Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01MKT1110
Dijital Endüstri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01MKT1111
Derin Öğrenme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT1112
Görüntü İşleme Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT1113
İleri Programlama Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT1114
Robotik Sistemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0024,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01MKT1115
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT1116
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT1117
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT1118
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT1119
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT1120
Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT1121
Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT1122
Uzmanlık Alan Dersi VIII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT1123
Seminer I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT1124
Seminer II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5101
İnsansı Robotlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5102
Sensörler Ve Veri Toplama Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5103
Rüzgâr Güç Üretim Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5104
Triboloji ve Malzeme Tasarımı Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5105
Yarıiletken Devre Elemanları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5106
Fotovoltaik Sistemler Ve Bileşenleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5107
İnce Film Kaplama Teknolojileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5108
Eviriciler ve Kontrol Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5109
Esnek Hesaplama ve Zeki Kontrol
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5110
Elektronik Enstrümantasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5111
İleri Teknoloji Malzemeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5112
Esnek Hesaplama ve Zeki Kontrol
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5113
Güneş Enerjisi ve Fotovoltaikler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5114
Doğrusal Sistemler Teorisi-II
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5115
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5116
Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5117
Yapay Görü Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5118
Yağlayıcılar ve Sürdürülebilirlik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5119
Yağlama ve Yağlayıcılar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5120
Bina Otomasyonu ve Enerji Verimliliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5121
Birleşik Enerji Sistem Dizaynı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5122
Bulanık Mantık Denetimi ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5123
Diferansiyel Akış Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5124
Doğrusal Olmayan Sistemler Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5125
Doğrusal Sistemler Teorisi-I
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5126
Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5127
Fotovoltaik Enerji Dönüştürücüler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5128
Fotovoltaik Sistem Mühendisliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5129
Güneş Hücrelerinin Fiziği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5130
Güneş Pilleri Ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5131
Hidrojen Temelli Enerji Sistemleri ve Yakıt Pillerinin Modellenmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5132
Hidrolik Pnömatik Sistemler ve Yazılımları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5133
İleri İnce Film Fiziği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5134
Kablosuz Sensör Ağları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5135
Kalite Kontrol Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5136
Mekatronik Sistemlerin Modellenmesi ve Kontrolü
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5137
Mikrodalga Tekniklerine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5138
Mikrodenetleyici Mimarisi ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5139
Mikroişlemci Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5140
Mühendislik Ekonomisi ve Süreç Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5141
Mühendislikte Hesaplama Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5142
Optoelektronik Temelleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5143
Programlanabilir Denetleyiciler
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00318,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01MKT5144
Makine Öğrenmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5145
Veri Analiz Yazılım ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT5146
Büyük Veri ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0018,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01MKT7501
Seminer I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT8501
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01MKT9501
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT9502
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT9503
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT9504
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MKT9999
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0066,00
Toplam0,00432,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bina Otomasyonu ve Enerji Verimliliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşik Enerji Sistem Dizaynı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulanık Mantık Denetimi ve Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Büyük Veri ve Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derin Öğrenme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferansiyel Akış Analizi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dijital Endüstri 3 5 4 5 4 4 5 2 3 4 4 0 0 0 0
Doğrusal Olmayan Sistemler Teorisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doğrusal Sistemler Teorisi-I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doğrusal Sistemler Teorisi-II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elektronik Enstrümantasyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon Sistemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esnek Hesaplama ve Zeki Kontrol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esnek Hesaplama ve Zeki Kontrol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eviriciler ve Kontrol Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fotovoltaik Enerji Dönüştürücüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fotovoltaik Sistem Mühendisliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fotovoltaik Sistemler Ve Bileşenleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Görüntü İşleme Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Güneş Enerjisi ve Fotovoltaikler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Güneş Hücrelerinin Fiziği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Güneş Pilleri Ve Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrojen Temelli Enerji Sistemleri ve Yakıt Pillerinin Modellenmesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrolik Pnömatik Sistemler ve Yazılımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İleri İnce Film Fiziği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İleri Programlama Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İleri Teknoloji Malzemeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İnce Film Kaplama Teknolojileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İnsansı Robotlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kablosuz Sensör Ağları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalite Kontrol Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makine Öğrenmesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mekatronik Sistemlerin Modellenmesi ve Kontrolü 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Mikrodalga Tekniklerine Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrodenetleyici Mimarisi ve Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikroişlemci Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mühendislik Ekonomisi ve Süreç Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mühendislikte Hesaplama Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optoelektronik Temelleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programlanabilir Denetleyiciler 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Robotik Sistemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rüzgâr Güç Üretim Sistemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sensörler Ve Veri Toplama Sistemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Triboloji ve Malzeme Tasarımı Sistemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veri Analiz Yazılım ve Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yağlama ve Yağlayıcılar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yağlayıcılar ve Sürdürülebilirlik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yapay Görü Sistemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yarıiletken Devre Elemanları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yenilenebilir Enerji Sistemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0