Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
02MFD1111
Çevre Muhasebesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD1115
Maliyet Muhasebesinde Çağdaş Yaklaşımlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD1117
Uluslararası Denetim Standartları ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD1119
Muhasebe Kültürü ve Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD1125
Banka ve Sigorta Mevzuatı ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD1126
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD1128
Uzmanlık Alan Dersi-3 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD1130
Uzmanlık Alan Dersi-5 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD1131
Uzmanlık Alan Dersi -7 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD1132
Muhasebe Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD1133
Seminer -1 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD1136
Nicel Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD1137
Finansal Analiz ve Planlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD1138
Davranışsal Finans
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD1141
Finansal Ekonometri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD1144
İşletme Finansmanı Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0096,00
Hazırlık Sınıfı
02MFD1147
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD1148
Uzmanlık Alan Dersi-4 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD1149
Uzmanlık Alan Dersi-6 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD1150
Uzmanlık Alan Dersi-8 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD1151
Seminer-2 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD1153
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02MFD1157
Nitel Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD1159
Devlet Muhasebe Standartları ve Uygulaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD1160
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD1161
Uluslararası Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD1162
Denetimde Bilgi Teknolojileri Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD1163
Kurumsal Yönetim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD1164
Entegre Raporlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD1165
Finansal Strateji ve Politika
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD1166
Finansal Modelleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD1167
Uluslararası Finansman
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD1168
Sermaye Piyasası Mevzuatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD1169
Muhasebe ve Finans Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFD5108
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Uygulaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00138,00
Hazırlık Sınıfı
02MFY1110
Maliyet Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY1112
Sektörel Muhasebe Uygulamaları I
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY1113
Sektörel Muhasebe Uygulamaları I
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY1114
Bağımsız Denetim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY1116
Muhasebede Bilişim Teknolojileri Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY1118
Kurumsal Kaynak Planlaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY1120
Dönemsel Muhasebe ve Finansal Raporlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY1121
Muhasebe Hukuku
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY1122
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY1123
Finans Matematiği ve Excel Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY1124
Seminer -1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY1127
Vergi Muhasebesi ve Denetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY1129
Firma Değerleme ve İşletme Birleşmeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY1134
Muhasebe ve Finansal Yönetimde Araştırma Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY1135
Finansal Raporlama Standartları ve Uygulaması I
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY1139
Sermaye Piyasası Yatırım Araçları ve Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0096,00
Hazırlık Sınıfı
02MFY1140
İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
02MFY1142
Analitik Finansal Yönetim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY1143
Para ve Maliye Politikası Araçları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Hazırlık Sınıfı
02MFY1145
Uzmanlık Alan Dersi-3 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY1146
Uzmanlık Alan Dersi-4 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY1152
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02MFY1154
Menkul Kıymet Analizi ve Portföy Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY1155
Finansal Risk Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY1156
Gayrimenkul Yatırımları ve Değerlemesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY1158
Finansal Raporlama Standartları ve Uygulaması II
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY1170
BOBİ Finansal Raporlama Standartları ve Uygulaması I
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY1171
BOBİ Finansal Raporlama Standartları ve Uygulaması II
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0078,00
Hazırlık Sınıfı
02MFY1172
Muhasebe ve Finansal Yönetimde Bilimsel Araştırma Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
02MFY5101
Sermaye Maliyeti ve Yatırım Proje Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY5102
Stratejik Yönetim Muhasebesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY5103
İç Denetim ve Kontrol
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY5104
Finansal Teknikler ve Muhasebesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY5105
Adli Muhasebe ve Hile Denetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY5106
Bilişim Teknolojileri ve Finansal Raporlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY5107
Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY5109
İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY5110
Sektörel Muhasebe Uygulamaları II
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY5111
Şirketler Hukuku ve Muhasebesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY7501
Seminer
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MFY9502
Uzmanlık Alan Dersi -2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0072,00
Toplam0,00504,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :