Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
DIS-101
Sabit Protezler I
Zorunlu 4 6 Yazdır
DIS-103
Hareketli Protezler I
Zorunlu 4 6 Yazdır
DIS-105
Diş Morfolojisi
Zorunlu 4 6 Yazdır
DIS-107
Çiğneme Fizyolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
DIS-109
Baş- Boyun Anatomisi ve Histolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
DIS-102
Sabit Protezler II
Zorunlu 5 8 Yazdır
DIS-104
Hareketli Protezler II
Zorunlu 5 8 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
SHM-209
Kalite Yönetim Sistemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
TGT-110
Temel Sağlık
Seçmeli 2 3 Yazdır
ANS-211
Sağlık Hukuku
Seçmeli 1 2 Yazdır
SHM-102
Meslek Etiği
Seçmeli 1 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
DIS-201
Porselen Protezler I
Zorunlu 2 3 Yazdır
DIS-203
Ortodonti I
Zorunlu 3 4 Yazdır
DIS-207
Genel Protez Uygulamaları l
Zorunlu 10 18 Yazdır
ANS-207
Hastalıklar Bilgisi I
Seçmeli 2 3 Yazdır
SHM-201
İlkyardım
Seçmeli 2 3 Yazdır
ANS-104
Parenteral Tedavi İlkeleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
DIS-205
Çene-Yüz Protezleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
DIS-204
Porselen Protezler II
Zorunlu 2 2 Yazdır
DIS-206
Genel Protez Uygulamaları ll
Zorunlu 8 14 Yazdır
DIS-208
Ortodonti II
Zorunlu 2 3 Yazdır
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
ANS-206
Hastalıklar Bilgisi II
Seçmeli 2 3 Yazdır
SHM-206
Sistem Hastalıkları
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı14,0030,00
Toplam76,00120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ADS-801
Ağız Diş Sağlığı ve Bakımı
Seçmeli 2 3 Yazdır
IAY-801
Kişilerarası İletişim
Seçmeli 2 3 Yazdır
IAY-801
Kişilerarası İletişim
Seçmeli 2 3 Yazdır
IAY-801
Kişiler Arası İletişim
Seçmeli 2 3 Yazdır
IAY-801
Kişilerarası İletişim
Seçmeli 2 3 Yazdır
IAY-801
Kişiler Arası İletişim
Seçmeli 2 3 Yazdır
IAY-801
Kişilerarası İletişim
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-801
İşaret Dili
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-801
İşaret Dili
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. ADİLE ER  
e-mail : adileer@sdu.edu.tr  
Telefon : 02462187156  
Fax : -  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. ADİLE ER  
e-mail : adileer@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 211 4657  
Fax : -  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Bölümü  
Genel Bilgi : Diş Protez Teknikeri yetiştirebilmek ve mezun etmek  
Edinilen Ünvan : Diş Protez Teknikeri  
Yeterlilik Düzeyi : 120 AKTS kredisini tamamlamak, minimum 2.00 ortalamaya sahip olmak  
Kabul Koşulları : -Meslek liselerinden direk geçiş ve üniversite öğrenci seçme sınavı aracılığıyla öğrenci kabul edilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : -Önlisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile lisans eğitimine devam edebilirler.Üst programlara devam edebilmenin bir diğer yolu da ÖSYM nin üniversite sınavına girip başarılı olmaktır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : -Programda diş hekimliği yardımcı elemanı olan Diş Protez Teknikerleri yetiştirilmektedir. Bölümümüz mezunları diş hekimlerinin hastalarına yönelik protetik restorasyonlarının hazırlanmasında diş hekimleri ile ekip çalışması yaparak protezlerin laboratuvar aşamalarını yürütürler.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : -Diş Hekimliği Fakülteleri, Devlet ve Özel Hastanelerin diş protez laboratuvarlarında diş protez teknikeri olarak çalışırlar. Ayrıca mezunlar özel Diş Protez Laboratuvarında diş protez teknikeri olarak çalışabildikleri gibi laboratuvar açma yetkisine de sahiptirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : -Önlisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile lisans eğitimine devam edebilirler.Üst programlara devam edebilmenin bir diğer yolu da ÖSYM nin üniversite sınavına girip başarılı olmaktır.  
Programın Amaçları : Çene yüz bölgesinde kaybedilmiş fonksiyon, estetik ve fonasyonun yeniden oluşturulmasını sağlamak amacıyla; diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre; hastadan elde edilen ölçü, model ve kayıtlar üzerinde; meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak; çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli ve sabit protezlerin ve apareylerin laboratuvar aşamalarını yapan, bu protez ve apareylerin yapında kullanılan malzemelerin içerik ve özellikleri konusunda yeterli bilgisi olan; laboratuvar araç ve gereçlerinin kullanımına hakim; doğru iletişim kurma becerilerine sahip olan; kamu ve özel sektörde çalışabilen; insani değerlere saygı duyan ve insanlığa hizmeti ilke edinmiş; mesleki ve ahlaki etik kurallara uyan; kendine güvenen ve sorgulama yeteneğine sahip; hoş görülü, katılımcı ve sorumluluk sahibi; mesleki alandaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve gelişmeye açık diş protez teknikerleri yetiştirmek.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : -Her yarıyılda öğrenciler için ölçme ve değerlendirme, sene içi ödevler, pratik ve teorik olmak üzere iki aşamalı bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı şeklindedir. Bir dersin başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu sınavının %60’ının toplanması ile belirlenir. Öğrencilerin derslere %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Ölçme ve değerlendirmede bağıl sistem kullanılmaktadır.  
Mezuniyet Koşulları : -Öğrencilerin mezun olabilmeleri için için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini ve 78 ders kredisini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca GANO nun dördüncü yarıyılın sonunda en az 2,00 olması zorunludur.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : -tam zamanlı