Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01CEV1110
Sağlık Kuruluşlarında Oluşan Tıbbi ve Tehlikeli Atıkların Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01CEV5103
Enstrümental Analiz Yöntemleri I
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV5106
Elementlerin Çevre Kimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV5120
Arıtma Süreçleri Hidroliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV5122
Özel ve Tehlikeli Atıklar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV5123
Katı Atıkların Biyolojik Yöntemlerle Arıtımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV5124
Atıklardan Biyogaz Üretimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV5126
Çevre Mühendisliğinde Yeni Arıtma Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV5127
Katı Atıklardan Madde ve Enerji Geri Kazanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV5128
Kirleticilerin Çevredeki Taşınımı ve Davranışı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV5129
Mikrobiyal Ekoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV5139
Su Kalitesi Değerlendirmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV5140
İleri Arıtma Teknolojileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV5141
Çevresel Taşınmazları Değerleme İlkeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV5142
Sürdürülebilir Su Kirliliği Kontrolü
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV5143
Endüsrtiyel Atıksuların Arıtılması ve Arıtım Teknolojileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0090,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01CEV5144
Enerji ve Çevre
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV5146
Su Kalite Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV5147
Genel İş Sağlığı ve Güvenliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV5148
Dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluşumu ve kontrolü
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV5149
Endüstriyel Gürültü Kontrolü
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV5150
Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonu ve Arıtma Çamuru Analiz Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV5151
Laboratuvar Güvenliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV5152
Kimyasal Risk Etmenleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV5153
Çevre Sağlığı ve Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV5154
Risk Analizi ve Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV5155
Aktif Çamur Prosesi ve İşletimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV5156
Arıtma Çamurlarından Nutrientlerin ve Metallerin Geri Kazanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV5157
Biyolojik Risk Etmenleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0078,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01CEV5158
Mühendislik Uygulamaları için İstatistik ve Olasılık
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV5159
Yüzeysel Su Kalitesi Modelleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV6102
Su Kimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV6111
Hidrolik Altyapı Sistemlerinin Matematiksel Modellemesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV6112
Aktif Çamur Modellemesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV6113
İleri Çevre Mikrobiyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV6114
Membran Biyoreaktörler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV6115
İçme Suyu ve Atıksu Arıtımında Membran Prosesleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV6116
Adsorpsiyon Prosesleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV6117
Mikro Kirleticilerin Çevredeki Etkileri ve Kontrolü
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV6118
Katı Atık Depolama Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV6119
Organik Atık Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV6120
Biyosorpsiyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV6121
Su Arıtımında İyon Değişimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV6122
Biyolojik Arıtma Süreçlerinin Modellenmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0090,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01CEV6123
Seramik Membran Prosesleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV6124
Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV6125
Yüzey Aktif Maddelerin Endüstriyel Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV6126
Seramik Membranların Yüzey Modifikasyonları ve Karakterizasyonu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV6127
Aktif Karbon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV6128
Entegre Kirlilik Önleme ve Temiz Üretim
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV6129
Endüstrilerde Eko-verimlilik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV6130
Nadir Toprak Elementlerinin Geri Kazanımı ve Çevresel Etkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV6131
Desalinasyon ve Membran Konsantrelerinin Arıtımı ve Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV6132
Çevre Mühendisliğinde Deneysel Tasarım ve Analiz Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV6133
Desalinasyon Prosesleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV6134
Atık Arıtımında Biyosurfaktanlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0072,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01CEV6135
Aktif Çamur Prosesinde İşletme Problemleri ve Çözümleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV6136
Aktif Çamur Prosesinde Mikroorganizmalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV6137
Kirleticilerin atmosferdeki dağılımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV6138
Hidrolik Çatlatma Atıksularının Arıtımı ve Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV7501
Seminer I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV7601
Seminer I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV7602
Seminer II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV8501
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01CEV8601
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01CEV9501
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV9502
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV9503
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV9504
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV9601
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV9602
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV9603
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV9604
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV9605
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV9606
Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV9607
Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV9608
Uzmanlık Alan Dersi VIII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV9609
ENDÜSTRİYEL BOYARMADDELER
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV9610
