Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
01FZK1110
Fizikçiler için Matematika
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK1111
Nükleer Fizikte Bilgisayar Benzetimlerine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK1112
Nükleer Fizikte Bilgisayar Benzetimleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK1113
Nükleer Astrofiziğe Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK1114
Nükleer Astrofizik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK1115
01FZK5123 Yarı İletkenlere Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5101
Elektroniğe Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5102
Elektronik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5103
Matematik Fiziğe Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5104
Matematik Fizik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5105
Katıhal Fiziğine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5106
Katıhal Fiziği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5107
Nükleer Fiziğe Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5108
Nükleer Fizik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5109
Yüksek Enerji Fiziğine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5110
Yüksek Enerji Fiziği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5111
Elektromagnetik Teoriye Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5112
Elektromagnetik Teori
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5113
Klasik Mekaniğe Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5115
Kuantum Mekaniğine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5116
İstatistik Mekaniğe Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5117
Atom ve Molekül Fiziğine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5119
Grup Teoriye Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5120
Nükleer Magne Rezonans (NMR) Teorisi ve Tekniklerine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5121
Metal Fiziğine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5122
Kuantum Alan Teorilerine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5123
Yarı İletkenlere Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5124
Nükleer Radyasyon Ölçme Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5125
Endüstriyel X Işınları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5127
X Işınları Kristallografisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5130
Güneş Enerjisinde Teknik Gelişmeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5131
Güneş Enerjisi Fiziği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5133
Fizikte Bilgisayar Simülasyonları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5136
Hızlandırıcı Fiziği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5138
Nötron Fiziğine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5139
Spektral Analiz Yöntemlerine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5140
Fotonükleer Fizik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5141
Kristal Kusurları ve Mekanik Özellikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5142
Plazma Üretim Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5143
Katıların Dinamik Özelliklerine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5144
Plazmada Ölçme Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5145
Nükleer Data.Toplama ve Analiz Metodları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5146
Radyasyon Fiziği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5147
Plazma Fiziğine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5148
Sağlık Fiziği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5149
Magnetohidrodinamik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5150
Akışkanlar Fiziği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5152
Nükleer Radyasyon Fiziğine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5154
Saçılma Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5155
Radyasyondan Korunmaya Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5156
Radyasyon Dozimetri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5157
Nükleer Yapıya Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5158
Fizikte Bilgisayarlı Hesaplamaya Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5159
Elektromagnetik Dalgalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5160
Mikrodalga
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5161
Moleküler Orbital Teoriye Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5163
Fiziğin Tarihsel Gelişimi ve Felsefesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5164
Yarı İletkenlerin Optik Özellikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5166
Hızlandırıcı Fiziğine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5167
Astrofiziğe Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5168
Astrofizik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5169
Gözlemsel Astrofizik
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00372,00
Hazırlık Sınıfı
01FZK5170
Moleküllerdeki Atomların Kuantum Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5171
Paralel Hesaplamaya Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5172
İnce Film Karakterizasyon Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5173
İnce Film BiriktirmeTeknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5174
Üçüncü Nesil Güneş Pilleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5175
Diferansiyel denklemlerin grup analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5176
Nanoteknoloji ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5177
İnce Film Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5178
Güneş Gözelerinin Prensipleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK5179
İnce Filmlere Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0060,00
Hazırlık Sınıfı
01FZK6102
Klasik Mekanik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6103
İleri Optoelektronik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6104
Elektrodinamik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6107
Mühendislikte Nükleer Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6110
Atom ve Molekül Fiziği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6112
Grup Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6114
Nükleer Magne Rezonans (NMR) Teorisi ve Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6115
Kuantum Alanlar Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6116
Spektral Analiz Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6118
Metal Fiziği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6119
Kristal Kusurları ve Elektriksel Özellikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6121
İletim ve Konveksiyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6122
Yarı İletkenler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6123
Güneş Fotopillerine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6124
Güneş Fotopilleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6127
Plazmanın Endüstriyel Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6128
Katıların Dinamik Özellikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6129
Nötron Fiziği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6130
Radyasyondan Korunma
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6131
Nükleer Yapı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6132
Fizikte Bilgisayarlı Hesaplama
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6133
Akustik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6135
Moleküler Orbital Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6136
Fizik Eğitiminde Model ve Modelleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6137
Fizikte Kavram ve Kavram Yanılgıları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6138
Nanoyapılar Fiziği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6139
Kontak Problemlerine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6141
Nükleer Kabuk Modeline Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6142
Nükleer Kabuk Modeli
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6144
İç Yapıların Termodinamiğine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6145
İç Yapıların Termodinamiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6146
Parçacık Detektörleri Fiziği
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00192,00
Hazırlık Sınıfı
01FZK6147
Moleküllerdeki Atomların Kuantum Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6148
Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6149
Katıların Optik Özellikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6150
Fenciler ve Mühendisler İçin Latex
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6151
Diferansiyel Denklemlerin Lie Grup Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0030,00
Hazırlık Sınıfı
01FZK6152
Modern Fizik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6153
X-Işını Kırınımı ile İnce Film Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6154
İnce Filmler Metal-Oksit
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK6155
Organik İnce Filmlerin Üretim Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK7501
Seminer I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK7601
Seminer I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK7602
Seminer II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK8501
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01FZK8601
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01FZK9501
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK9502
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK9503
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK9504
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK9601
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK9602
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK9603
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK9604
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK9605
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK9606
Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK9607
Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK9608
Uzmanlık Alan Dersi VIII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK9609
Yıldız Fotosferlerinin Gözlemleri ve Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00180,00
Hazırlık Sınıfı
01FZK9610
Sürdürülebilir ve Alternatif Enerji Teknolojileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK9611
Rüzgar Enerjisi Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK9612
Enerji Sistemlerine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01FZK9999
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0024,00
Toplam0,00858,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :