincin yerleştirilmesi, tıbbi laboratuarların kapsadığı biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji, parazitoloji, klinik mikrobiyoloji, kan merkezi, patoloji birimlerinde çalışabilecek, gerekğinde en geniş teknolojiyi kullanabilecek, bunlar olmadığında geleneksel ancak geçerli yöntemleri uygulama bilgi ve becerisine sahip, topluma kültürel ve sosyal yönden eğitilmiş laboratuvar teknikerlerinin yetiştirilmesi.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı mezunları üniversite ve devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel klinikler ve tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, halk sağlığı enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde, tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma merkezlerinde görev yapabilmektedirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Program mezunları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavına girerek ÖSYM tarafından belirlenmiş lisans programlarına başvurabilirler. Dikey geçiş ile tercih yapılabilecek lisans programları: • Biyoloji • Moleküler Biyoloji ve Genetik • Biyoteknoloji • Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji • Genetik ve Biyoenformatik • Genetik ve Biyomühendislik • Biyomühendislik • Hemşirelik • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri  
Programın Amaçları : Hastalığın tanı, takip ve tedavisinde hekime ve hastaya yardımcı olma konusunda, doğruluk, netlik, tekrarlanabilirlik bakımından uygun, güvenilir sonuçlar verebilen, mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, mesleğindeki teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve kolaylıkla uyum sağlayabilen, çalıştığı ortamlarda kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeyip görevini kötüye kullanmayan, sorumluluklarını bilip ona göre düşünen ve hareket eden, çalışma ortamına uyumlu, takım çalışmasına katılabilecek mesleki elemanlar yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM – ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ" nde belirtilen Sınav ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar dikkate alınır.  
Mezuniyet Koşulları : Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin, mezun olabilmeleri için 4 yarıyıl sonunda genel not ortalamasının 2.00 ve daha yukarı olması, 120 AKTS ve 30 iş günü yaz stajını başarıyla tamamlaması gerekir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Programa Dayalı Öğretim, Görsel ve Uygulamalı Öğretim, Laboratuvar Çalışması