Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ECZ-101
Araştırma Yöntem Teknikleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
ECZ-103
Biyoloji 1
Zorunlu 2 3 Yazdır
ECZ-105
Eczacılığa Giriş ve Terminoloji
Zorunlu 2 3 Yazdır
ECZ-107
Eczacılıkta Kültürel ve Sosyal Etkinlikler
Zorunlu 2 3 Yazdır
ECZ-109
Genel Kimya I
Zorunlu 2 3 Yazdır
ECZ-111
Halk Sağlığı
Zorunlu 2 3 Yazdır
ECZ-113
İşaret Dili
Zorunlu 2 3 Yazdır
ECZ-131
Fizik
Zorunlu 2 3 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KRY-001
Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş
Zorunlu 1 2 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0032,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ECZ-102
Biyoistatistik
Zorunlu 2 3 Yazdır
ECZ-104
Biyoloji II
Zorunlu 2 3 Yazdır
ECZ-106
Eczacılık Tarihi ve Deontoloji
Zorunlu 2 3 Yazdır
ECZ-108
Eczacılıkta Etkili İletişim
Zorunlu 2 3 Yazdır
ECZ-110
Genel Kimya II
Zorunlu 2 3 Yazdır
ECZ-130
Tıbbi İlk Yardım
Zorunlu 2 3 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-165
Sağlık Bilimleri için Kalkülüs
Zorunlu 3 3 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
ECZ-201
Analitik Kimya I
Zorunlu 3 4 Yazdır
ECZ-203
Analitik Kimya I Lab.
Zorunlu 1,5 2 Yazdır
ECZ-205
Anatomi
Zorunlu 2 2 Yazdır
ECZ-207
Biyokimya I
Zorunlu 3 4 Yazdır
ECZ-209
Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
ECZ-223
Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Lab.
Zorunlu 1,5 2 Yazdır
ECZ-229
Moleküler Biyoloji
Zorunlu 2 3 Yazdır
ECZ-251
Organik Kimya I
Zorunlu 3 4 Yazdır
ECZ-231
İyi Laboratuvar Uygulamaları
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-233
Beslenme Biyokimyası
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-237
Antimikrobiyaller ve Akılcı Kullanımları
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-239
Eczacılıkta Sterilite, Hijyen ve Asepsi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-241
Sosyolojiye Giriş
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-243
Hukukun Temel İlkeleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-245
Bilim Tarihi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-247
Etkili Sunum Teknikleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-249
Eczacılıkta Topluma Hizmet Uygulamaları
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0033,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ECZ-202
Analitik Kimya II
Zorunlu 3 4 Yazdır
ECZ-204
Analitik Kimya II Lab.
Zorunlu 1,5 2 Yazdır
ECZ-206
Biyokimya II
Zorunlu 3 4 Yazdır
ECZ-208
Biyokimya Lab.
Zorunlu 1,5 2 Yazdır
ECZ-210
Farmasötik Botanik
Zorunlu 3 3 Yazdır
ECZ-232
Farmasötik Botanik Lab.
Zorunlu 1,5 2 Yazdır
ECZ-238
Fizyoloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
ECZ-242
Organik Kimya II
Zorunlu 3 4 Yazdır
ECZ-244
Patoloji
Zorunlu 2 2 Yazdır
ECZ-246
Vitaminler
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-248
Moleküler Biyolojide Özel Konular
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-250
Adli Biyolojideki Moleküler Uygulamalar
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-254
Enfeksiyon Hastalıkları
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-256
Klinik Mikrobiyoloji
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-258
Psikolojiye Giriş
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-260
Doğal Kaynakların İlaç Keşfindeki Rolü
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,5034,00
3. Sınıf Güz Dönemi (5. Yarıyıl)
ECZ-301
Farmakognozi I
Zorunlu 2 3 Yazdır
ECZ-303
Farmakognozi I Lab.
Zorunlu 1,5 2 Yazdır
ECZ-305
Farmakoloji I
Zorunlu 3 3 Yazdır
ECZ-307
Farmasötik Kimya I
Zorunlu 3 4 Yazdır
ECZ-309
Farmasötik Kimya I Lab.
