Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 2
04SAT1110
Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Mirası
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT1111
Doğa ve Evrensel Tasarım
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT1112
Kostüm Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0018,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
04SAT1113
Türk Kitap Sanatları Terminolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT1114
Orkestralama Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT1115
Müzik Analizleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT1116
Piyano Eğitimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT1117
müziğin dönemler ve akımlar bağlamında tarihsel gelişimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT1118
Uygulamalı Çağdaş Sanat Atölyesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT1119
Deneysel Resim Atölye
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT1120
Performans Sanatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT1121
Performans Sanatı ve Teknoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT1122
Kamusal Alanda Sanat
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0060,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
04SAT1124
Çok Seslendirme Çalışmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT1125
İleri Anadal Eğitimi (Flüt)
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT1126
Repertuar Çalışması (Flüt)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0018,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
04SAT6101
Yaratıcılık, Tasarım ve İnovasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6102
Sanatta Yaratıcılık ve Simülasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6103
Simülasyon Kuramı
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6104
Kültürlerarası İletişim
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6105
İletişim ve Kültür
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6106
Estetik Kuramları
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6107
Sanat Felsefesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6108
Göstergelerarası İletişim
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6109
Görsel Algı
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6110
Güncel Sanat Atölyesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6111
Metinlerarası Alışveriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6112
Resital
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6113
Sanat Atölyesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6114
Müzik Teknolojileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6115
Deneysel Fotoğraf Atölyesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6116
Deneysel Müzik
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6118
Çağdaş Sanat Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6119
Müzik Yorumculuğu
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6120
Türkiye?de Çağdaş Sanat Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6121
Deneysel Müziğe Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6122
Sinema Sanatında Yeni Yaklaşımlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6123
Fotoğraf ve İletişim
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6124
Göstergebilim ve Sanat
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6125
Sanatta Mekan ve Algı Sorunu
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6126
Tom Stoppard Tiyatrosu ve Metinlerarasılık
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6127
Sinema ve Sanat
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6128
İleri Web Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6130
İnteraktif Multimedya
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6131
Bilişsel Modeller
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6132
Tasarım ve Rıza Üretimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6133
Genel Göstergebilim
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6134
Sergi ve Koleksiyon Küratörlüğü
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6135
Tom Stoppard Tiyatrosu
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6136
Bilgisayarlı İllüstrasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6137
Web Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6138
Resim Atölye
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6139
Multimedya
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6140
Baskı Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6141
Rıza Üretimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6142
Sanat Kuramları ve Kavramları
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6143
Sanat ve Koleksiyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6144
Uygarlık ve Felsefe
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6145
Sanat Eleştirisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6146
İdeoloji ve Sanat
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6147
İllüstrasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6148
Geleneksel Türk Kumaşları
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6149
Seramik Atölyesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6150
Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokumalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6151
Teknoloji Tasarım
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6152
Popüler Kültür
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6153
Alan Araştırması
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6154
Dramatik Anlatımda Müzik
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6155
Baskı Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6156
Moda ve Pazarlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6157
Disiplinlerarası Etkileşim Bağlamında Heykel
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6158
Giyilebilir Sanat
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6159
Sanat Kuramları
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6161
Uygarlık Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6163
İletişim ve Kültür
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6167
El Dokumacılığında Desen
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6169
El Sanatlarında Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6171
Anadolu'da Bölgesel Dokumacılık
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6173
İmge ve İdeoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6175
İletişim Kuramları ve Haber Fotoğrafı
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6177
Fotoğraf ve Sosyoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6179
Sanat, Kitle İletişim ve Propaganda
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6181
Türk Halk Bilimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6183
Yaratıcılık, İşlevsellik ve Tasarım
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6187
Giysi ve Aksesuar Tasarımında Trend Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6189
Serbest Tekstil Sanatları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00420,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
04SAT6190
TÜRK KÜLTÜR TARİHİ VE SANATI
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6191
20. YY. MODA TASARIMINDA ÖNCÜ YAKLAŞIMLAR
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6192
SANAT ELEŞTİRİSİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6193
TÜRK SANATINDA MİTOLOJİSİ VE İKONOGRAFİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6194
Minyatür Sanatında Ekoller
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6195
MODA OLGUSU VE TASARIM
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6196
Celi Yazı Tasarımları
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6197
SANAT ELEŞTİRİSİ VE ANALİZİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6198
Tekstil Tasarımında Proje Geliştirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6199
SANAT ELEŞTİRİSİ VE SANAT EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6200
Tezhipli Yazma Eserlerde Kompozisyon Özellikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6201
Tasarım Atölye
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6202
TÜRK KÜLTÜR TARİHİNİN GELİŞME ÇAĞLARI
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6203
Yaratıcı Atölye
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6204
El Dokumacılığında Tasarım
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6205
Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokumalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6206
SANAT ELEŞTİRİSİ VE YÖNTEMLERİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6207
Tekstil Tasarımında Moda ve Sanat İlişkisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6208
SANAT ELEŞTİRİSİ VE SANAT EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6209
Özgün Tezhip Tasarımları
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6210
Kırsal Yöre Turizmi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6211
Lif Teknolojisinde Analiz ve Kontrol Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6212
TÜRK SANATINDA MİTOLOJİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6213
Türk El Sanatlarında Malzemenin Etkisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6214
Tekstil El Sanatları Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6215
Halı-Kilim Tasarım Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6216
Türk El Sanatlarında Malzemenin Etkisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6217
Kirkitli Dokuma Tekniklerinin Görsel Analizi ve Tasarıma Etkisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6218
Halı Kilim Tasarım Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6219
Kirkitli Dokuma Sanat Objeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6220
Tekstil El Sanatları Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6221
Piyano Pedagojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6222
Nitel Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6223
Teknik ve Akıllı Tekstillerin Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6224
Tasarımda Alternatif Yaklaşımlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6225
İleri Örme Teknolojisi ve Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6226
Tasarımda Özgünlük ve Yenilik
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6227
Teknik ve Akıllı Tekstillerin Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6228
piyano
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6229
Popüler Müzik Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00240,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
04SAT6230
Resim ve Sanat Atölye
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
04SAT6235
Tiyatro Sanatı ve Seyirci
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6236
Oyunculuk ve Dramaturgi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
04SAT6237
Tiyatral Anlatıda Uzam
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6238
Avangart Tiyatro
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6239
Sanat ve Tasarım
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6240
Popüler Kültür ve Estetik
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6241
Çağdaş Moda Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6242
Seramik Minerolojisi ve Mikro Yapısı
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6243
Çağdaş Lif Sanatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6244
Oyun Analizinde Uzamsal Çözümleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6245
Tasarımda Fotoğraf ve Resim İlişkisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6246
Değişen estetik anlayış ve Amorf Biçim Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6247
Sanatta Araştırma Yöntemleri ve Etik
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6248
Tiyatro Teorileri II
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6249
Tasarım ve Bozuk Tasarım Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6250
MEDYA VE MÜZİK
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6251
Sanatsal Kirkitli Dokumalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6252
Yeni Metinler Yeni Söylemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6253
Epik Tiyatro II
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6254
Görsel Metin Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6255
Sanatta Alıntılama
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6256
Absürd Tiyatro
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6257
DÜNYA MÜZİK KÜLTÜRLERİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6258
Teknik Tekstillerin Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6259
Serbest Seramik Tasarım Projesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6260
Shakespeare Tiyatrosuna Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6261
Keçe Tasarımı ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6262
Dokuma Sanatlarında Tasarım Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6263
MÜZİK SOSYOLOJİSİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6264
Yönetmenin Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6265
Farklı Kültürlerde Geleneksellik ve Geleneksel Sanatlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6266
20. Yüzyılda Sahne Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6267
Epik Tiyatro
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6268
1970 Sonrası Türkiye'de Sanat
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6269
Baskı Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6270
Giyilebilir Sanat Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6271
İletişim ve Kültür
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6272
Tiyatro Teorileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6273
Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6274
20. Yüzyılda Sahne Tasarımına Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6275
MÜZİK ESTETİĞİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6276
Sanat, Kitle İletişim Ve Propaganda
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6277
Sanatta Estetik değişim ve Bozuk Biçim Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6278
Endüstriyel Seramik Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6279
Dokusuz Yüzey Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6280
Modern Sanatta Temsil Sorunu ve Okuma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6281
Komedyanın Tarihi ve Türlerine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6282
Uygulamalı Resim Atölye
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6283
El Sanatları ve Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6284
Yeniden Üretim ve Dönüştürme Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6285
Sanat Tasarım Atölye
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6286
90 Sonrası Türk Oyun Yazarlığı
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6287
Yönetmenin Tarihi ve Çağdaş Tiyatro
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6288
Resim Atölye(YL)
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6289
Heykel Atölye(YL)
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6290
İleri Dokuma Tasarım
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6291
Deneysel Tasarım
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6292
Shakespeare Tiyatrosu
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6293
Çağdaş Türk Tiyatrosu
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6294
Komedyanın Tarihi ve Türleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6295
Fotoğraf ve Resim
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6296
Sanatın Temel Kavramı
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6297
Tekstil Tasarımında Proje Geliştirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6298
Moda Tasarımda Yeni Hammaddeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6299
Estetik Karşıtı Tasarım Üretimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00378,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
04SAT6300
Dokusuz Yüzey Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6301
Deneysel Grafik Tasarım
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6302
1970 Sonrası Türkiye'de Sanat
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT6303
Moda Tasarımda Yeni Hammaddeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0024,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
04SAT7601
Seminer-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT7602
Seminer-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT8602
Tez
Zorunlu 0 30 Yazdır
04SAT9501
Uzmanlık Alan Dersi-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT9502
Uzmanlık Alan Dersi-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT9503
Uzmanlık alan Dersi-3
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT9504
Uzmanlık alan Dersi-4
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT9505
Uzmanlık alan Dersi-5
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT9506
Uzmanlık Alan Dersi-6
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT9507
Uzmanlık Alan Dersi-7
Zorunlu 0 6 Yazdır
04SAT9508
Uzmanlık Alan Dersi-8
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0090,00
Toplam0,001266,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
1970 Sonrası Türkiye'de Sanat 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1970 Sonrası Türkiye'de Sanat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Yüzyılda Sahne Tasarımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Yüzyılda Sahne Tasarımına Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. YY. MODA TASARIMINDA ÖNCÜ YAKLAŞIMLAR 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
90 Sonrası Türk Oyun Yazarlığı 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Absürd Tiyatro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alan Araştırması 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Anadolu'da Bölgesel Dokumacılık 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Avangart Tiyatro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baskı Tarihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baskı Teknikleri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Baskı Teknikleri 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bilgisayarlı İllüstrasyon 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 0 0 0
Bilişsel Modeller 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 0 0 0
Celi Yazı Tasarımları 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 0 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çağdaş Lif Sanatı 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Çağdaş Moda Tarihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çağdaş Sanat Sorunları 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Çağdaş Türk Tiyatrosu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çok Seslendirme Çalışmaları 4 5 4 2 3 3 2 1 5 5 5 5 0 0 0
Değişen estetik anlayış ve Amorf Biçim Tasarımı 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Deneysel Fotoğraf Atölyesi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Deneysel Grafik Tasarım 5 5 5 5 5 5 4 4 5 0 0 0 0 0 0
Deneysel Müziğe Giriş 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Deneysel Müzik 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Deneysel Resim Atölye 5 5 4 4 3 5 4 1 4 4 4 0 0 0 0
Deneysel Tasarım 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Disiplinlerarası Etkileşim Bağlamında Heykel 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Doğa ve Evrensel Tasarım 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Dokuma Sanatlarında Tasarım Yöntemleri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Dokusuz Yüzey Tasarımı 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 0 0 0
Dokusuz Yüzey Tasarımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dramatik Anlatımda Müzik 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
DÜNYA MÜZİK KÜLTÜRLERİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
El Dokumacılığında Desen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
El Dokumacılığında Tasarım 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
El Sanatları ve Tasarımı 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 0 0 0 0
El Sanatlarında Araştırma Yöntemleri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
Endüstriyel Seramik Tasarımı 3 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 0 0 0 0
Epik Tiyatro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epik Tiyatro II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estetik Karşıtı Tasarım Üretimi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Estetik Kuramları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farklı Kültürlerde Geleneksellik ve Geleneksel Sanatlar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Fotoğraf ve İletişim 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Fotoğraf ve Resim 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Fotoğraf ve Sosyoloji 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Geleneksel Türk Kumaşları 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 0
Genel Göstergebilim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giyilebilir Sanat 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Giyilebilir Sanat Uygulamaları 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Giysi ve Aksesuar Tasarımında Trend Analizi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Görsel Algı 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Görsel Metin Analizi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Göstergebilim ve Sanat 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Göstergelerarası İletişim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Güncel Sanat Atölyesi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Halı Kilim Tasarım Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halı-Kilim Tasarım Yöntemleri 5 4 3 3 5 5 4 3 4 5 0 0 0 0 0
Heykel Atölye(YL) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
İdeoloji ve Sanat 4 2 2 1 1 1 4 2 4 5 3 3 2 0 0
İleri Anadal Eğitimi (Flüt) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
İleri Dokuma Tasarım 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İleri Örme Teknolojisi ve Tasarımı 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 0 0 0 0
İleri Web Tasarımı 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
İletişim Kuramları ve Haber Fotoğrafı 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
İletişim ve Kültür 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İletişim ve Kültür 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
İletişim ve Kültür 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
İllüstrasyon 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
İmge ve İdeoloji 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
İnteraktif Multimedya 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Kamusal Alanda Sanat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keçe Tasarımı ve Uygulamaları 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Kırsal Yöre Turizmi 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Kirkitli Dokuma Sanat Objeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirkitli Dokuma Tekniklerinin Görsel Analizi ve Tasarıma Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komedyanın Tarihi ve Türleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komedyanın Tarihi ve Türlerine Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kostüm Tarihi 1 2 4 4 3 3 4 4 5 5 3 0 0 0 0
Kültürlerarası İletişim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lif Teknolojisinde Analiz ve Kontrol Yöntemleri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
MEDYA VE MÜZİK 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 0 0 0 0
Metinlerarası Alışveriş 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Minyatür Sanatında Ekoller 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
MODA OLGUSU VE TASARIM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Moda Tasarımda Yeni Hammaddeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moda Tasarımda Yeni Hammaddeler 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 0 0 0
Moda ve Pazarlama 5 2 5 5 4 5 4 4 5 4 5 0 0 0 0
Modern Sanatta Temsil Sorunu ve Okuma Yöntemleri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Multimedya 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
müziğin dönemler ve akımlar bağlamında tarihsel gelişimi 2 2 3 4 1 5 1 5 5 5 5 0 0 0 0
Müzik Analizleri 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 0 0 0
MÜZİK ESTETİĞİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
MÜZİK SOSYOLOJİSİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
Müzik Teknolojileri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Müzik Yorumculuğu 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Nitel Araştırma Yöntemleri 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 2 0 0 0
Orkestralama Teknikleri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Oyun Analizinde Uzamsal Çözümleme 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Oyunculuk ve Dramaturgi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özgün Tezhip Tasarımları 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Performans Sanatı 5 1 3 2 3 4 2 1 4 4 2 2 0 0 0
Performans Sanatı ve Teknoloji