Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
FZY-101
Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme
Zorunlu 3 6 Yazdır
FZY-117
Fizyoterapi Yöntemleri 1
Zorunlu 4 9 Yazdır
IAY-113
Anatomi
Zorunlu 2 2 Yazdır
IAY-115
Fizyoloji
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
SHM-101
Tıbbi Terminoloji
Zorunlu 2 3 Yazdır
SPR-159
Fiziksel Aktivite ve Egzersiz
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
FZY-106
Tedavi Edici hareketler
Zorunlu 2 4 Yazdır
FZY-108
Fizyoterapi Yöntemleri 2
Zorunlu 3 8 Yazdır
FZY-110
Ortez Protez
Zorunlu 2 3 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
FZY-132
Kas ve Hareket
Seçmeli 3 3 Yazdır
FZY-134
Kinezyoloji
Seçmeli 3 3 Yazdır
FZY-136
Anatomi 2
Seçmeli 2 3 Yazdır
SHM-201
İlkyardım
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0027,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
FZY-211
Romatizmal Hastalıklar Rehabilitasyonu
Zorunlu 3 5 Yazdır
FZY-213
Kardiyo-Pulmoner Rehabilitasyon
Zorunlu 3 6 Yazdır
FZY-219
Nörolojik Rehabilitasyon
Zorunlu 3 5 Yazdır
FZY-229
Ortopedik Rehabilitasyon
Zorunlu 3 5 Yazdır
ANS-207
Hastalıklar Bilgisi I
Seçmeli 2 3 Yazdır
SHM-206
Sistem Hastalıkları
Seçmeli 2 3 Yazdır
SHM-104
Meslek Etiği
Seçmeli 1 3 Yazdır
ANS-104
Parenteral Tedavi İlkeleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
FZY-217
Elektroterapi
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
FZY-206
Klinik Uygulama
Zorunlu 7 14 Yazdır
FZY-234
Hidroterapi-Balnoterapi
Zorunlu 3 5 Yazdır
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
FZY-212
Pediatrik Rehabilitasyon
Seçmeli 3 3 Yazdır
FZY-218
Yaşlılarda rehabilitasyon
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı13,0030,00
Toplam70,00117,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ADS-801
Ağız Diş Sağlığı ve Bakımı
Seçmeli 2 3 Yazdır
IAY-801
Kişilerarası İletişim
Seçmeli 2 3 Yazdır
IAY-801
Kişilerarası İletişim
Seçmeli 2 3 Yazdır
IAY-801
Kişiler Arası İletişim
Seçmeli 2 3 Yazdır
IAY-801
Kişilerarası İletişim
Seçmeli 2 3 Yazdır
IAY-801
Kişiler Arası İletişim
Seçmeli 2 3 Yazdır
IAY-801
Kişilerarası İletişim
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-801
İşaret Dili
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-801
İşaret Dili
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. NADİR TAYFUN ÖZCAN  
e-mail : nadirozcan@sdu.edu.tr  
Telefon : +90 246 211 38 71  
Fax : +90 246 211 45 10  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. NADİR TAYFUN ÖZCAN  
e-mail : nadirozcan@sdu.edu.tr  
Telefon : +90 246 211 38 72  
Fax : +90 246 211 45 10  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Doğu Yerleşkesi 32260 ISPARTA  
Genel Bilgi : Fizyoterapi Teknikerliği Programı’nın amacı; iki yıllık ön lisans eğitim sürecinde devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezlerinde eksikliği yoğun olarak hissedilen çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren fizyoterapi teknikeri yetiştirmektir.  
Edinilen Ünvan : Fizyoterapi Teknikeri  
Yeterlilik Düzeyi : -  
Kabul Koşulları : Fizyoterapi Programına, Sağlık Meslek Lisesinden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler veya normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’nin ilgili türde belirlenen puanını alıp ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilmektedir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Herhangi bir yükseköğretim kurumundan daha önce alınıp başarılı olunan ders, staj vb.nin transfer başvuruları MYO Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Talep edilen ders, staj vb.nin transfer edilebilmesi için, daha önce alınan ders ile transfer edilecek MYO dersi kredilerinin eşit veya MYO dersi kredisinden yüksek olması; dersten başarılı olması ve devam koşulunu yerine getirmesi şartı aranır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Programın amacı; yaralanma, hastalık, ortopedik özür, hareket sistemi bozuklukları ve çeşitli hastalıklardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında fizyoterapist denetiminde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları yapabilen, uygulamada gerekli olan cihazları kullanma becerisini kazanmış olan, topluma ve etik değerlere duyarlı yardımcı sağlık personelleri yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Fizik tedavi rehabilitasyon klinikleri, yataklı tedavi merkezleri, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti veren sağlık kuruluşları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, huzur evleri, spor kulüpleri, mesleki rehabilitasyon merkezleri, kaplıca ve kür merkezleri, endüstri alanları, başta olmak üzere sağlık ve sağlıklı yaşamla ilgili hizmet veren tüm resmi ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Program mezunları, dikey geçiş sınavı (DGS) ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programını seçebilirler.  
Programın Amaçları : Bu programın amacı; başta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümleri ve klinikleri olmak üzere, üniversite ve devlet hastaneleri, özel hastaneler, sağlık merkezleri ve SPA/termal tesislerinde çalışmak üzere bilimsel donanıma sahip, sağlık sektöründe fizyoterapist gözetiminde fizik tedavi uygulamalarına yardımcı olmak üzere görev alabilecek, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren “Fizyoterapi Teknikeri” yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : TC.SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ öğrenci sınav, ölçme ve değerlendirme yönetmeliğine göre değerlendirilirler  
Mezuniyet Koşulları : Öğrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 2.00 ve daha yukarı olması, en az 80 lokal/120 AKTS kredilik eğitim öğretim faaliyetini başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı(I.öğretim ve II.öğretim)