Zorunlu 1,5 2 Yazdır
ECZ-311
Farmasötik Teknoloji I
Zorunlu 3 4 Yazdır
ECZ-313
Farmasötik Teknoloji I Lab.
Zorunlu 1,5 2 Yazdır
ECZ-315
Klinik Biyokimya
Zorunlu 2 3 Yazdır
ECZ-317
Staj I
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
ECZ-319
Excel Programı ile Veri Analizi İstatistiği
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-321
Sinyal İletimi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-323
Kanser Biyokimyası
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-325
Protein Yapı ve Aktivite İlişkisi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-327
Heterohalkalı Bileşikler
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-329
Bitkisel Çaylar
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-331
Etnobotanik
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-333
Tıbbi Bitkilerin Tarihçesi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-335
Mikrobiyota ve Mikrobiyom
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-337
İlaç ve Kozmetiklerde Mikrobiyolojik Kontrol
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-339
Radyofarmasi ve Radyofarmasötik Preparatlar
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,5030,00
3. Sınıf Bahar Dönemi (6. Yarıyıl)
ECZ-302
Farmakognozi II
Zorunlu 2 3 Yazdır
ECZ-304
Farmakognozi II Lab.
Zorunlu 1,5 2 Yazdır
ECZ-306
Farmakoloji II
Zorunlu 3 3 Yazdır
ECZ-308
Farmasötik Kimya II
Zorunlu 3 4 Yazdır
ECZ-310
Farmasötik Kimya II Lab.
Zorunlu 1,5 2 Yazdır
ECZ-312
Farmasötik Teknoloji II
Zorunlu 3 4 Yazdır
ECZ-314
Farmasötik Teknoloji II Lab.
Zorunlu 1,5 2 Yazdır
ECZ-316
Kromatografik Yöntemler ile İlaç Analizleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-318
Hormon Biyokimyası
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-320
Biyoaktivite Testleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-322
İlaç Etken Madde Sentez Tasarımı
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-324
İlaç Etken Maddelerinde Yapı Aydınlatma
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-326
Psikoaktif Bitkiler ve Mantarlar
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-328
Hayvansal Kaynaklı Droglar
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-330
Aşılar
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-332
Bakteriyofajlar
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-334
Çok Fazlı Sistemler
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı15,5030,00
4. Sınıf Güz Dönemi (7. Yarıyıl)
ECZ-401
Farmakognozi III
Zorunlu 2 3 Yazdır
ECZ-403
Farmakognozi III Lab.
Zorunlu 1,5 2 Yazdır
ECZ-405
Farmakoloji III
Zorunlu 2 3 Yazdır
ECZ-407
Farmasötik Kimya III
Zorunlu 3 3 Yazdır
ECZ-409
Farmasötik Kimya III Lab.
Zorunlu 1,5 2 Yazdır
ECZ-411
Farmasötik Teknoloji III
Zorunlu 3 3 Yazdır
ECZ-413
Farmasötik Teknoloji III Lab.
Zorunlu 1,5 2 Yazdır
ECZ-415
Farmasötik Toksikoloji I
Zorunlu 2 3 Yazdır
ECZ-417
Farmasötik Toksikoloji I Lab.
Zorunlu 1,5 2 Yazdır
ECZ-419
Klinik Eczacılık I
Zorunlu 3 3 Yazdır
ECZ-421
Staj II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ECZ-423
Analitik Metot Validasyonu
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-425
Gıda Katkı Maddeleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-427
Rekombinant DNA teknikleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-429
İlaç Nomenklatürü
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-431
Takviye Edici Gıdalar ve Nutrasötikler
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-433
Türkiye'nin Zehirli Bitkileri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-435
Medisinal Kimyada Biyoenformatik
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-437
Temel Farmakokinetik
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
4. Sınıf Bahar Dönemi (8. Yarıyıl)
ECZ-402
Akılcı İlaç Kullanımı
Zorunlu 2 2 Yazdır
ECZ-404
Farmakoloji IV
Zorunlu 2 3 Yazdır
ECZ-406
Farmasötik Biyoteknoloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
ECZ-408
Farmasötik Kimya IV
Zorunlu 2 2 Yazdır
ECZ-410
Farmasötik Kimya IV Lab.
