Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-180
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
Zorunlu 2 3 Yazdır
BEO-101
Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri
Zorunlu 2 2 Yazdır
BEO-103
İnsan Anatomisi ve Kinezyoloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
BEO-115
Eğitime Giriş
Zorunlu 2 3 Yazdır
BEO-117
Eğitim Sosyolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
BEO-121
Hareket Eğitimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
ENF-152
Bilişim Teknolojileri
Zorunlu 3 5 Yazdır
TUR-290
Türk Dili 1
Zorunlu 3 5 Yazdır
YBD-401
Yabancı Dil 1
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-280
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Zorunlu 2 3 Yazdır
BEO-102
Atletizm
Zorunlu 2 4 Yazdır
BEO-104
Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım
Zorunlu 2 2 Yazdır
BEO-106
Cimnastik
Zorunlu 2 4 Yazdır
BEO-110
Eğitim Psikolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
BEO-116
Eğitim Felsefesi
Zorunlu 2 3 Yazdır
BEO-118
Takım Sporları I
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-390
Türk Dili 2
Zorunlu 3 5 Yazdır
YBD-402
Yabancı Dil 2
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
BEO-201
Öğretim Teknolojileri
Zorunlu 2 3 Yazdır
BEO-203
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
BEO-209
Topluma Hizmet Uygulamaları
Zorunlu 2 3 Yazdır
BEO-213
Beden Eğitimi – Spor Öğrenme Öğretim Yaklaşımları
Zorunlu 2 3 Yazdır
BEO-215
Motor Gelişim
Zorunlu 3 3 Yazdır
BEO-217
Takım Sporları II
Zorunlu 2 4 Yazdır
MBD-601
Açık ve Uzaktan Öğrenme
Seçmeli 2 4 Yazdır
MBD-602
Çocuk Psikolojisi
Seçmeli 2 4 Yazdır
MBD-603
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Seçmeli 2 4 Yazdır
MBD-604
Eğitim Hukuku
Seçmeli 2 4 Yazdır
MBD-605
Eğitim Antroplojisi
Seçmeli 2 4 Yazdır
MBD-606
Eğitim Tarihi
Seçmeli 2 4 Yazdır
MBD-607
Eğitimde Drama
Seçmeli 2 4 Yazdır
MBD-608
Eğitimde Program Dışı Etkinlikler
Seçmeli 2 4 Yazdır
MBD-609
Eğitimde Program Geliştirme
Seçmeli 2 4 Yazdır
MBD-610
Eğitimde Proje Hazırlama
Seçmeli 2 4 Yazdır
MBD-611
Eleştirel ve Analitik Düşünme
Seçmeli 2 4 Yazdır
MBD-612
Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi
Seçmeli 2 4 Yazdır
MBD-613
Kapsayıcı Eğitim
Seçmeli 2 4 Yazdır
MBD-614
Karakter ve Değer Eğitimi
Seçmeli 2 4 Yazdır
MBD-615
Karşılaştırmalı Eğitim
Seçmeli 2 4 Yazdır
MBD-616
Mikro Öğretim
Seçmeli 2 4 Yazdır
MBD-617
Müze Eğitimi
Seçmeli 2 4 Yazdır
MBD-618
Okul Dışı Öğrenme Ortamları
Seçmeli 2 4 Yazdır
MBD-619
Öğrenme Güçlüğü
Seçmeli 2 4 Yazdır
MBD-620
Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama
Seçmeli 2 4 Yazdır
MBD-621
Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim
Seçmeli 2 4 Yazdır
MBD-622
Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme
Seçmeli 2 4 Yazdır
GKD-701
Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
Seçmeli 2 3 Yazdır
GKD-702
Beslenme ve Sağlık
Seçmeli 2 3 Yazdır
GKD-703
Bilim Tarihi ve Felsefesi
Seçmeli 2 3 Yazdır
GKD-704
Bilim ve Araştırma Etiği
Seçmeli 2 3 Yazdır
GKD-705
Ekonomi ve Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
GKD-706
Geleneksel Türk El Sanatları
Seçmeli 2 3 Yazdır
GKD-707
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
GKD-708
İnsan İlişkileri ve İletişim
Seçmeli 2 3 Yazdır
GKD-709
Kariyer Planlama ve Geliştirme
Seçmeli 2 3 Yazdır
GKD-710
Kültür ve Dil
Seçmeli 2 3 Yazdır
GKD-711
Medya Okuryazarlığı
Seçmeli 2 3 Yazdır
GKD-712
Mesleki İngilizce
Seçmeli 2 3 Yazdır
GKD-713
Sanat ve Estetik
Seçmeli 2 3 Yazdır
GKD-714
Türk Halk Oyunları
Seçmeli 2 3 Yazdır
GKD-715
Türk İşaret Dili
Seçmeli 2 3 Yazdır
GKD-716
Türk Kültür Coğrafyası
Seçmeli 2 3 Yazdır
GKD-717
Türk Musikisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
GKD-718
Türk Sanatı Tarihi
Seçmeli 2 3 Yazdır
BEO-501
Beden Eğitimi Öğretim Modelleri
Seçmeli 2 4 Yazdır
BEO-502
Beden Eğitimi Öğretiminde Drama
Seçmeli 2 4 Yazdır
BEO-503
Beden Eğitimi Sosyolojisi
Seçmeli 2 4 Yazdır
BEO-504
Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Eylem Araştırması
Seçmeli 2 4 Yazdır
BEO-505
Beden Eğitimi ve Spor Tarihi
Seçmeli 2 4 Yazdır
BEO-506
Biyomekanik
Seçmeli 2 4 Yazdır
BEO-507
Egzersiz Psikolojisi
Seçmeli 2 4 Yazdır
BEO-508
Geleneksel Türk Sporları
Seçmeli 2 4 Yazdır
BEO-509
Savunma Sporları
Seçmeli 2 4 Yazdır
BEO-510
Serbest Zaman Eğitimi
Seçmeli 2 4 Yazdır
BEO-511
Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi
Seçmeli 2 4 Yazdır
BEO-512
Temel Müzik Eğitimi
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı13,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
BEO-202
Türk Eğitim Tarihi
Zorunlu 2 3 Yazdır
BEO-204
Eğitimde Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
BEO-212
Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Programları
Zorunlu 2 3 Yazdır
BEO-214
Egzersiz Fizyolojisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
BEO-216
Ritim Eğitimi ve Dans
Zorunlu 2 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı11,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
BEO-301
Sınıf Yönetimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
BEO-303
Eğitimde Ahlak ve Etik
Zorunlu 2 3 Yazdır
BEO-311
Antrenman Bilgisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
BEO-313
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
BEO-315
Yüzme
Zorunlu 2 3 Yazdır
BEO-317
Takım Sporları III
Zorunlu 2 3 Yazdır
BEO-305
Seçmeli III (Meslek Bilgisi)
Seçmeli 2 4 Yazdır
BEO-307
Seçmeli III (Genel Kültür)
Seçmeli 2 3 Yazdır
BEO-309
Seçmeli III (Alan Eğitimi)
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı13,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
BEO-302
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Zorunlu 2 3 Yazdır
BEO-304
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
BEO-308
Seçmeli IV (Genel Kültür)
Zorunlu 2 3 Yazdır
BEO-312
Beceri Öğrenimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
BEO-314
Fiziksel Uygunluk
Zorunlu 3 3 Yazdır
BEO-316
Doğa Sporları
Zorunlu 2 3 Yazdır
BEO-318
Raket Sporları
Zorunlu 2 4 Yazdır
BEO-306
Seçmeli IV (Meslek Bilgisi)
Seçmeli 2 4 Yazdır
BEO-310
Seçmeli IV (Alan Eğitimi)
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0033,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
BEO-401
Öğretmenlik Uygulaması I
Zorunlu 5 10 Yazdır
BEO-403
Özel Eğitim ve Kaynaştırma
Zorunlu 2 3 Yazdır
BEO-409
Halk Oyunları
Zorunlu 2 3 Yazdır
BEO-411
Egzersiz ve Beslenme
Zorunlu 2 3 Yazdır
BEO-413
Eğitsel Oyunlar
Zorunlu 2 3 Yazdır
BEO-405
Seçmeli V (Meslek Bilgisi)
Seçmeli 2 4 Yazdır
BEO-407
Seçmeli V (Alan Eğitimi)
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı13,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
BEO-402
Öğretmenlik Uygulaması II
Zorunlu 5 10 Yazdır
BEO-404
Okullarda Rehberlik
Zorunlu 2 3 Yazdır
BEO-410
Beden Eğitimi ve Sporda Organizasyon ve Yönetim
Zorunlu 2 3 Yazdır
BEO-412
Sağlıklı Yaşam İçin Egzersiz Programlama
Zorunlu 2 3 Yazdır
BEO-414
Uyarlanmış Beden Eğitimi ve Spor
Zorunlu 2 3 Yazdır
BEO-406
Seçmeli VI (Meslek Bilgisi)
Seçmeli 2 4 Yazdır
BEO-408
Seçmeli VI (Alan Eğitimi)
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı13,0030,00
Toplam120,00243,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi OLCAY SALİCİ  
e-mail : olcaysalici@sdu.edu.tr  
Telefon : 02462114768  
Fax : 02462114788  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi OLCAY SALİCİ  
e-mail : olcaysalici@sdu.edu.tr  
Telefon : 02462114768  
Fax : 02462114788  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Öğretmenliği Bölümü, Doğu Kampüsü, Isparta, Türkiye, 32260  
Genel Bilgi : Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bu bölümde, beden eğitimi öğretmeni yetiştirebilmek için 8 dönem boyunca teorik ve uygulamalı olarak eğitim verilmektedir.  
Edinilen Ünvan : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : Bölüm tarafından belirlenen sınır puanı ve üzerindeki puanı, OSYM tarafından düzenlenen yüksek öğretime öğrenci alımı sınavından almış olmak ve yine bölüm tarafından belirlenen özel yetenek sınavına girerek açıklanan kontenjan içerisinde yer almak.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Bu bölüme, önceden belirlenmiş kontenjanlar dahilinde yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmektedir. Bu haktan faydalanmak isteyen öğrencilerin üniversitemizin her yıl açıkladığı yatay geçiş şartlarına uygun olması gerekir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları : 4 yıl Eğitimi Tamamlamak, 240 AKTS almak, Genel Not Ortalamasının en az 2.00 / 4.00 olması,  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
İnsan Anatomisi ve Kinezyoloji 3 0 0 4 0 5 0 3 0 3 0 0 0 0 0
Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 1 3 2 2 2 1 1 2 4 2 1 2 4 3 3
Eğitime Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitim Sosyolojisi 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Hareket Eğitimi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Bilişim Teknolojileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Dil 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Dil 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Takım Sporları I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitim Felsefesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atletizm 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 0 0
Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0
Cimnastik 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 0
Eğitim Psikolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretim Teknolojileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretim İlke ve Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topluma Hizmet Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Takım Sporları II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beden Eğitimi Öğretim Modelleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beden Eğitimi Öğretiminde Drama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beden Eğitimi ve Spor Tarihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyomekanik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egzersiz Psikolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geleneksel Türk Sporları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Savunma Sporları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbest Zaman Eğitimi 2 0 0 2 2 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0
Temel Müzik Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çocuk Psikolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitimde Proje Hazırlama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 1 0 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0
Karakter ve Değer Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müze Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okul Dışı Öğrenme Ortamları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğrenme Güçlüğü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beslenme ve Sağlık 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilim Tarihi ve Felsefesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilim ve Araştırma Etiği 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medya Okuryazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanat ve Estetik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Halk Oyunları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Musikisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beden Eğitimi – Spor Öğrenme Öğretim Yaklaşımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motor Gelişim 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 0 0 0
Ritim Eğitimi ve Dans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egzersiz Fizyolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Programları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitimde Araştırma Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Eğitim Tarihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0