Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
02FDB1110
Mantık Tarihi ve Gelişimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB1111
Platon Felsefesi ve Mantık
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB1112
Septik Düşünce ve Mantık
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0018,00
Hazırlık Sınıfı
02FDB1113
Hegel ve Tarih Felsefesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5101
Din Eğitiminde Öğrenmeyi Öğrenmek
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5102
Ahlak Eğitimi ve Öğretimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5103
Dini Sosyal Hizmet
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5104
Çağdaş Eğitim Akımları ve İslam
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5105
Din Eğitimi ve Problemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5106
Değerler Eğitimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5107
Yaygın Din Eğitimi ve Problemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5108
Mesleki Din Eğitimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5109
Eğitim Felsefesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5110
Örgün Eğitimde Din Eğitimi ve Problemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5111
Din Sosyolojisinin Meseleleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5112
Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5113
Din ve Sosyal Değişme
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5114
Din Sosyolojisi Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5115
Sosyal Bilimlerde Araştırma Metodları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5116
Uygulamalı Din Sosyolojisi Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5117
Klasik Dönem Din Sosyologları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5118
Osmanlı Ve Cumhuriyet Dönemi Din-Devlet İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5119
Dini Grup Sosyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5120
Çağdaş Din Sosyologları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5121
Osmanlı Dönemi Çağdaşlaşma Hareketleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5122
Evrensel Dinlerde Dini Gruplar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5123
Temel Sosyoloji Akımları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5124
Cumhuriyet Dönemi Çağdaşlaşma Hareketleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5125
İslâmî Psikolojiye Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5126
Türkiye'de Sosyoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5127
Tasavvuf Psikolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5128
Din Kaynaklı Sosyal Gruplar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5129
Psikolojinin Temel Kavramları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5130
Ayet ve Hadislerin Psikolojik Yorumu
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5131
İbadet Psikolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5132
Mistik Tecrübenin Psikolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5133
Din ve Şahsiyet İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5134
Değerler Psikolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5135
Dini İletişim ve Rehberlik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5136
Modern Psikoloji Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5138
İbadetin Psikososyal Fonksiyonları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5140
Sosyal Psikoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5142
Psikolojide Din Teorileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5143
Din Fenomenolojisi'ne Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5145
Dinlerde Misyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5147
Dini Etnoloji'ye Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5148
Din Fenomenolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5149
Dinlerde Uluhiyet ve Nübüvvet
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5150
Doğu Dinlerinde Misyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5151
Eski Ahid'e Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5152
Dini Etnoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5153
İslam Felsefesinin Temel Problemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5154
Uzlaştırmacı Yeni Dini Hareketler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5155
İslam Felsefesinde Ekoller ve Akımlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5156
Yeni Ahid'e Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5157
İbn Sina Felsefesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5158
Kutsal Kitaplar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5159
Farabi Felsefesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5160
İslam Felsefesinde Varlık ve Bilgi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5161
Din Felsefesinin Temel Kavramları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5162
İslam Felsefesinin Batı Felsefesine Etkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5163
İlkçağ ve Ortaçağ Din Felsefesi Metinleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5164
İbn Rüşd'de Metafizik Düşünce
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5165
Felsefe ve Din
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5166
Din Felsefesinde Tanrı Sorunu
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5167
Felsefe Problemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5168
17. yy'dan Günümüze Din Felsefesi Metinleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5169
Değerler Felsefesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5170
Din Felsefe İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5171
Etik Kuramları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5172
Din-Bilim İlişkisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5173
Bilim Tarihi ve Felsefesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5174
Etik ve Din Felsefesi Problemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5175
Epistemoloji ve Bilim Felsefesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5176
Bilim Felsefeleri ve Bilimler Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5177
Epistemoloji ve Mantıksal Analiz
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5178
Sistematik Felsefe
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5179
İnformal Mantık ve Felsefe
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5180
Ontoloji-Metafizik-Varlık Felsefesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5181
Klasik Mantık ve Düşünce
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5182
Siyaset Felsefesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5183
Klasik Mantığın Temel Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5184
Türkiye'de Felsefe Tarihi Çalışmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5185
Dil Felsefesi ve Mantık
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5186
Çağdaş Türk Düşüncesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5187
Bir Direnen Gelenek Olarak ''Cahiliye''
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5188
Mantıksal Analiz ve Din
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5190
Epistemik Mantık
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5192
Buddhist Mantık ve Din Felsefesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5193
Din Toplum İlişkisi: Osmanlı Dönemi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5194
Modern Dönemde Mantık
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5195
İslamın Sosyolojik Yorumu
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5196
Din Dili
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5198
Geleneksellik, Modernlik ve Din
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5200
Bölgesel Dini Gurup Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5202
Yeni Çağ Dini Topluluklar Sosyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB5204
Klasik Sosyoloji Metinleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6101
Cumhuriyet Öncesi Türk Eğitim Tarihine Genel Bakış
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6102
Cumhuriyet Dönemi Türk Eğitim Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6103
Osmanlı Dönemi Mesleki Din Eğitimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6104
Cumhuriyet Dönemi Mesleki Din Eğitimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6105
Din Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6106
Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6107
Türk Düşünce Tarihinde Ahlak Eğitim-Öğretimi ve Problemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6108
Cumhuriyet Dönemi Ahlak Eğitimi ve Öğretimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6109
Gelişim Dönemleri Özellikleri ve Din-Ahlak Öğretimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6111
Klasik Dönem Sosyolojik Din Teorileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6112
Din Eğitimi ve Öğretiminde Program Geliştirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6113
Dindarlığın Sosyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6114
Çağdaş Dönem Sosyolojik Din Teorileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6115
İlk Dönem Türk Sosyologları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6116
Türk Toplumunun Dindarlık Kriterleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6117
Sosyolojik Düşünce Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6118
Çağdaş Türk Sosyologları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6119
Türk Toplumunda Dini Gruplar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6120
Çağdaş Sosyoloji Teorileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6121
Cumhuriyet Öncesi Türk Modernleşmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6122
Türkiye'de Dini Grup Çalışmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6124
Cumhuriyet Dönemi Türk Modernleşmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6125
Sufi Psikolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6126
Bektaşilik ve Mevleviliğin Sosyolojik Yapısı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6127
Din Psikolojisinde Alan ve Metot Meselesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6128
Sufizm ve Psikiyatri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6129
Din ve Ruh Sağlığı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6130
Din Psikolojisinin Problemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6133
Değerler ve Din
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6134
Hayatın Anlamı ve Din
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6135
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6136
Dini Danışmanlık
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6137
Yahudi Dini, Tarihi ve Teolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6138
Hıristiyan Dini, Tarihi ve Teolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6139
Peygamberler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6140
Dinlerde Reformcular
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6141
Dini Çoğulculuk
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6142
Dinlerarası Diyalog
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6143
Batı Kaynaklı Yeni Dini Akımlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6144
Doğu Kaynaklı Yeni Dini Akımlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6145
Ortadoğu Dinleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6146
Çin-Hint Dinleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6147
Dinlerde Mesih ve Mehdi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6148
Dinlerde Okkült Bilgileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6149
İslam Ahlâk Felsefesinin Temel Problemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6150
İslâm Felsefesinde Metafizik Düşünce Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6151
İslâm Felsefesinde Metafizik Problemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6152
İslam Ahlâk Felsefesinde Ekoller
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6153
Estetik Kuramları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6154
İslam Felsefesinde Bilgi ve Yöntem
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6155
Türk-İslam Felsefesinde Siyaset ve Devlet Düşüncesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6156
Tanrı Alem ve İnsan İlişkisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6157
Tanrı ve Felsefe
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6158
Ahlak Felsefesinin Temel Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6159
Din Ahlak İlişkisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6160
Çağdaş Felsefe Akımları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6161
Yabancı Dilde Klasik Dönem Din Felsefesi Metinleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6162
Yabancı Dilde Çağdaş Din Felsefesi Metinleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6163
Çağdaş Batı Din Felsefesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6164
Çağdaş Türk Din Felsefesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6165
Osmanlı Düşüncesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6167
Çağımız ve Düşünsel Arka Planı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6168
Sanat Felsefesi Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6169
Çağdaş Felsefi Problemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6170
Dini Epistemoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6171
18-19. yy. Batı Felsefesi Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6172
Mantık Felsefesi Problemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6173
Bilgi Öğretisinin Temel Problemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6174
Anlam Sorunu ve Mantık
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6175
Mantık Felsefesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6176
Mantığa Yöneltilen Eleştiriler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6177
Mantık, Metafizik, Ontoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6178
Sosyolojiye Kuramsal Yaklaşımlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6179
İslam Düşüncesinde Mantık Geleneği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6180
Türkiye'de Geleneksel ve Modern Dini Eğilimler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6181
Değerler Sosyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6182
Türk Modernleşme Hayatının Gelişimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6183
Weber Sosyoljisi ve Türkiye'deki Etkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6185
Türkiye'deki İslamcılık Cereyanı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6187
Toplumsal Algının Yeniden Biçimlenişi: Vahiy Dönemi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,001044,00
Hazırlık Sınıfı
02FDB6188
Türk Kimliğinin Sosyolojik Temelleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
02FDB6189
İslam Felsefesinde Metafizik Şerhleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
02FDB6190
Din Öğretiminde Yansıtıcı Düşünme
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6191
Dinlerde Eskatoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6192
Medya ve Din Öğretimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0018,00
Hazırlık Sınıfı
02FDB6193
İslam Felsefesinde Teleolojik Düşünce
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
02FDB6194
İşraki Felsefe
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6195
Meryemoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6196
Maşrıkî Felsefe
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6197
Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim’de Peygamber Okumaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6198
Kafkasya ve Türk Cumhuriyetlerinde Dini Hayat
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6199
İslam Düşüncesi Üzerine
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6200
Mağripte Felsefe
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6201
Din Öğretiminde Yapılandırmacı Öğrenme
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6202
Dinlerde Eskatoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6203
Karşılaştırmalı Dinler Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6204
Din Öğretiminde Değerlendirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6205
Karşılaştırmalı Din Öğretimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6206
Din Öğretiminde İletişim Becerileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6207
Anadolu ve Rumeli'nin Sosyokültürel BakımdanTürkleşmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6208
Erken Dönem Hıristiyanlık
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6209
Dinler Tarihi Metodolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6210
Din Öğretimi Teknolojileri ve Materyalleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6211
Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6214
Din Öğretimi Teknolojileri ve Materyalleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6215
Dinler Tarihinin Gelişim Süreci
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6216
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6217
Dinlerde İbadet Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6218
Dinler ve Mitoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6219
Dinler ve Uluhiyet
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6220
Doğu ve Batı Kiliseleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6221
Bilimsel Araştırma Yöntem ve Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB6222
Manevi Danışmanlık ve Rehberlik
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00162,00
Hazırlık Sınıfı
02FDB7502
Seminer (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB7601
Seminer (Doktora )
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB7602
Seminer (Doktora )
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB8502
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02FDB8602
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02FDB9501
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB9504
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB9602
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB9604
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB9606
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-3
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB9608
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-4
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB9609
İslam Felsefesinde Ontolojik Problemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02FDB9610
İslam Düşüncesinde Bilgi Problemi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00126,00
Hazırlık Sınıfı
02FDB9611
Dini Gelişim Psikolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Toplam0,001392,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :