Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
02IYO1110
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1111
İşletmecilik ve Yönetim Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1112
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1113
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1114
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1115
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1116
Seminer (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1117
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1118
Sosyal Psikoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1119
Yönetim Araştırmalarında Nicel Yöntem ve Analizler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1120
Yönetim Araştırmalarında Nitel Yöntem ve Analizler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1121
Örgüt Kuramları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1122
Yönetim ve Organizasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1123
İş Yaşamında Etik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1124
İş Yaşamında Etik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1125
İş Yaşamında Etik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1126
İş Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1127
Yönetimde Güncel Yaklaşımlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1128
Kültürlerarası Yönetim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1129
Örgütsel İletişim ve Çatışma Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1130
Yönetim Psikolojisi ve Örgütsel Davranış
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1131
Liderlik Yaklaşımları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1132
Eleştirel Yönetim Çalışmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1133
İşletmelerde Bilimsel Araştırma Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1134
Sürdürülebilir Rekabet ve Verimlilik Stratejileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1135
Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00156,00
Hazırlık Sınıfı
02IYO1136
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1137
Örgütsel Davranış Teorileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1138
Örgütlerde Değişim ve Dönüşüm
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1139
Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1140
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1141
Motivasyon Teorileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1142
İleri Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1143
Pozitif Örgütsel Davranış
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1144
Organizasyon Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1145
Stratejik Yönetim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1146
Yönetim Felsefesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1147
Örgütler ve Kültür
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1148
Vaka Analizleri ile İnsan Kaynakları Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1149
Liderlik ve Ekip Stratejileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1150
Algı ve İtibar Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1151
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1152
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1153
Uzmanlık Alan Dersi-3 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1154
Uzmanlık Alan Dersi-4 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1155
Seminer (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1156
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IYO1157
Seminer-2 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00132,00
Toplam0,00288,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :