Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
SOH-129
Üniversite Kültürü
Zorunlu 2 2 Yazdır
TDS-105
Davranış Bilimleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
TDS-107
İşletme Bilimine Giriş
Zorunlu 2 2 Yazdır
TDS-109
Tıbbi Dokümantasyon
Zorunlu 3 4 Yazdır
TDS-111
Tıbbi Sekreterlik Bilgisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
TDS-113
Tıbbi Terminoloji
Zorunlu 2 3 Yazdır
TDS-115
Temel Anatomi Ve Fizyoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
TDS-117
Sağlık Hizmetlerinde İletişim
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TDS-108
Temel Sağlık Ve Hastalık Bilgisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
TDS-110
Yazışma Teknikleri
Zorunlu 2 2 Yazdır
TDS-112
Dosyalama Ve Arşivleme
Zorunlu 2 3 Yazdır
TDS-114
Sağlık Ekonomisine Giriş
Zorunlu 3 3 Yazdır
TDS-116
Mesleki Bilgisayar I
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
TDS-118
Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDS-120
Halk Sağlığı
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDS-122
Etkili Sunum Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDS-124
Protokol Bilgisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDS-126
Eleştirel Düşünme
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDS-128
Klavye Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDS-130
Yönetim ve Organizasyon
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDS-132
Pozitif Psikoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
TDS-215
Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler
Zorunlu 2 2 Yazdır
TDS-217
Sağlık Kurumları Yönetimi I
Zorunlu 4 4 Yazdır
TDS-219
Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
TDS-221
Büro Yönetimi
Zorunlu 2 2 Yazdır
TDS-223
Mesleki Bilgisayar II
Zorunlu 3 4 Yazdır
TDS-225
Sağlık Psikolojisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
SHM-202
İlk Yardım
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDS-229
Bioistatistik
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDS-231
Örgütsel Davranış
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDS-233
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDS-235
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDS-237
İş Sağlığı Ve Güvenliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDS-239
Çalışma Psikolojisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDS-241
Sağlık Kurumlarında Pazarlama
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
TDS-216
Sağlık Mevzuatı
Zorunlu 3 3 Yazdır
TDS-218
Yönetici Asistanlığı
Zorunlu 2 2 Yazdır
TDS-220
Sağlık Kurumları Yönetimi II
Zorunlu 4 4 Yazdır
TDS-222
Tıbbi Kayıt ve Hastane Otomasyonu
Zorunlu 4 4 Yazdır
TDS-224
Çalışma İlişkileri ve Etik
Zorunlu 2 2 Yazdır
TDS-238
Sağlık Sosyolojisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
TDS-226
Diksiyon Ve Güzel Konuşma
Seçmeli 2 2 Yazdır
TDS-228
Kariyer Ve Yaşam
Seçmeli 2 2 Yazdır
TDS-230
İnsan Kaynakları Yönetimi
Seçmeli 2 2 Yazdır
TDS-232
Kriz Ve Stres Yönetimi
Seçmeli 2 2 Yazdır
TDS-234
Toplam Kalite Yönetimi
Seçmeli 2 2 Yazdır
TDS-236
Türkiye’nin Toplumsal Ve Kültürel Yapısı
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Toplam94,00120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi SELDA LİMON  
e-mail : seldalimon@sdu edu tr  
Telefon : 0 246 313 11 02  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. MEHTAP ÖZTÜRK  
e-mail : mehtapozturk@sdu.edu.tr  
Telefon : 0 246 313 11 02  
Fax :  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 32500 Eğirdir Isparta Türkiye  
Genel Bilgi : Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 27.03.2019 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında; 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, meslek yüksekokulumuzda ‘Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik’ programının açılması uygun görülmüştür. Programımız da yeterli öğretim elemanı sağlanmış ve okulun fiziki şartları gelecek öğrencilerimize uygun hale getirilerek sektörde var olan tıbbi sekreter açığını gidermek için eğitim öğretime hazır bulunmaktadır. Programdan mezun olan öğrenciler, özel veya kamuya ait sağlık kuruluşlarının tıbbi birimlerinde (poliklinik, laboratuar, acil servis gb.) çalışabildikleri gibi idari birimlerde de (hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi) görev yapabilmektedir.  
Edinilen Ünvan : Programdan mezun olanlara Ön Lisans diploması ve YÖK Yürütme Kurulunun 27.07.1992 tarih ve 92.26.698 sayılı kararı gereğince Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) unvanı verilmektedir.  
Yeterlilik Düzeyi : Ön lisans derecesini alabilmek / programı tamamlamak için her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini takiben iki hafta süreli dönem sonu sınavları uygulanır. Buna ilaveten, öğrencinin kurum stajını tamamlamış olması da istenmektedir.  
Kabul Koşulları : Programa kabul edilmek için lise mezunu olmak gereklidir. Üniversite sınavından TYT puan türünden yeterli puanı almış olmak gerekir.Aynı zamanda programa Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarından da öğrenci kabul edilmektedir. Detaylı bilgiye https://erasmus.sdu.edu.tr/, mevlana.sdu.edu.tr, http://farabi.sdu.edu.tr/ web adreslerinden ulaşılabilmektedir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : •Öğrenmeye ve becerinin öğrenilmesine yönelik istekliliğin artırılması, •Ortak konulu anahtar becerileri desteklemek için öğretmeye ve öğrenmeye yönelik çeşitli yaklaşımların geliştirilmesi •Mesleki Eğitim ve Öğretim sistemlerinin ve uygulamalarının kalitesi ve çekiciliğini artırılması •Öğretim elemanlarının becerilerini ve yeterliliklerinin geliştirilmesi •Dil öğrenimi •Yükseköğretim kurumları ve işletmeler arasında işbirliğine odaklı projeler •İş piyasasının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Mesleki Becerilerin geliştirilmesi Lisans programlarına DGS şartları ile geçilebilecek programlar ÖSYM kılavuzunda belirtilmiştir. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama İşletmeciliği, Sağlık Yönetimi bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Sekreterlik alanında teorik ve uygulamalı bilgiye sahip, gelen hastaları karşılayarak uygun bölümlere girişini gerçekleştiren, mesleği ile ilgili teknik terimleri bilen, hastane otomasyonu sistemlerini kullanabilen, hasta ve hasta yakınları ile sağlıklı iletişim kurabilen, zamanı etkin kullanabilen, hızlı klavye kullanabilen, yazışma kurallarını bilen ve doğru şekilde uygulayan, organize etme kabiliyeti gelişmiş, hasta haklarını bilen, gözeten ve bunlara uygun davranabilen, ekip çalışmasına uygun olan sekreterlik mesleğinin gereklerini etik değerlere bağlı kalarak yerine getirecek donanımlı Tıbbi Sekreterler yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Özel veya kamuya ait sağlık kuruluşlarının tıbbi veya idari birimlerinde ve bunların yanı sıra; yataksız tedavi kuruluşları, özel sağlık poliklinikleri, il sağlık müdürlükleri, tıbbi araştırma e- yayın şirketleri, tıbbi malzeme firmaları, dispanserler, görüntüleme merkezleri ve doktor muayenehaneleri de mezunlarımızın istihdam alanları içerisindedir.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama İşletmeciliği, Sağlık Yönetimi bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.  
Programın Amaçları : Sağlık kurum ve kuruluşlarında tıbbi sekreterlik hizmetlerini yürütebilen, hastaların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen, tıbbi dokümanları hazırlayabilen, hazırlanan dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen ve arşiv düzenleyip geliştirebilen, hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan, ilgili kayıt işlemlerini yapabilen, çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan, sağlık hizmetlerinin temel ilke, süreç ve yönetimine vakıf, etkin iletişim kuran nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır.  
Mezuniyet Koşulları : Öğrencilerin mezuniyet hakkı elde edebilmeleri ve eğitime dahil oldukları programı tamamlamaları için öncelikle ders devam koşullarını yerine getirerek, ara sınav ve final sınavlarına girmeleri gerekmektedir. Akademik not ortalaması 2 ve üzeri olan, kurum stajının da içerisinde olduğu 120 AKTS kredilerini tamamlamaları halinde mezun olmaktadırlar.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı programa dayalı, görsel ve uygulamalı eğitim ve öğretim yapılmaktadır.