Çevre Mühendisliğinde Isı Aktarım İşlemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV9611
ENDÜSTRİYEL KİMYASALLAR
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV9612
Gaz Arıtmada Temel İşlemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV9613
Membran Biyoreaktörler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV9614
Atık Arıtımında Yeni İşlemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01CEV9615
Doğal Arıtma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00216,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01CEV9999
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Toplam0,00558,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Adsorpsiyon Prosesleri 3 5 4 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktif Çamur Modellemesi 5 5 3 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktif Çamur Prosesi ve İşletimi 4 4 4 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktif Çamur Prosesinde İşletme Problemleri ve Çözümleri 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktif Çamur Prosesinde Mikroorganizmalar 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktif Karbon 4 2 4 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arıtma Çamurlarından Nutrientlerin ve Metallerin Geri Kazanımı 4 3 3 3 2 4 0 0 0 0 4 3 3 3 2
Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonu ve Arıtma Çamuru Analiz Yöntemleri 5 5 5 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arıtma Süreçleri Hidroliği 5 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atık Arıtımında Biyosurfaktanlar 4 3 3 3 2 3 0 0 0 4 3 3 3 2 3
Atık Arıtımında Yeni İşlemler 5 4 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıklardan Biyogaz Üretimi 5 4 3 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 5 4 5 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyolojik Arıtma Süreçlerinin Modellenmesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyolojik Risk Etmenleri 3 4 4 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyosorpsiyon 4 3 3 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çevre Mühendisliğinde Deneysel Tasarım ve Analiz Uygulamaları 5 5 3 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çevre Mühendisliğinde Isı Aktarım İşlemleri 3 3 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çevre Mühendisliğinde Yeni Arıtma Uygulamaları 4 4 5 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çevre Sağlığı ve Yönetimi 3 4 3 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çevresel Taşınmazları Değerleme İlkeleri 4 4 5 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desalinasyon Prosesleri 5 4 5 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desalinasyon ve Membran Konsantrelerinin Arıtımı ve Yönetimi 5 4 5 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluşumu ve kontrolü 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doğal Arıtma Yöntemleri 5 4 3 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementlerin Çevre Kimyası 4 5 4 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endüsrtiyel Atıksuların Arıtılması ve Arıtım Teknolojileri 5 5 4 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endüstrilerde Eko-verimlilik 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENDÜSTRİYEL BOYARMADDELER 1 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endüstriyel Gürültü Kontrolü 4 3 4 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENDÜSTRİYEL KİMYASALLAR 1 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Enerji ve Çevre 4 5 4 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enstrümental Analiz Yöntemleri I 4 5 4 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entegre Kirlilik Önleme ve Temiz Üretim 5 5 5 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaz Arıtmada Temel İşlemler 3 4 3 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel İş Sağlığı ve Güvenliği 2 2 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrolik Altyapı Sistemlerinin Matematiksel Modellemesi 4 5 3 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrolik Çatlatma Atıksularının Arıtımı ve Yönetimi 5 5 5 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İçme Suyu ve Atıksu Arıtımında Membran Prosesleri 4 4 3 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İleri Arıtma Teknolojileri 4 3 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İleri Çevre Mikrobiyolojisi 4 2 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katı Atık Depolama Teknikleri 4 4 5 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katı Atıklardan Madde ve Enerji Geri Kazanımı 4 3 4 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katı Atıkların Biyolojik Yöntemlerle Arıtımı 5 4 4 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimyasal Risk Etmenleri 3 4 4 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirleticilerin atmosferdeki dağılımı 5 5 5 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirleticilerin Çevredeki Taşınımı ve Davranışı 4 4 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirlilik Önleme ve Kontrolü 5 5 3 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratuvar Güvenliği 4 3 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Membran Biyoreaktörler 4 4 3 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Membran Biyoreaktörler 4 4 3 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikro Kirleticilerin Çevredeki Etkileri ve Kontrolü 4 4 5 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrobiyal Ekoloji 4 2 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mühendislik Uygulamaları için İstatistik ve Olasılık 3 4 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nadir Toprak Elementlerinin Geri Kazanımı ve Çevresel Etkileri 5 3 3 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organik Atık Yönetimi 4 3 4 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özel ve Tehlikeli Atıklar 3 4 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risk Analizi ve Yönetimi 4 4 5 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Kuruluşlarında Oluşan Tıbbi ve Tehlikeli Atıkların Yönetimi 5 4 5 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seramik Membran Prosesleri 2 3 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seramik Membranların Yüzey Modifikasyonları ve Karakterizasyonu 4 3 3 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Su Arıtımında İyon Değişimi 4 3 3 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Su Kalite Yönetimi 5 5 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Su Kalitesi Değerlendirmesi 4 3 4 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Su Kimyası 5 4 4 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülebilir Su Kirliliği Kontrolü 3 4 5 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yüzey Aktif Maddelerin Endüstriyel Uygulamaları 4 2 5 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yüzeysel Su Kalitesi Modelleme 5 5 3 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0