Zorunlu 1,5 2 Yazdır
ECZ-412
Farmasötik Teknoloji IV
Zorunlu 3 3 Yazdır
ECZ-414
Farmasötik Teknoloji IV Lab.
Zorunlu 1,5 2 Yazdır
ECZ-416
Farmasötik Toksikoloji II
Zorunlu 2 3 Yazdır
ECZ-418
Farmasötik Toksikoloji II Lab.
Zorunlu 1,5 2 Yazdır
ECZ-420
Fitoterapi
Zorunlu 2 2 Yazdır
ECZ-422
Klinik Eczacılık II
Zorunlu 3 3 Yazdır
ECZ-424
Kozmetoloji
Zorunlu 0 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,5030,00
5. Sınıf Güz Dönemi (9. Yarıyıl)
ECZ-501
Bitirme Projesi I
Zorunlu 2 4 Yazdır
ECZ-503
Eczacılıkta Kariyer Yönetimi
Zorunlu 2 2 Yazdır
ECZ-505
Literatür Değerlendirme
Zorunlu 2 2 Yazdır
ECZ-507
Eczacılık Mevzuatı ve İşletmeciliği
Zorunlu 2 2 Yazdır
ECZ-509
Staj III
Zorunlu 2 2 Yazdır
ECZ-511
Güncel Moleküler Biyoteknoloji Uygulamaları
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-513
Kalıtsal Hastalıkların Moleküler Biyolojisi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-515
Çoklu İlaç Direncindeki Enzimler ve Antioksidanlar
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-517
Alkaloid Kimyası
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-519
Organik Reaksiyon Mekanizmaları
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-521
NMR Spektroskopisi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-523
Aromaterapi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-525
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedavi Yöntemleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-527
İlaç Etkileşimleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-529
Özel Durumlarda İlaç Kullanımı
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-531
Madde ve Uyuşturucu Bağımlılığı
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-533
Bitki Biyoteknolojisi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-535
Etnofarmasi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-537
Drogların Hazırlanması, Makroskopik ve Mikroskopik İncelenmesi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-539
Türkiye'nin Endemik Bitkileri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-541
Medisinal Kimyada Bilgisayar Uygulamaları
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-543
İlaç Metabolizması
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-545
Kan Ürünleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-547
Bakteri Genetiği
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-549
İlaç Endüstrisinde Ar-Ge ve Ölçek Büyütme
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-551
İlaç Endüstrisinde İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ve İyi Laboratuvar Uygulamaları
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-553
Denetimli Salım ve Yeni İlaç Taşıyıcı Sistemler
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-555
Farmasötik Nanoteknoloji
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-557
Eczacılıkta Mesleki Girişimcilik
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-559
Mesleki İngilizce
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-561
Hamilelik, Çocukluk ve Yaşlılık Döneminde İlaç Kullanımının Toksikolojik Önemi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-563
Çevresel Toksikoloji
Seçmeli 2 2 Yazdır
ECZ-565
Kozmetik Preparatlar ve Kullanıma Bağlı Toksisite Riski
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı10,0030,00
5. Sınıf Bahar Dönemi (10. Yarıyıl)
ECZ-502
Bitirme Projesi II
Zorunlu 3 8 Yazdır
ECZ-504
Staj IV
Zorunlu 22 22 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
Toplam214,00309,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Eczacılık Fakültesi
ECZ-801
Eczacılıkta Dozaj Şekilleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail : ezcacilikf@sdu.edu.tr  
Telefon : 2110332  
Fax : -  
AKTS Koordinatörü : Araştırma Görevlisi MERYEM KAPLAN  
e-mail : meryemkaplan@sdu.edu.tr  
Telefon : 2110332  
Fax : -  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 32000, Doğu Kampüsü, Çünür - Isparta, Türkiye  
Genel Bilgi : Eczacılık Fakültesi  
Edinilen Ünvan : Eczacı  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :