Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
FZY-101
Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme
Zorunlu 3 6 Yazdır
FZY-117
Fizyoterapi Yöntemleri 1
Zorunlu 4 9 Yazdır
IAY-113
Anatomi
Zorunlu 2 2 Yazdır
IAY-115
Fizyoloji
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
SHM-101
Tıbbi Terminoloji
Zorunlu 2 3 Yazdır
SPR-159
Fiziksel Aktivite ve Egzersiz
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
FZY-106
Tedavi Edici hareketler
Zorunlu 2 4 Yazdır
FZY-108
Fizyoterapi Yöntemleri 2
Zorunlu 3 8 Yazdır
FZY-110
Ortez Protez
Zorunlu 2 3 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-800
Üniversite Ortak Seçmeli
Zorunlu 2 3 Yazdır
FZY-132
Kas ve Hareket
Seçmeli 3 3 Yazdır
FZY-134
Kinezyoloji
Seçmeli 3 3 Yazdır
FZY-136
Anatomi 2
Seçmeli 2 3 Yazdır
SHM-201
İlkyardım
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
FZY-211
Romatizmal Hastalıklar Rehabilitasyonu
Zorunlu 3 5 Yazdır
FZY-213
Kardiyo-Pulmoner Rehabilitasyon
Zorunlu 3 6 Yazdır
FZY-219
Nörolojik Rehabilitasyon
Zorunlu 3 5 Yazdır
FZY-229
Ortopedik Rehabilitasyon
Zorunlu 3 5 Yazdır
ANS-207
Hastalıklar Bilgisi I
Seçmeli 2 3 Yazdır
SHM-206
Sistem Hastalıkları
Seçmeli 2 3 Yazdır
SHM-104
Meslek Etiği
Seçmeli 1 3 Yazdır
ANS-104
Parenteral Tedavi İlkeleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
FZY-217
Elektroterapi
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
FZY-206
Klinik Uygulama
Zorunlu 7 14 Yazdır
FZY-234
Hidroterapi-Balnoterapi
Zorunlu 3 5 Yazdır
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
FZY-212
Pediatrik Rehabilitasyon
Seçmeli 3 3 Yazdır
Fzy-218
Yaşlılarda rehabilitasyon
Seçmeli 3 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı13,0030,00
Toplam70,00120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
MYO-801
İşaret Dili
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-801
İşaret Dili
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-801
İşaret Dili
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. HANDAN ÇAĞLAR ÇAVDAR  
e-mail : handancavdar@sdu.edu.tr  
Telefon : 05060948410  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. HANDAN ÇAĞLAR ÇAVDAR  
e-mail : handancavdar@sdu.edu.tr  
Telefon : 05060948410  
Fax :  
Adres : zafer mahallesi kılıçarslan kampüsü yalvaç ısparta 32400  
Genel Bilgi : Fizyoterapi Teknikerligi Programı’nın amacı; iki yıllık ön lisans egitim sürecinde devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezlerinde eksikligi yogun olarak hissedilen çagdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yetenegi gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan saglıgına ve etik degerlere önem veren fizyoterapi teknikeri yetiştirmektir.  
