Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
SOH-105
İnsan İlişkileri ve İletişim
Zorunlu 3 4 Yazdır
SOH-121
Hukukun Temel Kavramları
Zorunlu 2 2 Yazdır
SOH-123
Sosyal Hizmete Giriş I
Zorunlu 4 6 Yazdır
SOH-125
Psikoloji
Zorunlu 3 5 Yazdır
SOH-127
Sosyoloji
Zorunlu 3 5 Yazdır
SOH-129
Üniversite Kültürü
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
SOH-116
Sosyal Hizmete Giriş II
Zorunlu 4 6 Yazdır
SOH-126
İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I
Zorunlu 3 4 Yazdır
SOH-128
Mesleki Görüşme Teknikleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
SOH-130
Sosyal Politika
Zorunlu 3 3 Yazdır
SOH-136
Sosyal Sorunlar
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
UOS-812
Meslek Etiği
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
SOH-201
Sosyal Hizmet Mevzuatı ve Hukuku
Zorunlu 3 4 Yazdır
SOH-205
Sosyal Hizmet Yönetimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
SOH-211
Pozitif Psikoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
SOH-215
İnsan Hakları
Zorunlu 3 4 Yazdır
SOH-219
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
Zorunlu 3 4 Yazdır
SOH-233
İnsan Davranışları ve Sosyal Çevre II
Zorunlu 3 4 Yazdır
SOH-213
Göç ve Uyum
Seçmeli 3 3 Yazdır
SOH-221
Şiddet ve Mücadele Yöntemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
SOH-223
Afetlerde Sosyal Hizmet
Seçmeli 3 3 Yazdır
SOH-225
Yaşlılarda Sosyal Hizmet
Seçmeli 3 3 Yazdır
SOH-227
Dosyalama ve Arşivleme
Seçmeli 3 3 Yazdır
SOH-229
Temel İlk Yardım
Seçmeli 3 3 Yazdır
SOH-252
Halk Sağlığı
Seçmeli 3 3 Yazdır
SOH-254
Çalışma Psikolojisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
SOH-202
Sosyal Hizmet İlke ve Uygulamaları
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
SOH-212
Meslek Etiği
Zorunlu 3 3 Yazdır
SOH-214
Sosyal Psikoloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
SOH-216
Çatışma ve Stres Yönetimi
Zorunlu 4 4 Yazdır
SOH-224
Yoksulluk
Zorunlu 3 3 Yazdır
SOH-220
Suçluluk ve Sosyal Hizmet
Seçmeli 3 3 Yazdır
SOH-222
Engellilerle Sosyal Hizmet
Seçmeli 3 3 Yazdır
SOH-230
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
SOH-264
Madde Bağımlığı ve Sosyal Hizmet
Seçmeli 3 3 Yazdır
SOH-266
Örgüt Psikolojisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
SOH-270
Beden Eğitimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,5030,00
Toplam89,50120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. DEMİR DİNİPAK  
e-mail : demirdinipak@sdu.edu.tr  
Telefon : +90 246 313 25 20 - +90 246 313 25 22  
Fax : -+90 246 313 25 21  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. MUHAMMET BENER  
e-mail : muhammetbener@sdu.edu.tr  
Telefon : -Telefon: +90 246 313 25 20 - +90 246 313 25 22  
Fax : -+90 246 313 25 21  
Adres : -Menderes Mah. Dr.İsa KÖKLÜ Cad. No:44 32500 Eğirdir / Isparta / TÜRKİYE  
Genel Bilgi : -Modern toplum düzeninde insan ilişkilerinin niteliği, bireylerin veya ailelerin karşılaştığı sorunların üzerinden gelebilmesinde profesyonel yardım ve destek sağlanmasını gerekli kılmaktadır. Toplumda yaşadığı koşullar, kişisel özellikleri veya diğer sebeplerle dezavantajlı insanların sayısı günden güne artmaktadır. Bu durum ise dezavantajı sebebiyle sosyal yardım veya desteğe ihtiyaç duyan bireylere yönelik ihtiyaçlarının temini, işlevsizliğin giderilmesi veya asgari düzeye çekilmesi gibi hususlarda çalışmalarda bulunacak nitelikli personel ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Sosyal Hizmetin bir bilim ve bir meslek olarak ortaya çıkması ve gelişmesi bu paralelde gerçekleşmiştir. Ülkemizde sosyal hizmet uygulamalarının ihtiyaç duyduğu temel personel olan sosyal hizmet uzmanları/sosyal çalışmacılar en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya eşdeğerindeki yükseköğretim kurumlarında yetişmektedir. Aynı alanda ihtiyaç duyulan ara eleman yetiştirilmesi ise Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programlarında (Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü) gerçekleştirilmektedir.  
Edinilen Ünvan : Sosyal Hizmetler Ön Lisans Mezunu unvanı verilmektedir.  
Yeterlilik Düzeyi : -Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye?de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : -Liselerden mezun olanlar/olacaklar YKS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan sınava girmeleri ve yeterli puanı almaları gerekir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : -Daha önce eğitim gördükleri programdan yatay geçiş yapan öğrenciler ile daha önce herhangi bir lisans ya da önlisans programı tamamlamış öğrenciler başarılı oldukları derslerden ders kredilerinin ve içeriklerinin denk olması durumunda muaf tutulurlar.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : -Sosyal hizmete gereksinim duyan bireylere sosyal hizmet sunulurken teknik eleman olarak yardımcı olmak.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : -Sosyal Hizmet ön lisans programından mezun öğrenciler, başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve bağlı birimleri (Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Çocuk Evleri, Huzurevleri, Yaşlı Bakım Merkezleri, Sosyal Hizmet Merkezleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları vb.) olmak üzere kamu kurumlarında çalışabilme olanağına kavuşmaktadır. Ayrıca özel teşebbüse ait sosyal hizmet işletmelerinde görev alabilirler. Yine, mezunlarımız, sivil toplum örgütlerinin sosyal hizmet sunumlarında rol alabilirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : -İki yılı tamamlayan öğrenciler DGS ye girerek Sosyal Hizmet ve Sosyoloji bölümlerine geçerek lisans eğitimlerine devam edebilirler.  
Programın Amaçları : -Sosyal hizmet disiplininin bilgi, beceri ve değerler sistemini yaşam boyu öğrenme ilkesiyle hareket ederek rehber edinen; bireysel ve toplumsal ihtiyaçların teminine yönelik sosyal hizmet uygulamalarının hukuki bilgisine sahip ve bu doğrultuda insan hak ve özgürlüklerine taraf olan; toplumun dezavantajlı kesimleriyle iletişim kurarken meslek etiğini hayatının her kademesinde göz önünde bulundurabilen; kamu, özel ve sivil toplum sektöründe sosyal hizmetler sunan kurumların, hizmet sunum süreçlerini kolaylaştıracak, kaynakların verimli kullanılmasına aracılık edecek donanımlı bireyleri yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : -Arasınavın %40'ı yılsonu sınavının %60'ı hesaplanarak değerlendirme yapılır.  
Mezuniyet Koşulları : -Eğitim süresi boyunca zorunlu olan tüm dersleri almış olmak Eğitim sırasında ve sonunda verilen stajı tamamlamış olmak Programı en az 2.00 genel not ortalaması ve 120 AKTS ile tamamlamış olmak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : -Programa Dayalı Öğretim, Görsel ve Uygulamalı Öğretim. Tam zamanlı eğitim.