Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ADL-115
Temel Hukuk
Zorunlu 3 4 Yazdır
ADL-117
Anayasa Hukuku
Zorunlu 3 4 Yazdır
ADL-119
Kalem Mevzuatı İşlemleri ve UYAP
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
ADL-121
Klavye Kullanımı I
Zorunlu 3 5 Yazdır
ADL-123
Medeni Hukuk l
Zorunlu 3 4 Yazdır
ADL-125
Türk Yargı Teşkilatı
Zorunlu 2 3 Yazdır
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,5030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ADL-102
Ceza Hukuku
Zorunlu 3 3 Yazdır
ADL-106
Hukuk Dili ve Adli Yazışma
Zorunlu 2 2 Yazdır
ADL-112
Tebligat Hukuku
Zorunlu 2 2 Yazdır
ADL-118
Staj I
Zorunlu 0 4 Yazdır
ADL-126
Medeni Hukuk ll
Zorunlu 3 3 Yazdır
ADL-128
Klavye Kullanımı ll
Zorunlu 3 4 Yazdır
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
ADL-114
Avukatlık ve Noterlik Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
ADL-116
Etkili Konuşma ve İletişim
Seçmeli 2 3 Yazdır
ADL-120
Büro Yönetimi ve Halkla İlişkiler
Seçmeli 2 3 Yazdır
ADL-122
Eşya Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
ADL-124
Adalet Meslek Etiği
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
ADL-205
Ceza Muhakemesi Hukuku
Zorunlu 3 3 Yazdır
ADL-207
İcra Hukuku
Zorunlu 3 3 Yazdır
ADL-231
Medeni Usul Hukuku I
Zorunlu 3 3 Yazdır
ADL-233
İdare Hukuku
Zorunlu 3 3 Yazdır
ADL-235
Borçlar Hukuku
Zorunlu 3 3 Yazdır
ADL-237
İleri Düzey Bilgisayar ve Klavye Kullanma Teknikleri I
Zorunlu 2 3 Yazdır
ADL-211
Ticaret Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
ADL-213
Adli Yargı İşlemleri ve Uygulamaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
ADL-215
Arabuluculuk ve Tahkim Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
ADL-217
Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Uygulamaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
ADL-221
Polis ve Özel Güvenlik Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
ADL-223
Mahalli İdareler Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
ADL-225
Hızlı Okuma Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
ADL-227
Mesleki Yabancı Dil
Seçmeli 2 3 Yazdır
ADL-241
Muhasebe
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ADL-204
İflas Hukuku
Zorunlu 3 3 Yazdır
ADL-228
Staj II
Zorunlu 0 4 Yazdır
ADL-232
Medeni Usul Hukuku II
Zorunlu 2 3 Yazdır
ADL-234
İleri Düzey Bilgisayar ve Klavye Kullanma Teknikleri II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ADL-236
İnfaz Kurumları Yönetimi ve İnfaz Hukuku
Zorunlu 3 3 Yazdır
ADL-242
İdari Yargılama Hukuku
Zorunlu 3 3 Yazdır
ADL-212
İdari Yargı İşlemleri ve Uygulamaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
ADL-216
Vergi ve Harçlar
Seçmeli 2 3 Yazdır
ADL-218
Sağlık Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
ADL-220
Bankacılık Mevzuatı
Seçmeli 2 3 Yazdır
ADL-222
Adli Tıp
Seçmeli 2 3 Yazdır
ADL-224
Kriminoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
ADL-226
İmar Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
ADL-230
Kıymetli Evrak Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
ADL-240
Denetimli Serbestlik Tedbirleri ve Uygulaması
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Toplam91,50120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Süleyman DOST  
e-mail : suleymandost@sdu.edu.tr  
Telefon : 02462110061  
Fax : 02462370455  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. EMRAH DUMAN  
e-mail : emrahduman@sdu.edu.tr  
Telefon : 02462110068  
Fax : 02462370455  
Adres : Doğu Kampüsü Çünür/ISPARTA-  
Genel Bilgi : -Adalet Meslek Yüksekokulu başta mahkemeler olmak üzere avukat, noter, icra dairesi, cezaevi gibi kurumlardaki ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur.  
Edinilen Ünvan : Adalet Meslek Elemanı  
Yeterlilik Düzeyi : -  
Kabul Koşulları : -Adalet MYO'ya kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak/sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu’nda mevcuttur.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : -Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : -Adalet MYO eğitiminin genel hedefleri, hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak, hukuksal kurumları ve terimleri bilmek, hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazandırmak ve geliştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : -İcra Müdürü, İcra Müdür Yardımcısı, Katip, Mübaşir, İnfaz Koruma Memuru.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : -Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Hukuk Fakültelerine DGS sınavını kazanarak dikey geçiş yapabilir.  
Programın Amaçları : - Eğitimin amaçları adli işlerin yürütülmesinde yargılama vazifesini yapanlara destek olmak, mahkemelerin yargılama faaliyeti haricindeki diğer idari işleri ve yazı işlerini yapmak.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : -Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız  
Mezuniyet Koşulları : -Fakülteden mezun olabilmek için mevzuatta öngörülen süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması ile tamamlamak zorunludur. Genel Not Ortalaması, aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Dereceyi alabilmek/programı tamamlamak için akademik yılsonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : -Öğretim tam zamanlıdır.