Edinilen Ünvan : Physiotherapy Technician  
Yeterlilik Düzeyi : -  
Kabul Koşulları : Fizyoterapi Programına, Saglık Meslek Lisesinden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler veya normal liselerden mezun olup, Ögrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’nin ilgili türde belirlenen puanını alıp ÖSYM tarafından yerleştirilen ögrenciler kabul edilmektedir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Herhangi bir yüksekögretim kurumundan daha önce alınıp başarılı olunan ders, staj vb.nin transfer başvuruları MYO Yönetim Kurulu tarafından degerlendirilerek karara baglanır. Talep edilen ders, staj vb.nin transfer edilebilmesi için, daha önce alınan ders ile transfer edilecek MYO dersi kredilerinin eşit veya MYO dersi kredisinden yüksek olması; dersten başarılı olması ve devam koşulunu yerine getirmesi şartı aranır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Fizik tedavi ünitelerinde hastaların fizik tedavi uygulamalarını gerçekleştirecek sağlık teknikeri yetiştirmektir. Programın hedefi; sağlık kuruluşlarında, fizik tedavi ünitelerinde ve özel sektörde fizik tedavi işlemlerinin yürütülmesinde gerekli olan bilgi ve beceriyle donanmış sağlık personeli yetiştirmektir. Vizyonumuz kendi alanındaki her türlü yenilik ve gelişmeyi takip ederek öğrenci standartlarını ve eğitimin kalitesini yükseltmek ve böylece mesleği en üst seviyeye çıkartmaktır.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Fizik tedavi rehabilitasyon klinikleri, yataklı tedavi merkezleri, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti veren saglık kuruluşları, özel egitim ve rehabilitasyon merkezleri, huzur evleri, spor kulüpleri, mesleki rehabilitasyon merkezleri, kaplıca ve kür merkezleri, endüstri alanları, başta olmak üzere saglık ve saglıklı yaşamla ilgili hizmet veren tüm resmi ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Program mezunları, dikey geçiş sınavı (DGS) ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programını seçebilirler.  
Programın Amaçları : Bu programın amacı; başta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümleri ve klinikleri olmak üzere, üniversite ve devlet hastaneleri, özel hastaneler, sağlık merkezleri ve SPA/termal tesislerinde çalışmak üzere bilimsel donanıma sahip insan sağlığına ve etik değerlere önem veren “Fizyoterapi Teknikeri” yetiştirmektir. Hazırlanan program süresi 2 yıldır. Bu programdan mezun olan öğrencilere “Fizyoterapi” önlisans diploması verilecek olup, program mezunları, sağlık sektöründe fizyoterapist gözetiminde fizik tedavi uygulamalarına yardımcı olmak üzere görev alabileceklerdir. Program, müfredatındaki dersler ile öğrencilerin eğitim sonrasında daha kolay iş bulması ve lisans programlarına geçen öğrencilerin, geçtikleri programa kolayca uyum sağlayabileceği yeterlilikte işlenmektedir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : TC.SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI ögrenci sınav, ölçme ve degerlendirme yönetmeligine göre degerlendirilirler  
Mezuniyet Koşulları : Ögrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 2.00 ve daha yukarı olması, en az 80 lokal/120 AKTS kredilik egitim ögretim faaliyetini başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : tam zamanlı  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Tıbbi Terminoloji 5 5 5 4 5 1 1 5 5 5 5 0 0 0 0
Fizyoloji 5 4 4 5 5 4 5 3 5 5 0 0 0 0 0
Anatomi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0
Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme 5 3 5 4 3 5 4 4 5 4 0 0 0 0 0
Fiziksel Aktivite ve Egzersiz 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 0 0 0 0 0
Fizyoterapi Yöntemleri 1 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili I 5 4 5 4 4 3 0 5 5 5 0 0 0 0 0
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 0 0 0 0 0
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 0 0 0 0 0
Anatomi 2 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 1 1 1 1 5
Türk Dili II 4 5 3 5 5 4 5 5 4 4 0 0 0 0 0
İlkyardım 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortez Protez 5 5 4 3 3 3 3 3 4 3 0 0 0 0 0
Tedavi Edici hareketler 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 0 0 0 0
Fizyoterapi Yöntemleri 2 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 0 0 0 0 0
Hastalıklar Bilgisi I 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 0 0 0 0
Romatizmal Hastalıklar Rehabilitasyonu 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 0 0 0 0
Kardiyo-Pulmoner Rehabilitasyon 5 3 5 2 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
Nörolojik Rehabilitasyon 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 0 0 0 0
Ortopedik Rehabilitasyon 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 0 0 0 0 0
Meslek Etiği 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 0 0 0 0
Elektroterapi 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 3 0 0 0 0
Hidroterapi-Balnoterapi 5 5 3 4 4 4 5 3 2 4 0 0 0 0 0
Klinik Uygulama 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 0 0 0 0 0
Yaşlılarda rehabilitasyon 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 0 0 0 0 0
Kurum Stajı 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0