Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
HAZ-001
Hazırlık Sınıfı
Seçmeli 0 0 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,000,00
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
EEH-105
Temel İlk Yardım
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
EEH-117
Engelli Hakları, Yasal Süreçler ve Sosyal Hizmet
Zorunlu 4 5 Yazdır
EEH-119
Temel Anatomi ve Fizyoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
EEH-121
Özel Gereksinim Grupları ve Özel Eğitim
Zorunlu 3 4 Yazdır
EEH-123
Temel Sağlık ve Hastalık Bilgisi
Zorunlu 2 4 Yazdır
EEH-125
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,5030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
EEH-116
Özel Gereksinimli Bireylerin Bakım Uygulamaları ve Rehabilitasyonu 1
Zorunlu 4 6 Yazdır
EEH-118
Özel Gereksinimli Bireylerin Gelişimi ve Özel Eğitim
Zorunlu 3 4 Yazdır
EEH-120
İşaret Dili 1
Zorunlu 3 3 Yazdır
EEH-122
Aile Eğitimi ve Uygulamaları
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
EEH-124
Meslek Etiği
Zorunlu 2 4 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,5030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
EEH-127
İşaret Dili 2
Zorunlu 3 3 Yazdır
EEH-131
Fiziksel ve Çoklu Yetersizlikten Etkilenen Bireylerin Bakım Uygulamaları ve Rehabilitasyonu
Zorunlu 3 3 Yazdır
EEH-239
Engelli Psikolojisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
EEH-245
Özel Gereksinimli Bireylerin Bakım Uygulamaları ve Rehabilitasyon II
Zorunlu 6 15 Yazdır
EEH-133
Eğitim ve Rehabilitasyonda Yenilikçi Yaklaşımlar
Seçmeli 3 3 Yazdır
EEH-135
Pozitif Yaklaşımlar ve İletişim Becerileri
Seçmeli 3 3 Yazdır
EEH-209
Toplum Sağlığı ve Sağlık Sistemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
EEH-211
Tamamlayıcı Tedavi ve Bakım
Seçmeli 3 3 Yazdır
EEH-213
Sağlık Sigortaları ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları
Seçmeli 3 3 Yazdır
EEH-217
Halk Sağlığı
Seçmeli 3 3 Yazdır
EEH-219
Türkiye'nin Toplumsal ve Kültürel Yapısı
Seçmeli 3 3 Yazdır
EEH-221
Beslenme
Seçmeli 3 3 Yazdır
EEH-225
Bilgi Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
EEH-227
Konuşma ve İşitme Engellilerin Rehabilitasyonu
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
EEH-126
Özel Gereksinimli Bireylerin Bakımı ve Rehabilitasyonu 3
Zorunlu 8 12 Yazdır
EEH-128
Gelişimsel Yetersizlikten Etkilenen Bireylerin Bakım Uygulamaları ve Rehabilitasyonu
Zorunlu 3 4 Yazdır
EEH-224
İş-Uğraş Terapisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
EEH-130
Temel İlaç Bilgisi ve Akılcı İlaç Kullanımı
Seçmeli 2 2 Yazdır
EEH-228
Hastalık Bilgisi
Seçmeli 2 2 Yazdır
EEH-230
Engelli Öğrenciler İçin Yetişkinliğe Geçiş
Seçmeli 2 2 Yazdır
EEH-232
Sosyal Hizmet ve Uygulamaları
Seçmeli 2 2 Yazdır
EEH-234
Engellilere Sosyal Hizmet
Seçmeli 2 2 Yazdır
EEH-236
Evde Bakım Hizmetleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
EEH-238
Sosyal sorumluluk Projeleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
EEH-240
Türkiye'de ve Dünyada Engelli Hizmetleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
Toplam84,00120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. SİNAN TARKAN ASLAN  
e-mail : sinanaslan@sdu.edu.tr  
Telefon :  
Fax : -  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. SİNAN TARKAN ASLAN  
e-mail : sinanaslan@sdu.edu.tr  
Telefon :  
Fax : -  
Adres : Menderes Mah. Dr.İsa KÖKLÜ Cad. No:44 32500 Eğirdir / Isparta / TÜRKİYE  
Genel Bilgi : - Dünya da hazır gıdaya yönelim ve artan kazalar sonucunda engelli birey sayısı giderek artmaktadır.Bu nedenle engelli bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde engelli bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin kişile ihtiyaç duyulmaktadır.iki yıl süren eğitim sonunda mezun olan öğrenciler sağlık kuruluşlarında Sağlık Teknikeri olarak çalışmaktadırlar.  
Edinilen Ünvan : -Engelli Bakım Teknikeri  
Yeterlilik Düzeyi : -Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye?de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Önlisans Programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden en az 150 ve daha yukarı puan almış olanların 2018 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bu programa yerleştirilmesi halinde kayıt hakkı kazanmaktadırlar.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : -Daha önce eğitim gördükleri programdan yatay geçiş yapan öğrenciler ile daha önce herhangi bir lisans yada önlisans programı tamamlamış öğrenciler başarılı oldukları derslerden ders kredilerinin ve içeriklerinin denk olması durumunda muaf tutulurlar.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : -Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Önlisans Programının hedefi, Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinde uzman olan sağlık profesyonellerine destek sunan, Engelli olan bireylerin günlük yaşam aktivitelerindeki gereksinimlerini karşılayan ve kolaylaştıran, Engelli haklarını bilen ve kamusal alanda haklarını uygulayabilen, Güçlü insan ilişkilerine sahip ve psikolojik destek verebilen, Sosyal yönü güçlü, engelliye yönelik iş ve uğraş terapisi yönünü güçlendiren,bilgi ve beceriye sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : -Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı resmi ve/veya ilgili özel kurumlarda istihdam edilebilme olanağına sahip olurlar.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : -İki yılı tamamlayan öğrenciler DGS ye girerek Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Fizyoterapist), Beslenme ve Diyetetik (Diyetisyen), Özel Eğitim Öğretmenliği ve Hemşirelik Bölümüne geçerek lisans eğitimlerine devam edebilirler.  
Programın Amaçları : -Programdan yararlanacak öğrencilerin, bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde engelli bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri olmalarını sağlamak programın temel amacını oluşturmaktadır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : -Arasınavın %40 ı yılsonu sınavının %60 ı hesaplanarak değerlendirme yapılır.  
Mezuniyet Koşulları : -Eğitim süresi boyunca zorunlu olan tüm dersleri almış olmak, Eğitim sırasında ve sonunda verilen stajı tamamlamış olmak, Programı en az 2.00 genel not ortalaması ve en az 120 AKTS ile tamamlamış olmak  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : -Tam zamanlı, Programa Dayalı Öğretim, Görsel ve Uygulamalı Öğretim.