Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 2
03HAL1110
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL1111
Temel Halk Sağlığı ve Sağlık Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
03HAL5101
Temel Halk Sağlığı
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL5102
Sağlık Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL5103
Ana Sağlığı ve Aile Planlaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL5104
Çocuk Sağlığı
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL5105
Biyoistatistik ve Bilgisayar Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL5106
Temel Epidemiyoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL5107
Araştırma Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL5108
Genel Beslenme İlkeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL5109
Çevre Sağlığı
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL5110
Sağlık Eğitimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL5111
İş Sağlığı
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL5112
Halk Sağlığı ve Antropoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0072,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
03HAL6101
Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL6102
Sağlık Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL6103
Biyoistatistik ve Bilgisayar Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL6104
Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL6105
Çocuk Sağlığı
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL6106
Çevre Sağlığı
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL6107
İş Sağlığı
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL6108
Yaşlı Sağlığı ve Kronik Hastalıkların Epidemiyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL6109
Sağlık Eğitimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL6110
Halk Sağlığı Uygulamaları I
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL6111
Halk Sağlığı Uygulamaları II
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL6112
Okul Sağlığı ve Adölesan Sağlığı
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL6113
Afetlerde Sağlık Hizmetleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL6114
Halk Sağlığı ve Etik
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL6115
Halk Sağlığı ve Sosyal Hizmetler
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL6116
Hastane Enfeksiyonları Epidemiyolojisi ve Kontrolü
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL6117
Klinik Epidemiyoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL6118
Sağlık Ekonomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00108,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
03HAL7501
Seminer (Y. Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
03HAL7601
Seminer I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL7602
Seminer II
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL7603
Seminer II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0018,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
03HAL8501
Tez Çalışması(Yüksek Lisans)-1
Zorunlu 0 30 Yazdır
03HAL8502
Tez Çalışması(Yüksek Lisans)-2
Zorunlu 0 30 Yazdır
03HAL8503
Tez Çalışması(Yüksek Lisans)-3
Zorunlu 0 30 Yazdır
03HAL8504
Tez Çalışması(Yüksek Lisans)-4
Zorunlu 0 30 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00120,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
03HAL8601
Tez Çalışması I
Zorunlu 0 30 Yazdır
03HAL8602
Tez Çalışması II
Zorunlu 0 24 Yazdır
03HAL8603
Tez Çalışması III
Zorunlu 0 30 Yazdır
03HAL8604
Tez Çalışması IV
Zorunlu 0 30 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00114,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
03HAL9501
Uzmanlık Alan Dersi-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL9502
Uzmanlık Alan Dersi-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL9503
Uzmanlık Alan Dersi-3
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL9504
Uzmanlık Alan Dersi-4
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL9505
Uzmanlık Alan Dersi-5
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL9506
Uzmanlık Alan Dersi-6
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0036,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
03HAL9601
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL9602
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL9603
Uzmanlık Alan Dersi III
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL9604
Uzmanlık Alan Dersi IV
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL9605
Uzmanlık Alan Dersi V
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL9606
Uzmanlık Alan Dersi VI
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL9607
Uzmanlık Alan Dersi VII
Zorunlu 0 6 Yazdır
03HAL9608
Uzmanlık Alan Dersi VIII
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0048,00
Toplam0,00534,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Afetlerde Sağlık Hizmetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 0 0 0 0 0
Ana Sağlığı ve Aile Planlaması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araştırma Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoistatistik ve Bilgisayar Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoistatistik ve Bilgisayar Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çevre Sağlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çevre Sağlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çocuk Sağlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çocuk Sağlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Beslenme İlkeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halk Sağlığı Uygulamaları I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halk Sağlığı Uygulamaları II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halk Sağlığı ve Antropoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halk Sağlığı ve Etik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halk Sağlığı ve Sosyal Hizmetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hastane Enfeksiyonları Epidemiyolojisi ve Kontrolü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İş Sağlığı 5 5 3 3 4 4 4 5 5 0 0 0 0 0 0
İş Sağlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klinik Epidemiyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okul Sağlığı ve Adölesan Sağlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Ekonomisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temel Epidemiyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temel Halk Sağlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temel Halk Sağlığı ve Sağlık Yönetimi 5 5 3 4 5 5 0 4 5 5 5 0 0 0 0
Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yaşlı Sağlığı ve Kronik Hastalıkların Epidemiyolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0