Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
CGE-101
Çocuk Gelişimi l
Zorunlu 2 2 Yazdır
CGE-103
Özel Eğitim l
Zorunlu 3 5 Yazdır
CGE-105
Psikolojiye Giriş
Zorunlu 2 2 Yazdır
CGE-107
Çocukta Sanat Yaratıcılık
Zorunlu 3 5 Yazdır
CGE-109
Aile Eğitimi
Zorunlu 2 2 Yazdır
CGE-111
O.Ö.E.’de Araç Geliştirme ve Öğretim Teknikleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
CGE-113
Eğitimde Drama
Zorunlu 2 2 Yazdır
CGE-115
Çocuk Bilim ve Teknoloji
Zorunlu 2 3 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
CGE-102
Çocuk Gelişimi ll
Zorunlu 2 3 Yazdır
CGE-104
Özel Eğitim ll
Zorunlu 2 5 Yazdır
CGE-106
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama l
Zorunlu 5 8 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
CGE-108
Çocukta Temel Tasarım
Seçmeli 2 2 Yazdır
CGE-112
Kaynaştırma Eğitimi
Seçmeli 2 2 Yazdır
CGE-116
Özel Eğitimde Drama
Seçmeli 2 2 Yazdır
CGE-110
Çocukta Beslenme
Seçmeli 3 3 Yazdır
CGE-114
İşletme Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
CGE-201
Çocukla İletişim
Zorunlu 2 3 Yazdır
CGE-203
Çocuk Hakları ve Koruma
Zorunlu 2 4 Yazdır
CGE-205
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama ll
Zorunlu 4 6 Yazdır
CGE-207
Eğitimde Araç Gereç Geliştirme
Zorunlu 3 4 Yazdır
CGE-211
Çocuk Edebiyatı ve Medya
Zorunlu 2 3 Yazdır
CGE-209
Çevre ve Koruma
Seçmeli 3 3 Yazdır
CGE-217
Çocuk Animatörlüğü
Seçmeli 2 3 Yazdır
CGE-221
Özel Gereksinimli Çocuklarda Cinsel Eğitim
Seçmeli 3 3 Yazdır
CGE-225
Çocuk ve Drama
Seçmeli 2 3 Yazdır
CGE-215
İlk Yardım
Seçmeli 3 4 Yazdır
CGE-223
Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
CGE-212
Öğrenme ve Öğretme Teknikleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
CGE-218
Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı
Zorunlu 3 3 Yazdır
CGE-226
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Zorunlu 3 3 Yazdır
CGE-230
Çocuk ve Müzik
Zorunlu 3 3 Yazdır
CGE-232
Seminer
Zorunlu 3 4 Yazdır
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
CGE-208
Çocuk ve Oyun
Seçmeli 2 2 Yazdır
CGE-210
Meslek Etiği
Seçmeli 2 2 Yazdır
CGE-214
Davranış Yönetimi
Seçmeli 2 2 Yazdır
CGE-220
Kişisel Gelişim
Seçmeli 2 2 Yazdır
CGE-222
Üstün Zekalı Çocukların Eğitimi
Seçmeli 2 2 Yazdır
CGE-224
Çocukta Bilim ve Teknoloji
Seçmeli 2 2 Yazdır
CGE-228
İşaret Dili
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0032,00
Toplam91,00122,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. MERVE AY  
e-mail : ecge@sdu.edu.tr  
Telefon : 02463131318  
Fax : -  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. MERVE AY  
e-mail : merveay@sdu.edu.tr  
Telefon : 02463131318  
Fax : 02463132521  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 32500 Eğirdir  
Genel Bilgi : Çocuk gelişimi, çocukların sağlıklı gelişimi için gerekli olan bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyinde nasıl kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun tüm gelişim alanlarının (psiko-motor, bilişsel, dil, sosyal duygusal ve özbakım) desteklenmesine ilişkin planlama ve uygulamayı hedef alan, çocuk sağlığı ve hastalıkları, özel gelişim gösteren çocukların gelişimleri ve uyumları, etkili iletişim becerileri, çocuğu tanıma teknikleri konularında bilimsel araştırmalar ışığında topluma güncel hizmet sunan bir bilim alanıdır.  
Edinilen Ünvan : Sağlık Teknikeri  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bologna süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 veya daha yüksek puan almış olmaları gerekmektedir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : 31.05.2012 tarihli 28309 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde yer alan madde 6, 7 ve 8 kapsamında Üniversiteye bağlı birimlerin bölüm ve programlarına kurum içi ve kurumlar arası yatay ve dikey geçiş yapma imkanı bulunmaktadır. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16195&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Çocuk Gelişimi Programı’nın hedefi, değişen bilim, teknoloji, eğitim ve sağlık gereksinimleri doğrultusunda 0-18 yaş sağlıklı/özel gereksinimli çocuk ve gençlerin gelişimine ve eğitimine destek veren, aileleri ve toplumu çocuğun sağlıklı gelişimi ve eğitimi konusunda aydınlatan bireyler yetiştirmektir. Aynı zamanda çocukların bakımı, korunması, eğitimini üstlenerek, mesleki sorumluluklarının bilincinde, etik değerlere bağlı, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, toplumsal olaylara duyarlı, farklılıklara ve insan haklarına saygılı çocuk gelişimciler yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Çocuk Gelişimi Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerin çocuk kliniklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlarda, çocuk yayınları ve oyuncaklarına ilişkin sektörlerde tasarımcı, çalışan ebeveynlerin çocuklarına çocuk bakım elemanı olarak istihdam olanağına sahip olmaktadırlar.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Çocuk gelişimi önlisans programından mezun olan çocuk gelişimi meslek elemanları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı'na girerek başarılı olmaları durumunda Yüksek  
Programın Amaçları : Çocuk gelişimi önlisans programının amacı, 0-18 yaş aralığındaki çocukların gelişimi, hakları ve eğitimine ilişkin temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olan; çocukların sağlığı konusunda gerekli olan ilkeleri tanıyan, özel gelişim gösteren çocukların ilgi ve gereksinimlerine ilişkin duyarlı ve bilgili, güncel eğitim anlayışlarına uygun öğretim tekniklerini kullanan, meslek etiğinin bilincinde, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş, eğitici oyuncaklar tasarlayan, çocukların sağlıklı gelişimine uygun beslenme ilkelerini izleyen, çocuklarla etkili iletişim kuran, topluma, aileye ve eğitimciye hizmet sunan nitelikli çocuk gelişimi meslek elemanı yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Çocuk gelişimi önlisans programında yer alan derslere ilişkin sınav ve değerlendirme kuralları, 31.05.2012 tarihli 28309 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde yer alan madde 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 dikkate alınır. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16195&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5  
Mezuniyet Koşulları : Çocuk gelişimi önlisans programından mezun olabilmek için, 31.05.2012 tarihli 28309 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde yer alan madde 15, 27 ve 30 dikkate alınır. Bu doğrultuda, bir öğrencinin izlemekte olduğu önlisans programından mezun olması için en az 120 kredi ders alması, 27 nci maddede belirtilen kanuni süre içinde eğitim-öğretim ders planında yer alan sayıda zorunlu/seçmeli ders alması ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 GNO ile tamamlaması zorunludur. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16195&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı