Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
02TDE1110
Anadolu ve Rumeli Ağızları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE1111
Osmanlı Türkçesi Grameri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Hazırlık Sınıfı
02TDE1112
Çağdaş Türk Lehçeleri I (Gagavuz Türkçesi)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE1114
Türkiye Türkçesinde Söz Öbekleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE1116
Osmanlı Türkçesinde Yabancı Unsurlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0018,00
Hazırlık Sınıfı
02TDE1118
Azerbaycan Türkçesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE1119
Türkmen Türkçesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE1120
Türkiye Türkçesinde Kelime Türleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE1121
Anadolu ve Rumeli Ağızlarında Ünlüler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE1122
Osmanlı Türkçesi Metinleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE1123
Ağız Çalışması Metodolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0036,00
Hazırlık Sınıfı
02TDE5101
Eski Türk Edebiyatında Nesir
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5102
Eski Türk Edebiyatında Tezkireler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5103
Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5104
Türkiye Türkçesi Şekil Bilgisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5105
Orta Türkçe'nin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5106
Orta Türkçenin Karşılaştırmalı Morfolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5107
Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Şiir Tahlilleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5108
Cumhuriyetten Bugüne Şiir Tahlilleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5109
Batı Edebiyatında Edebî Akımlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5110
Batı Edebiyatından Seçilmiş Mukayeseli Metinlerin Tahlili
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5111
Tanzimat'tan Servet-i Fünûn'a Eski Harfli Metinlerin Tahlili
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5112
Servet-i Fünûn Sonrası Eski Harfli Metinlerin Tahlili
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5113
Erken Dönem Türk Şiiri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5114
Klâsik Dönem Türk Edebiyatında Şiir Üslupları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5115
Eski Türk Edebiyatında Manzum Türler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5116
Eski Türk Edebiyatında Mensur Türler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5117
Hikâye ve Roman Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5118
Hikâye ve Roman İncelemeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5119
Yeni Türk Edebiyatı Eleştiri Teorileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5120
Yeni Türk Edebiyatı Uygulamalı Eleştiri Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5121
Eski Anadolu Türkçesi Grameri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5122
Eski Anadolu Türkçesi Metinleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5123
Türkiye Türkçesinde Kelime Grupları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5124
Türkiye Türkçesinin Söz Dizimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5125
Âşıklık Geleneği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5126
Mutasavvıf Şairler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5127
Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5128
Âşık Edebiyatı Temsilcileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5129
Anonim Halk Edebiyatında Nesir
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5130
Anonim Halk Edebiyatı Mahsulleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5131
İslamiyet Öncesi Türk Destanları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5132
İslamiyet Sonrası Türk Destanları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5133
Eski Türk Edebiyatının Kaynakları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5134
Divan Edebiyatında Mazmunlar ve Mefhumlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5135
Yeni Türk Edebiyatı Araştırma Metotları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5136
Çağdaş Türk Lehçe ve Şiveleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5137
Halk Edebiyatında Derleme Metodları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5138
Mesnevi Karşılaştırması
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5139
Yaşayan Türk Lehçeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5140
Türk Belagatinin Temel Kaynakları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00240,00
Hazırlık Sınıfı
02TDE5144
İmaj Eleştirisine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5145
Edebiyat Tarihi Dersleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5146
Kaynak Tenkidi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5147
17.yy Manzum Tarihi Metinler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5148
Karışık Dilli Eserler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5149
Mukayeseli Mesnevi İncelemeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5150
Orta Türkçenin Mukayeseli Grameri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5151
Türk Gramerciliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0048,00
Hazırlık Sınıfı
02TDE5152
Anadolu ve Rumeli Ağızlarının Grameri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
02TDE5153
Orta Türkçe Metinleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5154
Anlambilim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5155
Dilbilim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5156
Orhon Türkçesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5157
Estetik ve edebiyat
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5158
felsefe ve edebiyat
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5160
Biçimbilim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5161
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5162
Büyük Şairlerimiz
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5163
HAREZM TÜRKÇESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5164
KARAHANLI TÜRKÇESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5165
Orhon Türkçesi Grameri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5166
Orhon Türkçesi Metinleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5168
Tarih ve edebiyat
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5169
Mukayeseli Çağdaş Türk Lehçe ve Şivelerinin Fonetiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5170
Kuruluşundan Önce Batı Türkçesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE5171
Mukayeseli Çağdaş Türk Lehçe ve Şivelerinin Morfolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00102,00
Hazırlık Sınıfı
02TDE7502
Seminer (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE8502
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02TDE9501
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9502
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9503
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9504
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9505
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-4
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9506
Seminer (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9507
Oğuz Grubu Yazı Dillerinde Morfoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9508
Karşılaştırmalı Edebiyat
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9509
Anadolu ve Rumeli Ağızlarının Tasnifi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9510
Tarihî Kıpçak Türkçesi Grameri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9511
Masal Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9512
Klâsik Türk Edebiyatında Mesnevî
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9513
Tarihî Kıpçak Türkçesi Metinleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9514
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-3
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9515
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9516
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-4
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9517
Klâsik Belâgat
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9518
Klâsik Türk Şiiri Çözümleme Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9519
Seminer (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9520
Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9521
1980 Sonrası Türk Şiiri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9522
Halkbilimi Teori ve Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9523
Efsane Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9524
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9525
Halk Şiiri Metin Tahlilleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9526
Mitoloji ve Edebiyat
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9527
Mukayeseli Tezkire İncelemeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9528
Çağatay Şiirinin Teşekkülü ve Gelişimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9529
Modern Türk Tiyatrosu
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9530
Psikanaliz ve Edebiyat
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9531
Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları ve Problemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9532
Türk Köy Seyirlik Oyunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9533
Halk Edebiyatı Metinleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9534
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9535
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9536
Edebiyat Sosyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9537
İdil-Ural Bölgesi Türk Şiveleri Grameri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9538
Töre ve Gelenekler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9539
Oryantalistlerin Eski Türk Edebiyatı ve Kültürüyle İlgili Çalışmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9540
Geleneksel Türk Halk Bilgisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9541
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02TDE9542
Klâsik Belâgat ve Modern Teoriler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9543
Klâsik Türk Şiirinde Tipler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9544
Metinlerarasılık ve Göstergelerarasılık
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9545
İdil-Ural Bölgesi Türk Şiveleri Metinleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9546
Oğuz Grubu Yazı Dillerinde Fonetik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9547
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-3
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9548
Azeri Şiirinin Teşekkülü ve Gelişimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9549
Şiir Sanatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9550
Anadolu ve Rumeli Ağızlarının Grameri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9551
Klâsik Türk Edebiyatında Manzûm Türler
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00366,00
Hazırlık Sınıfı
02TDE9556
Batı Edebiyatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02TDE9557
Eski Yazılı Yeni Türk Edebiyatı Metinleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Toplam0,00840,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :