Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
02ITS5101
Tarih Usul ve Tenkidi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5102
Tarih Araştırma ve Yazımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5103
Çağdaş İslam Dünyası -Ortadoğu Ülkeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5104
Çağdaş İslam Dünyası -Uzak Ülkeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5105
Yabancı Dilde Tarihi Metinler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5106
Yabancı Dilde Kültürel Metinler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5107
Batıda İslam Tarihi Çalışmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5108
Batıda İslam Tarih Yazıcılığı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5109
Arapça Klasik Tarihi Metinler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5110
Arapça Modern Tarihi Metinler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5111
İlk Dönem İslam Tarihi- Hz. Muhammed Dönemi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5112
İlk Dönem İslam Tarihi- Raşit Halifeler ve Emeviler Dönemi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5113
İslam Öncesi Arap Tarihi ve İnançları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5114
İslam Öncesi Arap Kültürü
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5115
Osmanlı Kültür Tarihi- İdari Kurumlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5116
Osmanlı Kültür Tarihi- İktisadi ve Sosyal Hayat
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5119
İslam Medeniyeti ve Müesseselerine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5120
İslam Kurumları Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5121
Osmanlıca Seçme Tarihi Metinler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5122
Osmanlıca Klasik Tarihi Metinler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5123
İslam Paleografyasına Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5124
İslam Paleografyası- Seçme Metinler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5125
Türk İslam Edebiyatı Tarihi-Başlangıcından-16. Yüzyıla Kadar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5126
Türk İslam Edebiyatı Tarihi-16-20. Yüzyıllar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5127
Klasik Edebiyat Bilgi ve Teorileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5128
Türk İslam Edebiyatı Biçim ve Türleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5129
Osmanlıca Mensur Edebi Metinler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5130
Osmanlıca Manzum Edebi Metinler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5135
İslam Mimarisi-İlk Dönem
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5136
İslam Mimarisi-Türk İslam Dönemi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5137
Kitabeler-Osmanlı Dönemi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5138
Kitabeler-Selçuklu Dönemi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5139
İslam Resim Sanatı-İlk Dönem
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5140
İslam Resim Sanatı-Timurlu ve Safevi Dönemi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5141
Cami Musikisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5142
Tasavvuf (Tekke) Mûsikîsi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5143
Enstrümantal Müzik Formları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5144
Tekke-Cami Mûsikîsi Türlerinin İcraları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5145
Mûsikî Kaynakları ve Bestekarları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5146
Mûsikî Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5147
Mûsiki Edebiyatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5148
Güfte ve Beste İncelemeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5149
Temel Müzik Bilgileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5150
Türk Musikisi Nazariyatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00264,00
Hazırlık Sınıfı
02ITS5151
Abbasiler Dönemi Kültür ve Medeniyet
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5152
Abbasiler Dönemi Siyasi Tarih
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5153
Bilimsel Araştırma Metotları ve Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5154
Emeviler Dönemi Kültür ve Medeniyet
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5155
Emeviler Dönemi Siyasi Tarih
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5156
Emeviler Dönemi Siyasi Tarih
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5157
Emeviler Dönemi Siyasi Tarih
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5158
Emeviler Dönemi Siyasi Tarih
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5159
Endülüs Kültür ve Medeniyeti
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5160
Endülüs Siyasi Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS5161
Türk-İslam Devletleri Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0066,00
Hazırlık Sınıfı
02ITS6101
İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi ve Medeniyeti
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6102
Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6105
Yabancı Dilde İslam Tarihi Metinleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6106
Yabancı Dilde İslam Medeniyeti Metinleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6107
İslam Öncesi Cahiliye Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6108
İslam Öncesi Cahiliye Kültürü
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6111
İslam Tarihi ve Medeniyeti- VI-XIII Yüzyıllar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6112
İslam Tarihi ve Medeniyeti- Kurumlar ve Kültürel Hayat
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6115
Batıda Tarih Felsefesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6116
İslam Dünyasında Tarih Felsefesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6117
Arşiv Vesikalarını Okumaya Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6118
Osmanlıca Mesleki Metinler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6119
Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti- Klasik Dönem
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6120
Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti- Yenileşme Dönemi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6121
Türk İslam Edebiyatı Şiir Tahlilleri - 13-15. Yüzyıllar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6122
Türk İslam Edebiyatı Şiir Tahlilleri - 16-19. Yüzyıllar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6123
Halk Edebiyatında Dinî Muhteva
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6124
Halk Edebiyatında Tasavvufî Muhteva
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6125
Osmanlıca Mensur Dinî ve Edebî Metinler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6126
Osmanlıca Manzum Dinî ve Edebî Metinler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6127
Türk-İslam Edebiyatının Kaynakları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6128
Arap ve Fars Edebiyatı Kaynakları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6131
Klâsik Edebî Metin Şerhleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6132
Eski Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6133
Osmanlı Resim Sanatı-XV. ve XVI. Yüzyılar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6134
Osmanlı Resim Sanatı- XVII. ve XVIII. Yüzyıllar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6135
Bölgesel Sanat Tarihi Araştırmaları-Mimari
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6136
Bölgesel Sanat Tarihi Araştırmaları-El Sanatları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6137
Mukayeseli İslam Mimarisi-Dini Mimari
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6138
Mukayeseli İslam Mimarisi-Sivil Mimari
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6139
Sanat Tarihi Araştırmalarında Osmanlıca Metin ve Belgeler-El Sanatları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6140
Sanat Tarihi Araştırmalarında Osmanlıca Metin ve Belgeler-Mimari
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6141
Mitoloji-Yunan ve Roma
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6142
Mitoloji-Bizans ve İslam
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6143
Türk Tasavvuf Mûsikîsi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6145
Türk Cami Mûsikîsi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6146
Türk Cami Mûsikîsi Türleri ve İcraları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6147
Mûsikî Edebiyatı Metinleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6149
Türk Mûsikîsinde Vokal Formlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00234,00
Hazırlık Sınıfı
02ITS6151
Farsça Gramer
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6152
Gazneliler Döneminde Farsça Nesir
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6153
Farsça Tarihi Metinler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6154
Karşılaştırmalı Fars-Türk Edebiyatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6155
Osmanlı Klasik Dönemde Mimar Sinan Yapıları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6156
Osmanlı Dönemi Din Konulu Resimli El Yazmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS6157
Osmanlı-Türk Diplomatikası
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0042,00
Hazırlık Sınıfı
02ITS7502
Seminer (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS7601
Seminer (Doktora )
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS7602
Seminer (Doktora )
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS8502
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02ITS8602
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02ITS9501
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS9504
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS9601
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS9603
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS9605
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-3
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ITS9607
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-4
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00114,00
Toplam0,00720,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :