Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 1
03ANA5101
Anatomi Nomenkulatürü
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA5102
Osteologia
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA5103
Artrologia
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA5104
Myologia
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA5105
Systema Cardiovasculare
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA5106
Systema Respiratorium
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA5107
Systema Alimentarium
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA5108
Systema Urogenitale
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA5109
Glandulae Endocrinae
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA5110
Organe Sensoria
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA5111
Systema Nervosum Centrale
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA5112
Systema Nervosum Periphericum
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA5113
Anatomide Seçme Konular
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA5114
Genel Sistematik Anatomi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA6101
Osteologia
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA6102
Artrologia
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA6103
Myologia
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA6104
Systema Cardiovasculare
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA6105
Systema Respiratorium
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA6106
Systema Alimentarium
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA6107
Systema Urogenitale
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA6108
Glandulae Endocrinae
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA6109
Organo Sensoria
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA6110
Systema Nervosum Centrale
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA6111
Systema Nervosum Periphericum
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA6112
Baş Boyun Topografik Anatomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA6113
Gövde Topografik Anatomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA6114
Ekstremitelerin Topografik Anatomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA6115
Afferent ve Efferent Yollar
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA6116
Yüzeyel Baş Boyun Anatomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA6117
İleri Nöroanatomi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA6118
Artistik Anatomi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA6119
Anatomide Makroskobik Laboratuar Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA6120
Anatomide Mikroskobik Laboratuar Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA6121
Anatomide Araştırma ve Yayın İlkeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA6122
Araştırma ve Yayın İlkelerinde İstatistik
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA6123
Radyolojik Anatomi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA6124
Klinik Anatomi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA6125
Fonksiyonel Nöroanatomi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA6126
Hareket Sistemi Klinik Anatomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA6127
İç Organlar Sistemi Klinik Anatomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA7501
Seminer
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA7601
Anatomide Seminer-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA7602
Anatomide Seminer-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA8501
Tez Çalışması(Yüksek Lisans)-1
Zorunlu 0 30 Yazdır
03ANA8502
Tez Çalışması(Yüksek Lisans)-2
Zorunlu 0 30 Yazdır
03ANA8503
Tez Çalışması(Yüksek Lisans)-3
Zorunlu 0 30 Yazdır
03ANA8504
Tez Çalışması(Yüksek Lisans)-4
Zorunlu 0 30 Yazdır
03ANA8601
Tez Çalışması(Doktora)-1
Zorunlu 0 30 Yazdır
03ANA8602
Tez Çalışması(Doktora)-2
Zorunlu 0 30 Yazdır
03ANA8603
Tez Çalışması(Doktora)-3
Zorunlu 0 30 Yazdır
03ANA8604
Tez Çalışması(Doktora)-4
Zorunlu 0 30 Yazdır
03ANA8605
Tez Çalışması(Doktora)-5
Zorunlu 0 30 Yazdır
03ANA8606
Tez Çalışması(Doktora)-6
Zorunlu 0 30 Yazdır
03ANA8607
Tez Çalışması(Doktora)-7
Zorunlu 0 30 Yazdır
03ANA8608
Tez Çalışması(Doktora)-8
Zorunlu 0 30 Yazdır
03ANA9501
Uzmanlık Alan Dersi-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA9502
Uzmanlık Alan Dersi-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA9503
Uzmanlık Alan Dersi-3
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA9504
Uzmanlık Alan Dersi-4
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA9505
Uzmanlık Alan Dersi-5
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA9506
Uzmanlık Alan Dersi-6
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA9601
Uzmanlık Alan Dersi-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA9602
Uzmanlık Alan Dersi-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA9603
Uzmanlık Alan Dersi-3
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA9604
Uzmanlık Alan Dersi-4
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA9605
Uzmanlık Alan Dersi-5
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA9606
Uzmanlık Alan Dersi-6
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA9607
Uzmanlık Alan Dersi-7
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA9608
Uzmanlık Alan Dersi-8
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA9609
Uzmanlık Alan Dersi-9
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA9610
Uzmanlık Alan Dersi-10
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA9611
Uzmanlık Alan Dersi-11
Zorunlu 0 6 Yazdır
03ANA9612
Uzmanlık Alan Dersi-12
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00732,00
Toplam0,00732,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Afferent ve Efferent Yollar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Anatomi Nomenkulatürü 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Anatomide Araştırma ve Yayın İlkeleri 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Anatomide Makroskobik Laboratuar Yöntemleri 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Anatomide Mikroskobik Laboratuar Yöntemleri 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Anatomide Seçme Konular 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Anatomide Seminer-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anatomide Seminer-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araştırma ve Yayın İlkelerinde İstatistik 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Artistik Anatomi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Artrologia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Artrologia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Baş Boyun Topografik Anatomisi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Ekstremitelerin Topografik Anatomisi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Fonksiyonel Nöroanatomi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Genel Sistematik Anatomi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Glandulae Endocrinae 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Glandulae Endocrinae 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Gövde Topografik Anatomisi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Hareket Sistemi Klinik Anatomisi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
İç Organlar Sistemi Klinik Anatomisi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
İleri Nöroanatomi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Klinik Anatomi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Myologia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Myologia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Organe Sensoria 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Organo Sensoria 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Osteologia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Osteologia 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Radyolojik Anatomi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Systema Alimentarium 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Systema Alimentarium 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Systema Cardiovasculare 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Systema Cardiovasculare 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Systema Nervosum Centrale 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Systema Nervosum Centrale 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Systema Nervosum Periphericum 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Systema Nervosum Periphericum 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Systema Respiratorium 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Systema Respiratorium 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Systema Urogenitale 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Systema Urogenitale 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Yüzeyel Baş Boyun Anatomisi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0