Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01JFZ5101
Spektral Analiz
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5103
Jeofizikte Düz ve Ters Çözümleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5104
Jeofizikte İleri Programlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5105
Sayısal Süzgeç Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5106
Sayısal Çözümleme ve Jeofizikteki Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5107
Temel Mühendisliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5109
Sismik Yöntemlerde Yansıma Tekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5110
Sismik Veri İşlem
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5111
Etkisel Kutuplaştırma Yöntemi (IP)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5112
İleri Mühendislik Jeofiziği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5113
Elektro Manyetik (EM) Yöntemlerle Derinlik Sondajları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5114
Jeoteknik Mühendisliğinde Jeofizik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5115
Çevre Jeofiziği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5116
Gravite ve Manyetik Yöntemlerde Veri İşlem
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5117
Kuyu Jeofiziği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5118
Elektrik Yöntemlerde Derinlik Sondajları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5119
Dinamik Kaya Mekaniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5120
Teorik Sismolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5122
Mühendislik Sismolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5123
İleri Sismik Stratiğrafi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5124
Kaya ve Yer Manyetizması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5125
Zemin Dinamiğinde Özel Konular
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5126
Jeofizikte Doğrusal,Doğrusal Olmayan Denklem Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5127
Lineer Sistem Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5130
Sismolojide Kaynak Mekanizması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5131
Deprem Mekanizması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5132
Dalga Yayınım Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5133
İleri Sismo Tektonik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5134
Depremlerin Önceden Tahmini
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5136
İleri Sismoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5139
Potansiyel Yöntemlerde Trend Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5140
Potansiyel Yöntemlerde Kantitatif Yorumlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5141
İleri Sismik Görüntüleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5143
EM Radar ve Uygulamalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5144
İleri Deprem Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5145
Sismolojide Veri Toplama
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5146
Titreşimli Yapılarda Zemin Modellemesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5147
Jeoteknikte Sismik ve Jeoelektrik Yöntemlerde Modelleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5148
Zemin Sıvılaşması Analiz Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5151
Levha Tektoniği ve Jeodinamik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5152
Yerin Isıl Modellemesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5154
Sismik Kırılma Yorumlama Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5155
Yer Bilimlerinde Kuyu Logu Değerlendirme ve Yorumu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5156
İleri Elektrik ve Elektromanyetik Prospeksiyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5157
İki Boyutlu Özdirenç Modelleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5159
Türkiye ve Çevresinin Jeofiziksel Özellikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5160
Yüksek Çözünürlüklü Sismik Mevki Araştırma Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5161
İleri Gravite Yorumlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5162
İleri Manyetik Yorumlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ5163
Yüzey Dalgaları Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ6101
Silisiklastik Sekans Stratigrafi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ6102
Karbonat Sekans Stratigrafi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ6104
Deniz Jeofiziğinde Özel Konular
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ6105
Kuyu Görüntüleme Tekniği ve Çözümler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ6108
Makro ve Mikro Bölgelendirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ6109
Statik ve Dinamik Yöntemlerle Zemin Analizleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ6111
Jeofizik ve Jeodinamik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ6112
Sayısal Sinyal Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ6113
Sismolojide Ters ve Düz Çözüm
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ6114
Sismolojide Kaynak Mekanizması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ6115
Özdirençte Veri Toplama Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ6116
Elektrik Görüntüleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00372,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01JFZ6117
Jeofizikte Parametre Kestirimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ6118
MATLAB ile Jeofizik Veri Analizi ve Görselleştirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01JFZ6119
Jeofizikte Metasezgisel Yöntemlerle Parametre Kestirimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ7501
Seminer I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ7601
Seminer I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ7602
Seminer II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ8501
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01JFZ8601
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01JFZ9501
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ9502
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ9503
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ9504
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ9601
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ9602
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ9603
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ9604
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ9605
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ9606
Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ9607
Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ9608
Uzmanlık Alan Dersi VIII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00156,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01JFZ9609
Yapı Jeofiziği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01JFZ9999
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Toplam0,00552,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 4 3 4 4 4 5 3 4 3 4 5 5 0 0 0
Çevre Jeofiziği 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 0 0 0
Dalga Yayınım Teorisi 3 3 2 2 1 3 3 4 1 1 1 1 0 0 0
Deniz Jeofiziğinde Özel Konular 5 5 4 3 4 4 3 5 3 5 3 1 0 0 0
Deprem Mekanizması 3 3 4 3 4 5 5 5 3 3 2 0 0 0 0
Depremlerin Önceden Tahmini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamik Kaya Mekaniği 5 1 3 4 4 4 5 4 3 4 4 0 0 0 0
Elektrik Görüntüleme 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 0 0 0 0
Elektrik Yöntemlerde Derinlik Sondajları 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 0 0 0
Elektro Manyetik (EM) Yöntemlerle Derinlik Sondajları 4 5 4 5 4 5 4 4 3 3 4 2 0 0 0
EM Radar ve Uygulamalar 4 4 2 3 2 5 1 2 1 1 1 1 0 0 0
Etkisel Kutuplaştırma Yöntemi (IP) 1 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 3 0 0 0
Gravite ve Manyetik Yöntemlerde Veri İşlem 1 5 4 4 4 4 5 5 4 3 3 2 0 0 0
İki Boyutlu Özdirenç Modelleme 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 0 0 0 0
İleri Deprem Analizi 4 2 3 3 4 4 5 5 4 4 2 0 0 0 0
İleri Elektrik ve Elektromanyetik Prospeksiyon 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 0 0 0 0
İleri Gravite Yorumlama 2 5 4 3 3 4 5 5 4 4 4 3 0 0 0
İleri Manyetik Yorumlama 3 3 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 0 0 0
İleri Mühendislik Jeofiziği 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 0 0 0 0
İleri Sismik Görüntüleme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İleri Sismik Stratiğrafi 4 5 5 5 4 3 4 4 4 5 3 1 0 0 0
İleri Sismo Tektonik 4 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 0 0 0
İleri Sismoloji 4 2 3 5 4 4 5 5 4 4 3 0 0 0 0
Jeofizik ve Jeodinamik 2 1 2 3 3 4 4 2 3 2 3 0 0 0 0
Jeofizikte Doğrusal,Doğrusal Olmayan Denklem Analizi 3 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 0 0 0 0
Jeofizikte Düz ve Ters Çözümleme 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Jeofizikte İleri Programlama 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 2 0 0 0
Jeofizikte Metasezgisel Yöntemlerle Parametre Kestirimi 3 1 3 4 5 4 5 4 2 3 4 2 0 0 0
Jeofizikte Parametre Kestirimi 3 1 3 4 3 4 3 3 3 0 3 2 0 0 0
Jeoteknik Mühendisliğinde Jeofizik 5 2 4 5 4 4 4 4 4 5 4 0 0 0 0
Jeoteknikte Sismik ve Jeoelektrik Yöntemlerde Modelleme 5 2 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 0 0 0
Karbonat Sekans Stratigrafi 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 2 1 0 0 0
Kaya ve Yer Manyetizması 4 4 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 0 0 0
Kuyu Görüntüleme Tekniği ve Çözümler 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 0 0 0
Kuyu Jeofiziği 2 5 3 4 4 4 3 5 4 3 3 3 0 0 0
Levha Tektoniği ve Jeodinamik 1 1 3 3 3 2 4 3 2 3 2 2 0 0 0
Lineer Sistem Analizi 3 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 0 0 0 0
Makro ve Mikro Bölgelendirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATLAB ile Jeofizik Veri Analizi ve Görselleştirme 3 1 3 4 3 4 3 3 3 0 3 2 0 0 0
Mühendislik Sismolojisi 5 2 5 4 4 5 4 5 4 5 4 3 0 0 0
Özdirençte Veri Toplama Teknikleri 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 0 0 0 0
Potansiyel Yöntemlerde Kantitatif Yorumlama 2 3 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 0 0 0
Potansiyel Yöntemlerde Trend Analizi 2 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 0 0 0
Sayısal Çözümleme ve Jeofizikteki Uygulamaları 3 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 0 0 0 0
Sayısal Sinyal Analizi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0
Sayısal Süzgeç Tasarımı 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 0 0 0
Silisiklastik Sekans Stratigrafi 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 3 1 0 0 0
Sismik Kırılma Yorumlama Teknikleri 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 0 0
Sismik Veri İşlem 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0
Sismik Yöntemlerde Yansıma Tekniği 5 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 0 0 0
Sismolojide Kaynak Mekanizması 4 3 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 0 0 0
Sismolojide Kaynak Mekanizması 4 3 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 0 0 0
Sismolojide Ters ve Düz Çözüm 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 0 0 0
Sismolojide Veri Toplama 3 4 4 4 5 4 5 5 4 3 3 3 0 0 0
Spektral Analiz 3 1 3 4 3 4 3 3 3 0 3 2 0 0 0
Statik ve Dinamik Yöntemlerle Zemin Analizleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temel Mühendisliği 5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 0 0 0
Teorik Sismolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Titreşimli Yapılarda Zemin Modellemesi 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 0 0 0
Türkiye ve Çevresinin Jeofiziksel Özellikleri 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 0 0 0
Yapı Jeofiziği 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 0 0 0
Yer Bilimlerinde Kuyu Logu Değerlendirme ve Yorumu 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 0 0 0
Yerin Isıl Modellemesi 1 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Yüksek Çözünürlüklü Sismik Mevki Araştırma Teknikleri 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 0 0 0
Yüzey Dalgaları Analizi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zemin Dinamiğinde Özel Konular 5 1 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 0 0 0
Zemin Sıvılaşması Analiz Yöntemleri 5 1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 0 0 0