Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ADS-101
Oral Radyolojide Klinik Yardımcılığı
Zorunlu 2 3 Yazdır
ADS-103
Konservatif Diş Tedavisinde Klinik Yardımcılığı
Zorunlu 1 2 Yazdır
ADS-105
Endodontide Klinik Yardımcılığı
Zorunlu 2 3 Yazdır
ADS-107
Protetik Diş Tedavisinde Klinik Yardımcılığı
Zorunlu 2 3 Yazdır
ADS-109
Ağız Diş Çene Cerrahisinde Klinik Yardımcılığı
Zorunlu 1 2 Yazdır
ADS-111
Pedodontide Klinik Yardımcılığı
Zorunlu 2 3 Yazdır
ADS-113
Periodontolojide Klinik Yardımclığı
Zorunlu 2 3 Yazdır
ADS-115
Ortodontide Klinik Yardımclığı
Zorunlu 1 2 Yazdır
ADS-117
Mesleki Terminoloji
Zorunlu 2 3 Yazdır
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ADS-110
Klinik Uygulamaları I
Zorunlu 8 12 Yazdır
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
ADS-102
Sterilizasyon-Dezenfeksiyon
Seçmeli 2 3 Yazdır
ADS-104
Madde ve Araç Bilgisi I
Seçmeli 2 3 Yazdır
ADS-106
Ağız Anatomisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
SHM-102
Meslek Etiği
Seçmeli 1 2 Yazdır
TGT-110
Temel Sağlık
Seçmeli 2 3 Yazdır
TLT-118
Hematoloji
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
ADS-201
Klinik Uygulamalar II
Zorunlu 8 16 Yazdır
ADS-213
Enfeksiyon Hastalıkları
Zorunlu 2 2 Yazdır
ADS-225
Mikrobiyoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
ADS-227
Madde ve Araç Bilgisi II
Seçmeli 2 3 Yazdır
DIS-209
Çene Yüz Protezleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
IAY-107
Farmakoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
SHM-201
İlkyardım
Seçmeli 2 3 Yazdır
SHM-211
Deontoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
YBP-209
Romatolojik ve Nörolojik Hastalıklar
Seçmeli 2 3 Yazdır
ADS-211
Radyasyon Güvenliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ADS-210
Klinik Uygulamalar III
Zorunlu 8 16 Yazdır
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
ADS-220
Muayenehane Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
ADS-222
Bulaşıcı Hastalıklar II
Seçmeli 2 3 Yazdır
ADS-224
Diagnostik Radyolojide Görünütüleme Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı12,0030,00
Toplam73,00120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ADS-801
Ağız Diş Sağlığı ve Bakımı
Seçmeli 2 3 Yazdır
IAY-801
Kişilerarası İletişim
Seçmeli 2 3 Yazdır
IAY-801
Kişilerarası İletişim
Seçmeli 2 3 Yazdır
IAY-801
Kişiler Arası İletişim
Seçmeli 2 3 Yazdır
IAY-801
Kişilerarası İletişim
Seçmeli 2 3 Yazdır
IAY-801
Kişiler Arası İletişim
Seçmeli 2 3 Yazdır
IAY-801
Kişilerarası İletişim
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-801
İşaret Dili
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-801
İşaret Dili
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi KEMAL ÇAVDARLI  
e-mail : kemalcavdarli@sdu.edu.tr  
Telefon : 2114671  
Fax : 2114510  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi KEMAL ÇAVDARLI  
e-mail : kemalcavdarli@sdu.edu.tr  
Telefon : 2114671  
Fax : 2114510  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Doğu Yerleşkesi 32260 ISPARTA  
Genel Bilgi : Ağız ve diş sağlığı teknikerleri, diş polikliniklerinde diş hekimi klinik yardımcısı olarak diş hekiminin tüm klinik çalışmalarında yardımcı olan sağlık teknikerleridir. Ağız ve diş sağlığı teknikeri diş hekimi için çalışma ortamını hazırlar, hastayı kabul eder ve tedavisi sırasında hekime ve hastaya yardımcı olur. Ağız ve diş sağlığı teknikerliği programının amacı, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın, nitelikli, çağdaş ve diş sağlığı alanında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir. Programı bitiren öğrencilere ön lisans diploması ve “Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri” unvanı verilir. Bu bölümden mezun olanlar bireysel çalışma imkânına sahip olmayıp diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde veya kamu kuruluşlarında çalışabilirler.  
Edinilen Ünvan : Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni  
Yeterlilik Düzeyi : Öğrencilerin mezun olabilmeleri için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini (96 ulusal kredi) başarıyla tamamlamış ve 4 lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olması gerekmektedir. Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve Ağız ve Diş SağlığıTeknikeri ünvanı verilir.  
Kabul Koşulları : Ağız ve Diş Sağlığ Programına giriş için ortaöğretim eğitimini (meslek liselerinden direkt geçiş) tamamlamış veya ulusal üniversite sınavında (üniversite öğrenci seçme sınavı, http://www.osym.gov.tr) yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Bu programa YGS-2 puan türü ile öğrenci alınmaktadır.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Ağız ve Diş Sağlığı Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında bu program için gerekli puanı elde etmiş öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin geçmiş öğrenimlerinin akademik tanınması ile ilgili Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne bakılabilir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Programı'nın hedefi, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; kendisini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; farklı düşünce ve kültürlere açık, sağlık sektöründe yer alan kamu kurum ve özel kuruluşlarda Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri olarak çalışabilen; diş hekimine yardımcı olabilecek nitelikli, mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış insan gücünü yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Bölümümüz henüz mezun vermemiştir.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : -  
Programın Amaçları : Ağız ve diş sağlığı alanında temel düzeyde teorik ve pratik bilgilerle donatılmış; ağız ve diş tedavileri sırasında diş hekimine yardımcı olan, diş hekiminin tüm klinik çalışmaları için gerekli muayene ve tedavi ortamını hazırlayan; sterilizasyon ve dezenfeksiyon bilgilerine sahip; dört elli diş hekimliği uygulamalarına hakim; meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalan; doğru iletişim kurma becerilerine sahip olan; kamu ve özel sektörde çalışabilen; insani değerlere saygı duyan ve insanlığa hizmeti ilke edinmiş; mesleki ve ahlaki etik kurallara uyan; kendine güvenen ve sorgulama yeteneğine sahip; hoş görülü, katılımcı ve sorumluluk sahibi; mesleki alandaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve gelişmeye açık ağız diş sağlığı teknikerleri yetiştirmek.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Vizenin %40 ı, Finalin %60 ı  
Mezuniyet Koşulları : Öğrencilerin mezun olabilmeleri için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini (96 ulusal kredi) başarıyla tamamlamış ve 4 lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olması gerekmektedir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı